DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 66     <-- 66 -->        PDF

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac: KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ U UVJETIMA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


JI I CDM MEHANIZMI – JI and CDM Mechanisms


Osim sudjelovanja u EU ETS shemi, Hrvatska svo ju
emisijsku kvotu može ispunjavati i sudjelovanjem u
JIi CDM projektima, te vlastitim mjerama smanjenja
emisija.Vlastite mjere smanjenja emisija odnose se na
sve projekte unutar same države, čijom se realizacijom
smanjuju emisije (kao što su mjere energetske učinkovitosti,
povećanje udjela obnovljivih izvora energije ili
povećanjem upijanja CO osnivanjem novih šumskih


2


nasada ili boljim održavanjem postojećih). JI i CDM
mehanizmi zajedno sa sustavom trgovanja emisijama
omogućuju da se smanjenja emisija provode tamo gdje
je to najjeftinije.


Kod CDM projekata zemlja domaćin (zemlja u razvoju)
ne podliježe ograničenju emisija (takve zemlje u
susjedstvu su primjerice Bosna i Hercegovina, Srbija,
Albanija, Makedonija), a realizacijom projekta ostvaru ju
se emisijske uštede u zemlji domaćinu, tzv. CER bo nusi
(engl. Certified Emission Reductions). Ostvare ni CER
bonusi prebacuju se na račun zemlje ulagača te time ukupan
broj emisijskih prava u sustavu raste. Ratifikacijom
Kyotskog protokola Hrvatskoj se otvara mogućnost ulaganja
u CDM projekte. Ukoliko primjerice Hrvatska razvije
projekte korištenja biomase u nekoj od zemalja koje
ne podliježu ograničenju emisija, tada iskorištavanje
biomase može i neizravno utjecati na smanjenje hrvatskih
emisija i zadovoljenje emisijske kvote.


Kod JI projekata obje stranke (i zemlja domaćin i
zemlja ulagač) podliježu ograničenju emisija, pa radi
zadovoljenja ukupne kvote zbroj emisijskih prava
mora ostati nepromijenjen. Zato se ušteda u emisijama,
ERU bonusi (engl. Emission Reduction Units) prebacuje
s računa zemlje domaćina na račun zemlje ulagača.
Broj emisijskih prava zemlje domaćina time se
smanjuje, a broj emisijskih prava zemlje ulagača povećava
za količinu ostvarenih bonusa. Udomljavanje JI
projekata u Hrvatskoj znači mogućnost dodatnih poticaja
za povećanje udjela biomase.


U 2007. godini ukupno tržište smanjenjem emisija


iz CDM projekata iznosilo je 12 milijardi €, a ukupno


je smanjeno za 947 MtCO (Point Carbon, 2008).Trgo


2


vanje u sklopu JI projekata iznosilo je 38 MtCO u
2007. godini, s vrijednošću tržišta od 326 milijuna €.
Jedan od najvažnijih razloga zašto je vrijednost JI tržišta
toliko niža od CDM tržišta je to, što je puno teže verificirati
JI emisije (odnosno potrebno je dokazati da
bez dotičnog JI projekta do smanjenja emisija ostvarenog
projektom ne bi nikada došlo).


Veza EU ETS sheme s JI i CDM mehanizmima definirana
je EU Direktivom o povezivanju (EC, 2004)
(engl. Linking Directive). Direktiva o povezivanju
omogućava zemljama sudionicama da svoju obvezu
podmire pomoću JI i CDM projekata koji se nalaze
izvan zemalja pod EU ETS shemom. Postoji nekoliko
mogućnosti za stimulaciju JI i CDM projekata vezanih
uz energiju biomase, koji mogu povećati konkurentnost
biomase u odnosu na druge potencijalne JI/CDM
projekte.


Neke od tih mogućnosti su:


.
Objedinjavanje (engl. bundling)
Prema pravilima o CDM projektima, postoji mogućnost
objedinjavanja više manjih projekata s ciljem
smanjenja troškova.
.
Programski projekti (engl. programmatic projects)
Ovaj poticaj omogućuje da se specifične projektne
aktivnosti, koje uključuju malo smanjenje emisija
stakleničkih plinova, na puno mjesta registriraju
kao jedinstvena projektna aktivnost. Programski
projekti otvaraju nove mogućnosti za realizaciju cijelog
raspona projekata koji inače ne bi rezultirali
količinom emisijskih prava koja bi projekt učinila
isplativim.
.
Davanje prioriteta projektima koji doprinose očuvanju
održivog razvoja.


PRORAČUN KRATKOROČNIH GRANIČNIH TROŠKOVA(KGT)
Short run marginal costs (SRMC)


Da bi se mogao analizirati porast konkurentnosti
bio mase u odnosu na rast cijena CO emisija, razvijen


2


je teoretski matematički model baziran na prethodnim
studijama(IEA,2003;Pašičko i sur.,2008).Model
is tražuje utjecaj CO na kratkoročne (u daljnjem tekstu


2


KGT) i dugoročne granične troškove (u daljnjem tekstu
DGT) proizvodnje električne energije. O kretanju KGT-a
ovisi odluka o promjeni goriva u postojećoj elektrani i
promjeni voznog reda u radu sustava(tj. rasporeda ulaska
elektrana u pogon), dok o dugoročnim graničnim


troškovima ovisi investicijska odluka za građenje novih


elektrana (odluka o tome koja elektrana će biti građena).


Dok KGTuključuju cijenu goriva i varijabilne troškove


proizvodnje, DGT elektrane dodatno tim troškovima
pri družuju fiksne troškove i investicijski trošak. Prilože ni
model pretpostavlja aukcijski način raspodijele emisijskih
prava (pri kojemu bi svih 100% emisijskih prava
elektrana trebala kupiti na aukciji), koji je najavljen za
tre ću fazu EU ETS-a od 2013. godine.


Kao što je već navedeno, na temelju KGT proizvod nje
određuje se tržišna cijena električne energije i vozni
red elektrana. Ukoliko varijabilni troškovi porastu (zbog
rasta troškova CO), porasti će i tržišna cijena električne


2


energije. Za graničnu elektranu je porast tržišne cijene


jednak dodatnom trošku ugljika. Za sve elektrane ispod


gra nične u voznom redu, porast tržišne cijene je veći od