DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


Tablica 5. Deskriptivna statistika za promjer vrata korijena bukovih sadnica u 2004. i 2006. godini


Table 5 Descriptive statistics for root collar diameter of beech seedlings in 2004 and 2006


Effect
Descriptive Statistics (bukva-jaska.sta)
Level of
Factor
N Visina 04
Mean
Visina 04
Std.Dev.
Visina 04
Std.Err
Visina 04
-95,00%
Visina 04
+95,00%
Visina 06
Mean
Visina 06Std.Dev.
Visina 06
Std.Err
Visina 06
-95,00%
Visina 06
+95,00%
Total 32 3,867770 0,866647 0,153203 3,555310 4,180229 5,654118 1,348210 0,238332 5,168036 6,140199
Tretiranje L0 4 2,956552 0,321783 0,160891 2,444523 3,468580 4,173889 0,706212 0,353106 3,050148 5,297630
Tretiranje L1 4 5,030935 0,288145 0,144073 4,572431 5,4894386,960784 0,262232 0,131116 6,543514 7,378055
Tretiranje L2 4 4,512183 0,347395 0,173698 3,959400 5,064966 6,860908 0,652700 0,326350 5,822317 7,899499
Tretiranje F0 4 3,029604 0,167517 0,083758 2,763048 3,296161 4,124458 0,342648 0,171324 3,579228 4,669688
Tretiranje BO 4 2,773457 0,195014 0,097507 2,463146 3,083768 3,889818 0,383207 0,191603 3,280051 4,499586
Tretiranje B1 4 4,537918 0,424162 0,212081 3,862982 5,212854 6,554004 0,329420 0,164710 6,029824 7,078184
Tretiranje B2 4 3,956068 0,493363 0,246681 3,171018 4,741118 6,318779 0,600586 0,300293 5,363112 7,274446
Tretiranje F1 4 4,145442 0,504333 0,252166 3,342936 4,947949 6,350302 0,575089 0,287545 5,435206 7,265397


ve getacijske sezone, još uvijek su najviše i najvećeg
promjera biljke uzgojene u Litvanskom tresetu (iako
razlike među korištenim supstratima nisu statistički
značajne), a razlike između gnojidbi gotovo su nestale.
Isto tako izjednačila su se tretiranja B1, B2 i F1.Vrijedno
je primijetiti kako su biljke gnojene s Osmocote
12–14 M bržim prirastom u terenskim uvjetima gotovo
nadoknadile zaostatak za prvom varijantom gnojidbe.
Različite gnojidbe sporotopivim gnojivima dovele su
do istih prosječnih visina sadnica bukve nakon 4 go-
dine po presadnji i u pokusuJuraseka,Bartoša i
Narovcove(2008).


Figure 11 Average seedlings of Common beech at the end of the
first vegetation season.


Slika11.
Prosječne sadnice obične bukve po tretiranjima na kraju
prve vegetacijske sezone.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Gnojidba s Osmocote Exact gnojivima utjecala je
pozitivno na koncentracije biogenih elemenata i pigmenata
u lišću sadnica bukve te rast sadnica. Smatramo
kako u ispitivanje kvalitete sadnica treba, uz morfološke,
uključiti i fiziološke parametre.


Svi rezultati pokazuju kako je za uzgoj sadnica
bukve od istraživanih supstrata najpovoljniji Litvanski
treset. U Humofin supstratu zabilježen je manji rast,
kao i veća varijabilnost vrijednosti visina i promjera biljaka.
U kontrolnoj varijanti supstrat Stender je najbolji,
jer dolazi s već primiješanim mineralnim gnojivom.


Unatoč tomu što su biljke pokazale bolji rast u tretiranju
s Osmocote 5–6 M u odnosu na tretiranje s


LITERATURABaule,H., C.Fricker,1971: Đubrenje šumskog drve
ća. Jugoslovenski poljoprivredno šumarski
cen tar, Dokumentacija za tehniku i tehnologiju u
šu marstvu br. 78.
Bergmann,W.(Ur.), 1992: Nutritional Disorders of
Plants – Development,Visual and Analytical Diagnosis.
Gustav FischerVerlag Jena etc., 361 pp.


Osmocote 12–14 M u rasadničkim uvjetima (što je bilo
i očekivano s obzirom da se hraniva brže otpuštaju u
varijanti 5–6 M), očekivali smo da će gnojivo 12–14 M
pokazati pozitivne učinke nakon presadnje na teren, što
se i dogodilo. Međutim, biljke varijante 1 još uvijek su
imale veće, iako ne značajno veće, visine i promjere
vrata korijena. Ove razlike u dinamici rasta mogu biti
značajne s obzirom na utjecaj korova na biljke nakon
presadnje.


Zahvale:Zahvaljujemo Emilu Maradinu (17. siječ nja
1942. – 11. kolovoza 2005) tehničaru Šumarskog
in stituta, Jastrebarsko, na stručnoj pomoći pri osnivanju,
održavanju i mjerenju pokusa.


– References
Broschat,T.K., K.K.Moore,2007: Release Rates
of Ammonium-Nitrogen, Nitrate-Nitrogen,
Phos phorus, Potassium, Magnesium, Iron, and
Manganese from Seven Controlled-Release Fer


tilizers. Communications in Soil Science and
PlantAnalysis, 38: 843–850.