DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


Root biomass 2004 (g)


Biomasa lkorijena


Tretiranje – Treatment


Slika 8. Biomasa korijenja bukve (g suhe tvari) po tretiranjima. Okomiti stupci predstavljaju
0,95 interval pouzdanosti.


Figure 8Biomass of beech roots (g DW) by treatment. Vertical bars represent 0,95 confidence


intervals.
Visine biljaka i promjervrata korijena sa, jer se različito ponašaju (Slike 9. i 10.). U rasadniku
Height of plants and root collar diameter najbolji smo uspjeh postigli s obje varijante gnojidbe i
Visine i promjere vrata korijena sadnica potrebno je
Litvanskim tresetom, gdje je korištenje gnojiva Osmopro
matrati odvojeno za rasadnički i terenski dio poku cote
5-6 M dalo najbolje rezultate. Nešto manje visine i


Visina– Height 2004 (cm)
Tretiranje – Treatment
Slika 9. Visine sadnica bukve (cm) po tretiranjima i godini izmjere. Okomiti stupci predstavljaju
0,95 interval pouzdanosti.


Figure 9Height of beech seedlings (cm) by treatment and year of measurement. Vertical bars represent
0,95 confidence intervals.