DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 425-438


UDK 630* 425 (biomasa – Biomass)


KONKURENTNOST ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ
U UVJETIMATRŽIŠTACO EMISIJA


2


IMPACTS OF EMISSION TRADING MARKETS ON
COMPETITIVENESS OF FORESTRY BIOMASS IN CROATIA


Robert PAŠIČKO*, Davorin KAJBA**, Julije DOMAC***


SAŽETAK: Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj ener get skoj
bilanci, jedan je od strateških ciljeva sve većeg broja zemalja. Hrvatska se
potpisivanjem međunarodnih sporazuma (npr. Kyoto protokol) te sukladno zakonodavstvu
i priključivanju u EU, obvezala na poduzimanje konkretnih koraka
u povećanju korištenja obnovljivih izvora energije, sukladno paradigmi
“održivog razvoja”. Biomasa je obnovljivi izvor energije s najvećim potencijalom
u Hrvatskoj.


Cilj ovoga rada je istražiti utjecaj Europske sheme trgovanja emisijama
(EU ETS sheme) i fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola – mehanizam
Zajedničke implementacije (engl.Joint Implementation, JI) i Mehanizam čis tog
razvoja (engl.Clean Development Mechanism, CDM) na konkurentnost
proizvodnje energije iz biomase. Osnovna prednost biomase u odnosu na fosilne
energente je u tome, što se sagorijevanje biomase u svrhu proizvodnje
ener gije smatra tehnologijom bez CO2emisija, budući da biomasa tijekom
ras ta veže CO2u procesu fotosinteze.


EU ETS ograničava količinu emisija na nacionalnoj razini i na razini pojedinog
postrojenja. Svako postrojenje ima određenu količinu emisijskih
prava tj. kvotu kojom raspolaže, a trgovanje između postrojenja omogućuje
za dovoljenje vlastite kvote kupnjom emisijskih prava na tržištu. JI i CDM projekti
predstavljaju fleksibilne Kyoto mehanizme, koji omogućuju ulaganje u
projekte smanjenja emisija izvan zemlje ulagača. Količina emisija smanjena u
tim projektima koristi se za zadovoljenje kvota zemlje ulagača, a cijenu CO2
emisija po toni iz takvih projekata određuje tržište. Ograničenje količine emisija
koju pojedino postrojenje ili država smiju emitirati, dovodi do povećanja
konkurentnosti niskougljičnih tehnologija.


Pri iskorištenju i gospodarenju šumama nastaju velike količine šumske biomase
koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju energije. Dodatna mogućnost
iskorištenja biomase, ostvariva je osnivanjem bioenergetskih plantaža i proizvodnjom
biomase šumskih vrsta drveća u kulturama kratkih ophodnji (KKO).


U radu je prikazan matematičko ekonomski model, pomoću kojega je moguće
istražiti utjecaj cijene CO2emisija na investicijske odluke o gradnji no vih
elektrana ili o promjeni goriva u postojećim elektranama, odnosno
istražiti pri kojim cijenama prava na emisiju biomasa postaje konkurentna
drugim tehnologijama. Promjena cijene CO2emisija utječe na kratkoročne
(KGT) i dugoročne granične troškove (DGT) proizvodnje električne energije,


* Robert Pašičko, dipl. ing., Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb
** Izv. prof. dr sc. Davorin Kajba, Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, Zagreb,


E-mail: davorin.kajba@zg.t-com.hr
*** Dr. sc. Julije Domac, Regionalna agencija sjeverozapadne Hrvatske, Dužice 1, Zagreb