DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 69     <-- 69 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


gije iz biomase. Najkonkurentnija je proizvodnja električne
energije korištenjem ugljena i nuklearne elek trane.
Nakon 6 €/tCO, biomasa postaje konkurentnija


2


od plina i ugljena pri nižoj cijeni, a pri svojoj najvišoj
cijeni konkurentnija od plina i ugljena je kod 16€/tCO.


2


Slika 3. Usporedba porasta KGTproizvodnje iz različitih tehnologija,
uz cijenu emisijskih prava od 20 €/t i bez poticajne
cijene za proizvedenu električnu energiju iz biomase


Figure 3Comparison of SRMC for different energy resources with
and without emission price 20 €/t (without feed-in tariffs
for biomass production)


PRORAČUN DUGOROČNIH GRANIČNIH TROŠKOVA(DGT)
Long run marginal costs (LRMC)
U sljedećem dijelu modela proračunati su DGTza donošenje odluke o gradnji nove elektrane, potrebno je
elektrane na različita goriva (tablica 4, slika 4 i 5). Kod uzeti u obzir dodatne troškove zbog emisijskih prava.


Tablica 4.Proračun DGT za potrebe modela, bez poticajne cijene otkupa električne energije. Cijene navedene u € iz 2008.
godine(AEO, 2008; IEA, 2003;Tuerk i sur., 2006; Parson, 2003)


Table 4
LRMC variables used in the mathematical model, without feed in tariffs included, prices in € from 2008 (AEO,
2008; IEA, 2003; Tuerk i sur., 2006; Parson, 2003)


Ugljen
Coal
Plin
Gas
Biomasa Min
Biomass Min
Biomasa Max
Biomass Max
Nuklearna
Nuclear
Cijena goriva pri elektrani
Fuel Price at Plant €/GJ 3,12 8,57 2,80 3,60 1,00
Termički stupanj učinkovitosti
Thermal Efficiency % 43,00 55,00 29,00 29,00 40,00
Cijena goriva
Fuel Costs €/MWh 26,12 56,09 34,76 44,69 9,00
Varijabilni trošak
Variable Costs €/MWh 3,48 1,52 5,09 5,09 0,37
Fiksni trošak
Fixed Costs €/MWH
3,98 1,25 6,71 6,71 6,55
Investicijski trošak
Costs of Capital €/MWh 27,78 10,67 36,35 36,35 38,14
DGT
LRMC €/MWh 61,36 69,53 82,91 92,84 54,06


Podaci o cijeni goriva, varijabilnim i investicijskim
troškovima preuzeti su većinom iz(AEO, 2008),dok
su cijene goriva odraz stanja na europskim tržištima uz
cijenu nafte od 84 USD/bbl, za što većina predviđanja
pretpostavlja da će odgovarati dugoročnoj cijeni nafte
(Mužek,2008). Kako postoji raspon cijena pri korištenju
biomase koriste se dvije rubne cijene.Treba spomenuti
kako postoje i velike razlike u investicijskim
troškovima za elektrane na biomasu – kod malih
(10kW–50 kW) investicijski troškovi kreću se i preko
40 €/MWh, dok za velike oni mogu iznositi i samo
12 €/MWh (Parson,2003). Prilikom opisa karakteristika
elektrana na biomasu za potrebe proračuna u modelu
odabran je iznos koji odgovara investicijskim
troškovima srednje velikih elektrana(AEO, 2008). Investicijski
troškovi elektrana uključuju cijenu gradnje
elektrane i trošak nabave kapitala za tu gradnju. Cijena
gradnje elektrane najčešće se izražava kao osnovna trenutna
cijena – ukupna cijena gradnje diskontirana na fiksnu
vrijednost dolara (u ovom slučaju, dolar iz 2006.