DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Znate li što je pravo značenje lovačke iskaznice, lov ne
dozvolnice ili lovne karte, kako su je još zvali, a koji
je dokument korišten u prošlosti i sadašnjosti lovstva u
Hrvata? Na to pitanje odgovara kroz novi pisani uradak
plodan lovački pisac DavorMartić,urednik split ske
Dobre kobi, koji je svojom najnovijom knjigom potvrdio
onu poznatu po kojoj tema traži pisca, a ne pisac
temu. Na postavljeni upit u svojim uvodnim pri pomenama
autor odgovara: Lovačka iskaznica, kako je naslovio
svoju knjigu, pisani je dokument ko jim je lovac
ostvario svoje temeljno pravo, pravo na lov i korištenje
divljači. Lovačku iskaznicu ne treba, međutim, poistovjećivati
s lovnom kartom, koju je lovac da bi je mogao
ishoditi od strane nadležne upravne oblasti, porezne
upra ve i/ili šumarske organizacije (šumarije), trebao
pret hodno posvjedočiti da je podmirio sve svoje finan cijske
obveze (porez na oružje, društvenu članarinu i
dr.). U današnje vrijeme lovačka iskaznica, koju izdaje
središnja lovačka organizacija – Hrvatski lovački savez,


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)LOVAČKAISKAZNICADAVORA MARTIĆA


dokaz je da je osoba kao građanin Republike Hrvatske
po zakonu predviđenim uvjetima položila lovački ispit,
a otud i stekla status lovca.


Građa knjige, obima 88 stranica formata 21x15 cm,
podijeljena je u tri osnovna poglavlja: Povijesni pregled
(12 str.), Zbirka pravnih propisa (8 str.) i najopsežnije
Povijesno-pravni dokumenti (59 str.). Ključna odredba
vezana uz izdavanje lovačke iskaznice je članak 68 važećeg
Zakona o lovstvu iz 2005. godine, prema kojemu
“divljač smije loviti osoba koja je položila lovački ispit
i posjeduje lovačku iskaznicu, uz prethodno pisano
dopuštenje lovoovlaštenika”. Lovačka iskaznica vrijedi
pet godina, a svake godine lovac koji je posjeduje dužan
je ishoditi, za svaku tekuću godinu, identifikacijsku
markicu. Lovačkom iskaznicom, ustvrdit će autor, učinjena
je povijesna prekretnica u razvoju hrvatskog lovstva.
Mnogo ranije bile su, doduše, u opticaju lovne
karte ili lovne dozvolnice, ali čiji je smisao bio posvjedočiti
da je lovac platio porez na svoje lovačko oružje
ili pak da može loviti pod uvjetima utvrđenim propisima
na području cijele države. Pedesetih godina prošloga
stoljeća lovačke karte su na temelju Zakona o
lovu iz 1949. godine lovcima izdavale šumarije, na ko jem
su dokumentu bile dužne navesti posjedovanje
oruž nog lista s podacima o organu vlasti koji ga je iz dao.
Uz ovu privilegiju šumarije su bile dužne provoditi
i nadzor nad pravilnošću gospodarenja lovištem.


Posebnu vrijednost knjizi daje poglavlje Povijesnopravni
dokumenti, u kojem je Martić citirao brojne popratne
propise uz važeće zakone o lovstvu, okružnice i
upu te resornih ministarstava, žandarmerije, središnjih
lo vačkih udruženja. Citirani dokumenti su izvorni,
“dati bez kraćenja i u obliku kao što su bili u optjecaju


Slika 1.Naslovnica knjige Lovačka iskaznica autora Slika 2.Jedna od najstarijih sačuvanih lovnih karata izdana
Davora Martića u Zagrebu 8. prosinca 1875.