DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Korak po korak, nakon pola sata laganog kretanja
počele su prve prepreke u obliku malih i većih stuba
koje je trebalo zaobilaziti. Bilo je to u početku lako izvedivo,
ali što se više uspinjemo koritom, stube su bile
sve više i više pa ih je, ponekad s većim naporima, trebalo
savladavati bilo puzanjem ravno preko njih, ili
zaobilaženjem i uz pomoć postavljenih čeličnih užadi
podići se na njihovu gornju razinu.To su ustvari već
bili manji i veći odsjeci, sada posve suhi i najčešće
snježno bijeli, slapova i vodopada Bijele rijeke. Onaj
najviši ima visinu oko 15 metara i pod sobom izgrađuje
veliku bijelu sedrenu bradu-zavjesu, nekoliko metara
visoku i tridesetak cm debelu preko koje se u vlažnijem
dijelu godine slijeva voda. Izdaljega, činilo se kako se
ispred nalazi zaleđeni vodopad, smiren i blistav u svojoj
bjelini i sa skamenjenim valovima u podnožju. Izgle
dalo je u prvi mah kao da voda i dalje teče, kao da se
i dalje nastavlja kovitlati u podnožju praveći polukrugove.
Lijep prizor činio se gotovo nestvarnim. Jednako
ga s divljenjem promatram, ovako suhog i bez života,
bilo odozdo gdje se pod njim crni nutrina ispunjena
pravim zavjesama nježne paprati gospinog vlaska
(Adiantum capillus venerisL.), bilo odozgo s gornje razine,
gdje je razvijena polukružna i obamrla bijelo siva
sedrena barijera, na čijem dnu je još bilo malo zaostale
vode poput malog jezerca, dostatnog da u nuždi utaži
žeđ rijetkih namjernika. Bila je to mala oaza života u
ovoj prividnoj kamenoj pustoši. Grmovi crnog trna, bodljikave
drače, srebrnolisne bjelušine, jedan mali klen i
grmovi borovice, ali i veliki grmovi sita oštrih vrhova
listova (Juncus acutusL.) okruživali su ovo jezerce bijelo
sivog do žućkastog dna dijelom prekrivenog steljkama
zelenih alga. Nisu izostale niti žabe, a malo
podalje na padini kamene drobine malo iznenađenje.
Tu je izgradio podzemni stan s ulaznim otvorom promjera
oko 2 cm veliki pauk tarantula, skoro 3 cm du gog
tijela, kojega sam uspio izmamiti na površinu.


Malo podalje i udesno od tog najvećeg vodopada,
pozornost privlači osobit kamen, kamena gromada
oko metar u promjeru.Vidjelo se odmah kako svojim
obličjem ne pripada ovom najužem prostoru. Obrušen
je ovamo s koje od visokih stijena uz lijevu obalu
usahle rijeke. Jedna njegova ploha bila je osobita, bila
je puna međusobno skoro paralelnih brazda u skoro
pravilnim međusobnim razmacima. Bez ikakvih tragova
osedravanja očito je pripadao površinskim dijelovima
stijene negdje pri vrhu kanjona, gdje je pod
utjecajem raznih prirodnih čimbenika i nastala ova
osobita škrapasta površina.


Zauzeti prelaženjem brojnih prepreka i razgledanjem
pojedinosti u koritu i njegovoj neposrednoj okolici,
tek podizanjem glava zamijećujemo širi prirodni
okvir, pravi kanjonski prostor koji se otvarao pred
nama s lijeve i desne strane korita. Onako kako prelazimo
s jedne stube na drugu, onu višu, tako se pred
nama redaju debeli vapnenački slojevi koji se skoro u
pravilnim nizovima šire i udaljavaju od korita, ali pri
tome i dižu uvis.Tamo gdje su se najviše približili, bilo
je korito Bijele rijeke, a slojevi koje postrance promatramo
bile su one stube i prosušeni slapovi i vodopadi
uz koje se pentramo. Nejednake čvrstoće i otpornosti
na eroziju, slojevi na nekim mjestima grade male i velike
podkapine, polu spilje, prolaze za ljude i stoku, široke
po nekoliko metara, koji se u gornjim dijelovima
toka rijeke protežu koju stotinu metara vodoravno, ili
su u blagom usponu idući prema zapadu, prema Karinu
slijedom dobro istaknutih i skoro pravilno oblikovanih
slojeva vapnenaca. I visina stijena kanjona je sve veća,
strane su sve strmije, ukrašene rijetkim grmovima zelenila.
Gdjekad se činilo kako rijetki grmovi izrastaju na
nemogućim mjestima i u nemogućim položajima razvijaju
svoju krošnju.Tu se gnijezde čiope i gavrani, čiji
zvukovi dopiru do nas.


Slika je impresivna! Dodajmo joj bijelu boju slojeva
vapnenca koji su mjestimično, napose u potkapinama,
imali dosta primjesa smeđeg. Iz nekih prevjesnih stijena,
poput velikih stalaktita visjele su crne sigaste tvorbe,
koje su se izdaljega pričinjale kao veliki mlazovi neke
crne tekućine. Dio slojeva vapnenaca je tamno crveno
smeđ, pa je u ovom kamenom okružju uz prevladavajuću
bijelo sivu boju s ulomcima potpuno crne, još više
povećavao kolorističke opreke. U dnu tog prostora,
poput bijele krivudave trake protezalo se korito Bijele
rijeke. Ono i ne bi bilo tako lijepo i slikovito sa svim
ovim sadržajima koje nosi, da nije ovog divotnog kamenog
okoliša, pravilno slojevitog, ove posebne geološke
strukture i nesvakidašnje stratigrafije koji predstavljaju
jedinstveni prirodni okvir ovom vodotoku.


Proteklo je i više od dva sata prije nego priđemo izvorištu
Bijele rijeke i ulazu u njezinu pećinu. Izvorište
se nalazi uz lijevu obalu rijeke, a voda se u širokom
mlazu razlijeva prema dnu sutjeske.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.