DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Šuma jelei smreke(s malo bukve i graba)Vigolana
(Valdastico), površine manje od 500 ha, smještene na
strmim padinama, od 1980.g. postala je stanište za 80
do 100 divokoza,što je također jako utjecalo na brojno
stanje srneće divljači i ugrozilo obnovu šume. Naseljavanje
divokoza na nove i niže površine te utjecaj na
okoliš nije do sada dovoljno istražen, ali se mogu navesti
tri osnovna problema: štete na šumskoj vegetaciji i
otežana obnova šume, otežano gospodarenje s divljači i
planiranje odstrela, te interakcija s ostalim dvopapkarima,
srnećom divljači i jelenima.


Potrebno je koristiti iskustva iz Bavarske iAustrije
za divokoze koje žive u šumi, gdje se često provodi radikalni
odstrel, bez obzira na spol i starosnu strukturu.


Giorgio Carnignola:Utjecaj divljači na šumu
Na cionalnog parka Stelio


Brojno stanje divljih dvopapkara, posebice jelena,
unutar Nacionalnog parka Stelio posljednjih se desetljeća
znatno povećalo. Tome je pridonijela zabrana
lova iz 1983.g., pa je došlo do obogaćenja zaštićenog
područja, ali istovremeno prouzročilo probleme oko
obno ve šume, kao i štete na poljoprivrednim usjevima.
Problem je postao predmet rasprava na znanstvenoj,
političkoj i lokalnoj razini.


Konzorcij parka je 1997.g. pokrenuo projekt trogodišnjeg
istraživanja, s ciljem poboljšanja saznanja o
utjecaju jelenske divljači na ostale komponente ekosustava.
Komisiju eksperata činili su: koordinator dr. Fran coPerco
(faunista), dr. Luca Pedrotti (predstav nik
Instituta za šumsku faunu), dr. Giorgio Carmignola
(šumarski stručnjak) i dr. Claudio Pasolli (veterinarski
stručnjak). Konzorcij je pozvao na suradnju i Ured
za lov i ribolovAutonomne pokrajine Bolzano.


Na šumskim površinama registrirana su tri osnovna
tipa oštećenja:


1. struganje kore mladih stabala prilikom čišćenja rogova
od runje (lika – basta), srnjaka u proljeće i jele
na ljeti (srnjaci na taj način i obilježavaju svoj
teritorij).Većina tako oštećenih stabalaca se osuši.
Štete su osobito velike na stablima ariša i limbe.
2. guljenje kore očituje se u glodanju mladih stabala
promjera 10 do 20 cm.To čine jeleni, posebice zimi,
zbog pomanjkanja vlaknaste hrane koja nedostaje u
prehrani i prihrani.Takvo oštećenje omogućuje infiltraciju
patogenih organizama, degradaciju kvalitete
drveta te smanjuje životnu dob stabala.
3. brštenje se očituje u prehrani divljači izbojcima
mla dih stabala. Odgrizanje uzrokuje zastoj u razvo ju
visinskog prirasta, a ako se radi o tek proklijalim
biljkama, potencijal obnove je jako umanjen.


Brštenje mladih stabalaca sastavni je dio prehrane
dvopapkara, posebice zimi i predstavlja njima važnu
komponentu.Ako je intenzitet brštenja velik, dolazi do
poremećenosti u ekosustavu.


U normalnoj obnovi razne vrste drveća nalaze se u
raz ličitim stadijima razvoja, što jamči maksimalnu
eko lošku raznolikost, osigurava zaštitnu funkciju (lavine,
odroni sl.) i kontinuirani izvor prihoda.


Za procjenu tolerantnosti brštenja na šumsku obnovu
treba istaći:


– intenzitet brštenja koji određuje usporenje rasta, posebice
ako se radi o vršnim izbojcima.
– distribuciju odgrizanja unutar vrsta, to jest da li su
oštećene samo pojedine vrste, što osiromašuje bilj nu
raznolikost, ili su oštećene sve vrste, što uzrokuje
kompletan zastoj obnove.
– trajanje brštenja, jer ako se odgrizanje događa više
godina zaredom, štete glede obnova šume su izuzet no
velike.


Vršena su istraživanja intenziteta brštenja i utjecaja
na obnovu u visokoj šumi unutar Nacionalnog parka.
Površina je podijeljena na 989 pravokutnih ploha povr


2


šine 50m, te je na 86% (847 ploha) izvršena analiza
obnove i šteta. Na ukupno analiziranih 55 535 stabalaca
usta novljeno je učešće vrsta u obnovi i stupanj oštećenja.
Glavne vrste u Parku su smreka (46%), ariš i limba.
Učešće jele i listača je malo. Neovisno o učešću vrsta,
ustanovljeno je da polovica biljaka, manjih od 25 cm,
uspije preći u višu klasu. To poboljšava rast jelovog
pomladka. Što se tiče odgrizanja, uzeta su u obzir stabalca
visine 25–100 cm.


U mnogim zonama stabalca niža od 25 cm zimi su
zaštićena snježnim pokrivačem. U prosjeku, bez vršnog
izbojka ostalo je 31 % smrekovih stabalaca, 38%
ariševih, 19% običnog bora, 19% lim be i 78% raznih
listača.


Problem je što veliki postotak biljaka trpi ponovljeno
brštenje, tako da je obnova ugrožena. Štete od guljenja
kore očituju se na stablima promjera 10 do 20 cm
i to posebice na nižim položajima gdje divljač više boravi
zimi. Oštećenja prouzročena čišćenjem rogovlja
sr njaka i jelena odnose se na oko3 % stabalaca, najčešće
ariša i limbe, koja se osuše tijekom sezone.


Sandro Flain: Projekt komunikacije – poznavati
lovstvo, poznavati lovce


Ovim projektom lovci “trentinske udruge lovaca”
otvorili su dijalog s “udrugom građanaTrenta”,promovirajući
niz inicijativa za bolje razumijevanje udruge
modernog lovca planinskog područja. Cilj je postići da
Trentini bolje upoznaju faunu, njeno gospodarenje i
lovno korištenje.


Kao i građani urbanih sredina, stanovnici planinskog
područja ne poznaju lovce i često o njima imaju krivo
mišljenje koje plasiraju mediji.Velik dio talijanskih gra