DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

IZ ŠUMARSTVABOSNE I HERCEGOVINE
FROM THE FORESTRY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INICIJATIVAZA FORMIRANJE GRANSKOG SINDIKATAFEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ILI BOSNE I HERCEGOVINE


Hrvatsko šumarsko društvo Mostar razmatrajući
ukup nu problematiku šumarstva u Federaciji Bosne i
Her cegovine, u koju spada položaj i pravo djelatnika,
za ključilo je da postoji opravdanje za formiranje granskog
sindikata šumarstva.


Europski sindikalni pokret, a pokreti u državama
našeg najbližeg susjedstva u svojoj samoorganiziranosti
već su odavno formirali granske sindikate po gospodarskim
granama.


Granski sindikati se zatim udružuju u veći stupanj
organiziranja u jednu ili više centrala. Sve grane gospodarstva
imaju svoje specifičnosti i različitosti u odnosu
na druge i logično je da se one na granskim sindikatima
razmatraju, analiziraju i povjeravaju sindikalnoj centrali
grane, koja će ih zastupati na ukupnom prostoru i
pred višim organima vlasti (F BiH ili BiH). Kao što i
znamo, šumarstvo je jedna specifična grana gospodarstva
kojanije ni industrija ni poljoprivreda s bezbroj
različitosti u odnosu na druge grane, a sličnosti glede
temeljnih radničkih prava. Upravo zbog nepostojanja
granskih sindikata položaj djelatnika šumarstva je potpuno
različit u pojedinim šumsko-gospodarskim društvima
u mnogo čemu, počevši od plaće, prva na
otpremninu, bolovanje, a da ne govorimo o ujednačenosti
uvjeta rada na terenu. Djelatnici su prepušteni
vodstvu lokalnih sindikata koji počesto iz egzistencijalnih
razloga ne smiju podignuti svoj glas protiv menadžmenta
i vlada županija/kantona gdje žive i rade.


Posebno je zabrinjavajuće da uopće ne postoje ujednačene
norme i normativi rada osim općih normi predviđenih
zakonom, što izaziva neviđenu šarolikost
uopće u ovoj grani gospodarstva. Naravno, zbog ovakve
razdrobljenosti sindikata, zaštita prava radnika
uopće ne postoje, a posebice nema profesionalnih
osoba koje će se baviti specifičnom problematikom
djelatnika u šumarstvu koju uopće nepoznaju ostale institucije,
koje su po zakonu zadužene za zaštitu prava
radnika. Granski sindikat mogao bi i trebao osim vodstva
koje se bira na mandatno razdoblje,imati i profesionalne
djelatnike iz oblasti prava, zaštite na radu,
normi, normativa pa čak i radne medicine. Ovakav sindikat
trebao bi se formirati udruživanjem već postojećih
sindikalnih organizacija, koji će u svom statutu
predvidjeti upravljanje, način izbora, stručnu zastupljenost,
nacionalnu izbalansiranost i način financiranja.


Zbog razdrobljenosti sindikalnih organizacija, pa
čak i prostorne udaljenosti, logično bi bilo da UŠITi
Hrvatsko šumarsko društvo iz Mostara budu nositelji
inicijative, a nakon formiranja granski sindikat razvijati
će svoj posao u duhu vlastitih akata i po mandatu
izbornih organa.


Za Upravni odbor
Hrvatskog šumarskog društva Mostar
predsjednik: Ljubo Rezo dipl. ing.


ZAŠTO NIJE FORMIRANO ŠUMSKO-GOSPODARSKO DRUŠTVO
(ŠGD) U HERCEGOVAČKO-NERETVENSKOJ ŽUPANIJI


Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva Mostar,
raspravljajući o problemima šumarstva u Federaciji
BiH i županijama, između ostalog analizirao je i
pitanje potpunog nefunkcioniranja šumarstva u Hercegovačko-
neretvanskoj županiji.


Podsjećamo šumarije: Mostar, Čapljina,Jablanica i
Rama su u sustavu Javnog poduzeća “Šume Herceg-
Bos ne” d.o.o. Mostar, dok Šumarstvo “Srednje-neretvansko”
Mostar, te Šumarstvo “Prenj” Konjic i
Šu marstvo “Ljuta” Konjic funkcioniraju kao samostalna
po duzeća.


Prema sada važećem Federalnom Zakonu o šumama
u članku 3. stavak 1 točka 9. (“Sl. Novine F BiH”, br.


20/02 , 29/03 i 37/04) definiran je i pojam “Županijskog/
kantonalnog šumsko-gospodarskogdruštva”.


U članku 49. stavak 3. propisano je da”Skupština
županije/kantona osnovat će jedno kantonalno šumsko-
gospodarsko društvo za područje kantona”.


Sve županije/kantoni (njih devet) u Federaciji BiH
su to učinile osim Hercegovačko- neretvanske.


Potpuna je informativna blokada o razlozima, iako
se po tisku i elektronskim medijima stalno spominje
nemogućnost usuglašavanja naVladi i Parlamentu Županije
temeljnih pitanja organizacijske forme, sjedištu i
menadžmentu budućeg ŠGD-a, a donešena je odluka o
njegovom formiranju i imenovan je v. d. direktora.