DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 67     <-- 67 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


njenih dodatnih proizvodnih troškova. Uslijed takvih


novonastalih tržišnih okolnosti, elektrane koje emitiraju


manje CO, odnosno one koje ga uopće ne emitiraju,


2


profitirat će od povećanih cijena prodaje električne ener gije.
Dugoročno gledano, elektrane koje ne emitiraju
CO potpuno će “izgurati” iz voznog reda one koje ga


2


emi tiraju. Osim promjene voznog reda elektrana, dodjeljivanje
vrijednosti ugljičnome dioksidu smanjuje konkurentnost
svih emitera, a povećava konkurentnost onih
proizvođača energije koji emisije uspiju smanjiti ili ih
uopće nemaju.Upravo u toj činjenici stvara se potreba
za analiziranjem alternativnih mogućnosti proizvodnje
energije uz što manje emisije.


Cijena emisijskih prava (zapravo vrijednost tone
CO)povećava varijabilne troškove fosilnih elektrana,


2


a samim time i njihov KGT, budući da svaka emitirana
tona CO emisija zahtijeva raspoloživu količinu emisij


2


skih prava. U prvom koraku (bez uračunate cijene emisijskih
prava), KGT se računaju iz cijene goriva i
varijabilnih troškova.


Kako bi se mogli usporediti KGT različitih vrsta
elektrana, potrebno je usporediti njihove troškove
proizvodnje (tablica 1). Postoje dvije organizacije koje
istražuju sve oblike korištenja energije i to publiciraju
jednom godišnje. Jedna od njih je Energy Information
Agency (EIA), dio Department of Energy (DOE) koji
se bavi statistikama vezanim za energiju i izdaje Annual
Energy Outlook (AEO). U ovom modelu korištena
je njihova najnovija publikacija (AEO, 2008)iz
koje je preuzeta većina vrijednosti navedenih u tablici
za prikaz KGTi DGTtroškova.


Troškovi održavanja i pogona se dijele na fiksne i
varijabilne – fiksni troškovi ovise samo o postrojenju, a
varijabilni ovise o proizvedenoj električnoj energiji. Fiksni
troškovi su najvećim dijelom plaće radnika.Također
uključuju i troškove održavanja i zamjene uređaja
koji se moraju obavljati periodički, neovisno o radu
elektrane (na primjer, baždarenje mjernih uređaja).
Trošak proizvodnje električne energije je trošak goriva
na pragu nuklearne elektrane (trošak obrade goriva
ulazi u troškove održavanja i pogona).


Dugoročna cijena goriva je podatak koji je najteže
procijeniti. Analiza dosadašnjih publikacija AEO
(1982–2007) pokazuje da su prognoze cijene nafte na
razdoblje dulje od 5 godina pogrešne i za više od 50%.
Cijene ugljena i plina slijede cijene nafte, dok je cijena
nuklearnog goriva uglavnom neovisna.


Tablica1 Proračun KGTproizvodnje u modelu Izvor: (AEO, 2008; IEA, 2003;Tuerk i sur., 2006;Parson, 2003)


Table1 SRMC variables used in the mathematical model Izvor: (AEO, 2008; IEA, 2003; Tuerk i sur., 2006; Parson, 2003)


Ugljen
Coal
Plin
Gas
Biomasa
Biomass
Min
Biomasa
Biomass
Max
Nuklearna
Nuclear
Cijena goriva pri elektrani
Fuel Price at Plant €/GJ 3,12 8,57 2,80 3,60 1,00
Termički stupanj učinkovitosti
Thermal Efficiency % 37,00 50,00 29,00 29,00 40,00
Cijena goriva
Fuel costs €/MWh 30,36 61,70 34,76 44,69 29,32
Varijabilni trošak
Variable Costs €/MWh 3,48 1,52 5,09 5,09 0,37
KGT
SRMC €/MWh 33,84 63,22 39,85 49,78 29,69


Kao što je navedeno u uvodnom poglavlju,prema
cjeniku “Hrvatskih šuma” d.o.o. koristi se cijena od
45 €/t šumske biomase.Za drvo vlažnosti 30–35 % vla


3


ge uzima se gustoća od 0,8t/m. Uz gorivu vrijednost


3


drveta od10MJ/m (Pašičko,2009),koja se smatra
konzervativnom vrijednošću za šumsku biomasu, dobiva
se cijena biomase kao ulazna veličina za model
2,8€/GJ (za cijenu biomase od 35 €/t) i3,6€/GJ (za cijenu
biomase od 45€/t).Te vrijednosti korištene su prilikom
proračuna KGTi DGT.


Iz tablice 2 vidljivo je koliko iznosi cijena biomase u


nekim europskim zemljama. Budući da postoji znat na


razlika u cijeni biomase, raspon cijena nalazi se izme đu


dvije vrijednosti – minimalne i maksimalne cijene bio


mase (u tablici naznačeno kao “Biomasa Min” i “Biomasa
Max”). Od europskih država, cijena biomase najniža
je u Švedskoj (od 1,8 €/GJ), dok je najviša u
Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj (10 €/GJ).


Bitno je istaći da su pri izračunu KGTi DGT koriš tene
različite toplinske učinkovitosti – za termoelektra ne
na ugljen kod izračuna KGTkoristi se 37% (bu dući
da se radi o postojećim elektranama koje su obično starije),
dok se prilikom izračuna DGTkoristi 43 % (kako
se radi o novim elektranama koje u radu imajupoveća nu
učinkovitost). Kod plina ti iznosi su od 50% (postojeće
jedinice) do 55% (nove jedinice). Kako se biomasa
kod proizvodnje električne energije koristi gotovo uvijek
u kombinaciji s proizvodnjom topline (kogenera