DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


promjeri postignuti su u tretiranju B1, te F1. Klasiranje
sadnica bukve u našoj praksi provodi se samo prema
kriteriju visine sadnica, gdje sadnice visine 20–30 cm
pripadaju u prvu klasu, a visine 10–20 cm u drugu
klasu. Prema toj klasifikaciji sadnice iz svih gnojidbenih
tretiranja pripadaju prvoj klasi, a kontrolne varijan te
(L0, B0, F0) nalaze se ispod ili na prijelazu u drugu
klasu kvalitete. Prema našim rezultatima klasiranje
sad nica prema visini moralo bi biti detaljnije razrađe no,
tako da u prvu klasu kvalitete pripadaju sadnice vi-
sine iznad 30 cm, u drugu visine 20–30 cm, a sadnice
visoke manje od 20 cm ne bi se trebale koristiti za presadnju
na teren. Sadnice bi trebale biti klasirane i pre ma
promjeru vrata korijena. Dokazano je kako visina
sadnica najbolje predviđa rast, a promjer vrata korijena
preživljenje sadnica nakon presadnje (Walker i
Huntt,1999, premaMexaliLandis,1990). Uz to,
pri klasiranju trebalo bi uzeti u obzir i opskrbljenost
sadnica biogenim elementima. U našem slučaju, u razli
čite klase bismo svrstali sadnice iz tretiranja L1 i B1
(po sebice prema koncentracijama dušika i fosfora u liš ću)
iako po visini sadnice iz oba tretiranja pripadaju pr voj
klasi kvalitete.


Statistički značajne razlike pokazale su se između
kontrolnih i gnojidbenih tretiranja. Razlike između vrs ta
gnojiva nisu utvrđene. Što se tiče supstrata, razlike
su utvrđene između tretiranja L2 i B2, to jest rast sadnica
u supstratu Humofin znatno je manji.


Rast sadnica bukve u prvoj godini je od posebnog
značaja za kasnije preživljenje i razvoj biljaka (Larsen2007).
U terenskom dijelu pokusa, nakon dvije


Tablica 4. Deskriptivna statistika za visine bukovih sadnica u 2004. i 2006. godini


Table 4 Descriptive statistics for height of beech seedlings in 2004 and 2006


Effect
Descriptive Statistics (bukva-jaska.sta)
Level of
Factor
N Visina 04
Mean
Visina 04
Std.Dev.
Visina 04
Std.Err
Visina 04
-95,00%
Visina 04
+95,00%
Visina 06
Mean
Visina 06Std.Dev.
Visina 06
Std.Err
Visina 06
-95,00%
Visina 06
+95,00%
Total 32 28,56402 7,667797 1,355488 25,79948 31,32856 37,80292 8,930902 1,578775 34,58298 41,02285
Tretiranje L0 4 20,93775 1,672024 0,836012 18,27719 23,59832 28,16645 3,606814 1,803407 22,42721 33,90570
Tretiranje L1 4 39,28196 1,861702 0,930851 36,31958 42,24434 46,35384 1,466728 0,733364 44,01995 48,68773
Tretiranje L2 4 35,22155 2,345332 1,172666 31,48960 38,95350 46,17052 1,229586 0,614793 44,21398 48,12707
Tretiranje F0 4 21,17779 1,926123 0,963062 18,11290 24,24268 26,49014 2,276184 1,138092 22,86822 30,11205
Tretiranje BO 4 18,13205 1,287644 0,643822 16,08312 20,18098 26,34057 2,028432 1,014216 23,11288 29,56826
Tretiranje B1 4 34,58703 2,876791 1,438396 30,00942 39,16465 42,98074 3,587490 1,793745 37,27225 48,68924
Tretiranje B2 4 28,97309 3,762030 1,881015 22,98686 34,95931 42,77916 3,812310 1,906155 36,71293 48,84540
Tretiranje F1 4 30,20093 2,858928 1,429464 25,65174 34,75013 43,14189 1,890563 0,945282 40,13358 46,15020


Visina– Height 2 (cm)
Tretiranje – Treatment
Slika10.
Promjer vrata korijena sadnica bukve (cm) po tretiranjima i godini izmjere. Okomiti stupci
predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 10 Root collar diameter of beech seedlings (cm) by treatment and year of measurement.
Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.