DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

DUŠKO GRGIČEVIĆ, šum. tehn. (1933 -2009)


Dana 1. travnja 2009. god. zate kla
je nas šumare te poklonike lovstva
i lova, ali i sve prijatelje,
štovatelje i poznanike našeg Duška
spoznaja, da je napustio ponajprije
svoju obitelj i rodbinu, ali i nas os tale,
te da je istrgnut još jedan list s
grane dalmatinske šumarske kroš nje
krećući na put “tamo gdje se za vaz da
odlazi”.


Napustio nas je nakon nedavno
preminulih kolega Branimira Baričevića
i Josipa Đurđevića još jedan
dobri duh šumara Dalmacije, is kre ni
kolege i prijatelj, vječiti optimist u
stručnom radu i životu, pun životnih
radosti, veseljak, duhovit u dosjetkama
i šalama, po čemu će se posebi
ce naš društveni život i zajedništvo
mjeriti zasigurno danom, prije i na kon
Duška. Nakon 57 godina poznanstva,
pripala mi je i tužna zadaća
oprostiti se s poštovanim Duškom na
splitskom gradskom groblju Lovrinac
u ime kolega iz Uprave šuma
Podruž nice Split, Hrvatskog šumarskog
društva Ogra nak Dalmacija
Split, kojemu je vrijedno i radno pripadao,
kao i u svoje osobno.


Otac našeg Duška,Antun rođen
na otoku Braču, ali podrijetlom Hva ranin,
upravitelj pošte u gradu Hva ru
a zatim u Sućurju, gdje je upoznao
svoju supruguTerezu s kojom sklapa
brak. Po dekretu odlazi na mjesto
upravitelja pošte u Virje gdje je 6.
ožujka 1933. god. rođen naš Duško
(uz sestru Mariju i braću Andriju i
Mladena), dakle s genima mora, a
po prvom plaču Podravac. Godine
1936. otac mu je s obitelji premješ ten
u Zagreb za upravitelja poštans kog
ureda na Srebrnjaku (iz osobnog
zadovoljstva otac mu se bavio prijevodima
spomeničke baštine s grčkog
i latinskog jezika, prijateljujući još iz
srednje škole hvarskih dana s akademikom
Grgom Novakom).


Položivši malu maturu u Zagrebu
šk. god. 1948./49., upisuje se
u Srednju Šumarsku školu za krš u
Splitu, u kojoj uspješno stječe diplo mu
šumarskog tehničara šk. god.
1951./52. Kraće vrijeme radi na
poslovima uređivanja šuma na području
Šumarije Šibenik zajedno s
Davorinom Prginom dipl. ing. šum.,
Nikšom Vučetićem, dipl. ing. šum.
(kasnije profesorom Srednje šumarske
škole za krš u Splitu), prof. dr.
sc. Šimom Meštrovićem (u to vrije me
šum. tehničarem) u Sekciji za
uređivanje šuma sa sjedištem u
Splitu, koju je vodio poznati vinkovački
šumarnik i uređivač Stjepan
Marković dipl. ing. Godine 1953.
odlazi na odsluženje vojnog roka u
školu rezervnih oficira u Vipavu u
Sloveniji, a po povratku iz vojske
1954. direktor Šumarije Hvar dipl.
ing. šum. Bičanić primio ga je na
stručne revirničke poslove gdje radi
sve do 1956. godine. Iste godine
sklapa brak s gospođicom Zdenkom
Majer, koja ga je vjerno pratila u
brojnim životnim i egzistencijalnim
teškoćama, posebice nakon preživljenog
moždanog uda ra prije dvije
godine. Radi teškoća financiranja
šu marstva u Dalmaciji pedesetih godina
prošlog stoljeća, dokidanjem
Fonda za unapređenje šumarstva
(FUŠ-a), Duško s obitelji 1956. god.
odlazi u Zagreb, zaposlivši se u ŽTP
Zagreb na poslovima preuzimanja
željezničkih pragova u izgradnji i
održavanju željezničkih pruga.


Godine 1957. zapošljava se u
Šumskom gazdinstvu Zavidovići u
BiH na poslovima revirnika, a s posebitim
zadovoljstvom i zanosom
prihvaća ponuđene poslove rukovoditelja
lovišta, stječući iskustva o
gospodarenju i uzgoju divljači, što
će mu u buduće biti radni i životni
sadržaj i hobi.


Želeći povratak u Hrvatsku
prima 1960. god. posao upravitelja
lovišta u Šumariji Petrinja, gdje s
već stečenim iskustvom i spoznajama
o lovnom gospodarstvu uspješno
radi na razvoju lovstva do 1964.
god., kada se ponovno na kratko
vraća u Split u Šumsko gospodarstvo
Split, zatim je predstavnik
DIP-a Postojna iz Slovenije za područje
Dalmacije, a potom predstavnikTvornice
računskih strojeva
iz Zagreba (TRS Zagreb), te do
početka Domovinskog rata prije
prijevremenog umirovljenja 1990.
godine radi u predstavništvu “Eks port
drva” Zagreb. U mirovini se
povlači u rodno mjesto svoje majke
Sučuraj na otoku Hvaru gdje ga zatiče
rat i gdje 20. kolovoza 1991.
smisleno organizira obranu istočnog
područja otoka Hvara ustrojavanjem
prve postrojbe ZNG s
ponajviše domoljubne mladeži s
otoka, darujući postrojbi svih svojih
pet lovačkih pušaka. U obrani Domovine
Hrvatske ostaje sve do 20.
siječnja 1992., kada dobiva pisano
priznanje Odsjeka za obranu RH –
Uprave za obranu Split, kao hrvatski
branitelj i dragovoljac Domovinskog
rata.


