DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 86     <-- 86 -->        PDF

UZ KORITO BIJELE RIJEKE


U koritima svih naših rijeka, rječica, potoka i potočića
koji prolaze krševitim vapnenačkim područjem, u
većoj ili manjoj mjeri zamijećuju se pojave nastanka
sedre, bigra ili travertina biogenog podrijetla.


Kad se iz mjesta Karina, smještenog na jugu-jugois toku
Karinskog mora, uskom cestom podignemo na
glavnu prometnicu, koja s juga okružuje Karinsko mo re,
već nam se izdaleka, u smjeru sjeveroistoka, ukazuje
velika usjeklina u brdu koja se uvukla duboko u
krševit kraj mršavo obrastao zelenilom. Korito se proteže
skoro dva kilometra u smjeru sjeveroistoka, počevši
od raštrkanog naselja Kunovca u donjem dijelu
tijeka, a u gornjem dijelu ulazi u sve užu sutjesku čije
strane, više ili manje približene, visoke su od 150 do
200 metara.


Već na početku hodanja po zaobljenom kamenju zamijećuje
se posebnost okoliša. Niti jednog oštrobridog
kamena, valutice su velike, male, blago zaobljene, međusobno
slijepljene i povezane debljim ili tanjim slojevima
žućkasto smeđe do sivo bijele dosta kompaktne
sedre, koja je na vrućem suncu ipak počela pucati. Povr
šina sedrenih sedimenata je fino mrvičaste, zrnate
teks ture, jednolično obojena, bez vidljivih biljnih inkrusta
i po površini često s finim kristalima.Takvi raznoliki
kristalizirani oblici vapnenca bili su nazočni i na
mnogim drugim mjestima, napose u manjim ili većim
potkapinama, u unutrašnjosti sedrenih brada i zavjesa
te po površini kamenja unutar spilje. Znatan utjecaj na
boju sedre, najvjerojatnije su imale čestice gline, količina
vode koja se neprestano smanjivala u njezinom sastavu,
kao i neki spojevi željeza u vodi, odnosno u
okolnim stijenama.


Što smo išli više uzvodno koritom, boja sedre bivala
je sve svjetlijom, mjestimično potpuno sivo bijelom,
odakle i potječe ime ove jedinstvene rječice. Kretanje
koritom bilo je u početku razmjerno lako, jer su valutice
i zaobljeni blokovi vapnenca bili čvrsto povezani
vapnenačkim talozima.Tu i tamo na nekim velikim valuticama
ljeskali su se u suncu brojni kristali tinjca, lis kuna.
Jedini vidljiv biljni obrast u donjem dijelu korita
Bijele rijeke bili su mali zbijeni grmovi divljih smokava,
prave minijature od mnoštva sitnih gusto raspoređenih
listova, a vršni izbojci, bilo je očito, pravilno su
prikraćeni od brštenja koza koje ovuda prolaze.


Sl. 1. Skamenjeni slap na dijelu korita Bijele rijeke Sl. 2. Dio korita Bijele rijeke