DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 13     <-- 13 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić,A. Jazbec, T. Ćosić, T. Jakovljević: UTJECAJ RAZLIČITIH SJETVENIH SUPSTRATA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 469-481


stički značajna razlika između tretiranja F0 i L0, te F0 i
B0, a nema značajne razlike između L0 i B0, što je posljedica
znatno veće opskrbljenosti Stender supstrata
kalijem zbog u proizvodnji dodanog kompleksnog
gnojiva. Ove više koncentracije u našem slučaju ne
predstavljaju problem u smislu eventualnih antagonizama
s kalcijem ili magnezijem, jer Osmocote gnojiva
sadrže magnezij, a kalcij je obilno prisutan u vodi za
zalijevanje.


Statistički značajne razlike utvrđene su između kontrolnih
i gnojidbenih tretiranja u svim supstratima (pozitivan
utjecaj gnojidbe), dok između gnojiva Os mocote
5–6 M i 12–14 M nije utvrđena signifikantna razlika.
Kod istih vrsta gnojiva, a različitih supstrata utvrđeno je
sljedeće: L1 –B1 i B2 –F1 nema signifikantne razlike,
L2 –F1 i L2 – B2 signifikantna razlika postoji.


Kao što je iz Slike 4. vidljivo, odziv koncentracija
kalcija prema tretiranjima razlikuje se bitno od dušika,
fosfora i kalija. Koncentracije Ca u biljnom materijalu
povezane su s kemijskim karakteristikama korištenih
supstrata (osobito pH), kao i sa činjenicom da je kalcij
u značajnim količinama prisutan u vodi za zalijevanje u
rasadniku Šumarskog instituta Jastrebarsko (Komlenović,
1997).Tako se čak i najniže utvrđene vrijednosti
(biljke uzgajane u Litvanskom tresetu) nalaze u
granicama normalnih vrijednosti. Velike i statistički
značajne razlike u koncentracijama kalcija između tretiranja
B1 i B2 povezane su s velikim razlikama u visinskom
rastu, gdje su između tih tretiranja zabilježene


najveće razlike (Slika 10.). Usvajanje kalcija, uz do


stupnost kalcija u otopini, određeno je i negativnim


utjecajem ostalih kationa, ponajprije amonijevog iona
(Bergmann1992, premaGeraldson1971). Otpuštanje
hraniva iz sporotopivih gnojiva ponajprije se
veže uz otpuštanje dušika (Broschat i Moore
2007), u našem slučaju u tretiranju B1(Osmocote 5-6
mjeseci) dušik se otpuštao brže nego u tretiranju B2
(Osmocote 12–14 mjeseci), što se vidi kako po koncentracijama
dušika u lišću (Slika 1.), tako i po povećanom
rastu biljaka u tretiranju B1 (Slike 9. i 10.).


Magnezij ima svoju najpoznatiju ulogu u molekuli
klorofila. Osim uloge u fotosintezi, magnezij aktivira ili
sudjeluje u aktivaciji oko tri stotine enzimatskih reak cija,
stabilizira membrane te regulira odnose katio na
unutar i izvan stanice, a osobito je važna njegova uloga
u procesima prijenosa energije u stanicama. Iz kon centracija
magnezija i kalcija u lišću uočava se anta gonističko
djelovanje kalcija, posebiceo u supstrati ma
višeg pH, međutim, utvrđene koncentracije magnezija
nalaze se u okviru normalnih vrijednosti. Pojava smanjenog
unosa magnezija u biljke zbog povećane koncentracije
kalcijevih iona u otopini dobro je poznata
(Bergmann1992).


Koncentracija pigmenata


Pigment concentration


U tretiranju L1 utvrđene su ne samo najveće koncentra
cije ukupnog klorofila (Slika 6.) već i najveće kon-


Chl a + b (mg/g)


Tretiranje – Treatment


Slika6. Koncentracije ukupnog klorofila (mg/g svježe tvari) u lišću sadnica bukve po tretiranjima.
Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 6Concentrations of total chlorophyll (mg/g fresh weight) in beech leaves by treatment. Vertical
bars represent 0,95 confidence intervals.