Iste godine prihvaća od Hrvatskih
šuma Uprave šuma Split –
Odjela za uređivanje šuma, poslove
na ispomoći u izradi Programa gospodarenja
šumama i šumskim zem ljištima
za GJ-e: “Sv. Nikola” i
“Plame” na otoku Hvaru, te sa zadovoljstvom
izradu Programa uzgoja
divljači za otok Šćedro, Šumarije
Hvar.Tijekom 1994. surađuje na trasiranju
i izradi šumskih prosjeka na
Šćedru. Dana 1. rujna 1994. mirovinu
stavlja u stanje mirovanja, prihvaća
radno mjesto revirnika u HŠ u
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Upravi šuma Podružnica Split u Šumariji
Hvar do kraja 1996., kada
prelazi u Šumariju Split na poslove
revirnika za područje GJ “Borovača”
u Muću. U njoj mu se povjeravaju
pored revirničkih poslova srcu
prirasli mu poslovi gospodarenja
Lovištem “Bo rovača”, uz njegovu
životnu vodilju i geslo “da je lovstvo
uzgoj divljači, a lov selekcija i
ispomoć razvoju divljači u prirodi”.
Sudjeluje u ispomoći trasiranja šumskih
prosjeka s elementima šumske
ceste područja južnih padina planine
Mosor. Ne miruje umirovljenjem
1998., već sudjeluje u izradi Pro-
grama gospodarenja za Gj “Kozica”
Šumarije Vrgorac. Taj zdravi duh,
entuzijazam i stručnost, izraženi
ljudskom dobrotom, kolegijalnošću,
prijateljstvom, urođenih manira gospodina
s nezaboravnom siluetom
čovjeka s hubertusom, lovačkim
šeširom i upaljenom cigaretom u
podužem cigaršpicu, s izričajem zagrebačkog
žargona, proizašla je njegova
posebnost svesrdno prihvaćena
od kolega, nadređenih mu upravitelja
ili voditelja odjela i svih u njegovom
okruženju.


U veljači 2007. god. naš Duško
ponešto narušenog zdravlja povlači
se sa suprugom u Mirovni dom
“Zenta” od kud mu s prozora dopire
pogled nazirući svoje korjene u orisima
obala otoka Hvara, a u zaleđu
kontinenta sve što je ponajviše
radom i marom ostavio u svom
životnom trajanju. Svojom osobnošću,
znanjem i spoznajama o lovstvu,
prihvaćen je i u krugovima
lovaca koji su ga dostojno i častno
ispratili na počinak, s počasnom
stražom u svečanim odorama uz
kovčeg, s dirljivim riječima oproštaja
predsjednika Lovačke udruge
“Split” gosp. Mladana Vidovića
dipl.iur, toplim izričajima Duškovog
trpnog i trnovitog, ali čestitog životnog
putovanja, uz pratnju prigodnih
melodija lovačkih trublja i polaganjem
grančica ružmarina lovaca u
grobište.


U prigodnom sjećanju na Duška
glavni urednik mjesečnika za lovce,
ljubitelje pasa i prirode “Dobra
kob” iz Splita, gosp. Davor Martić
istaknuo je u časopisu: “Otišao je
naš član Duško, stalni stručni suradnik
Dobre kobi, lovac etičar, vrhunski
lovno-šumarski stručnjak,
odgajatelj naraštaja lovaca, pisac i
koautor udžbenika “Lovački poučnik”.
Duško Grgičević bio je kamen
temeljac hrvatskog lovstva, napose
u davnim godinama poslije Drugog
svjetskog rata. Svojim znanjem i
iskustvom, uvijek voljan da svakome
pomogne, Duško je bio začetnik
svih značajnijih projekata u
Splitu i Dalmaciji. Prije svega sproveo
je tzv. češki umjetni uzgoj pernate
divljači, napose fazana, a
značajno je njegovo iskustvo u uzgoju
jarebice kamenjarke.”


U svezi svojih spoznaja i iskustva
iz lovnog gospodarstva i lovstva
tijekom svojega rada zaslužio
je biti nagrađen i prihvaćen kao:


– predsjednik
Lovačke udruge
“Split”,
– predsjednik
povjerenstva za
ocjenu lovačkih trofeja u Lovačkoj
udruzi “Split”, ranijim nazivom
“Kozjak”,
– stručni suradnik za odobravanje
i provedbu lovno-gospodarskih
osnova,
– stalni suradnik časopisa Dobra
kob i Jadranski lovac, izdanja


N.K.Slobodna Dalmacija,


– član povjerenstva za polaganje
lovačkih ispita,
– predavač na Lovačkoj školi Hrvatskog
lovačkog saveza
Pučkog otvorenog učilišta “Hubert”
u Splitu,
– jedan od koautora priručnika
“Lo vački poučnik” u izdanju
Otvo renog učilišta u Splitu.


Za svoj predani rad u šumarstvu
i lovstvu dobio je niz priznanja i
odličja, a posljednje je pred kraj
svog trpno-samozatajnog života zaslužio
u prigodi proslave obljetnice
100 godina od dana osnivanja DIT-
a u Splitu, danas nazivom (ZUIS-a)
Zajednice udruga inženjera Splita,
označene svečanom akademijom u
HNK Split, 30. studenog 2008.
god., javnim priznanjem na prijedlog
Hrvatskog šumarskog društva
Ogranak Dalmacija Split, dodjelom
ZAHVALNICE za požrtvovan rad
u Zajednici udruga inženjera Splita
i izniman doprinos razvoju tehničke
struke i gospodarstva općenito.


Na kraju rastanka s dragim Duškom
zamolili smo suprugu g-đu
Zdenku, sina Željka sa suprugom
Ma rinom i milom mu unukom Hanjom,
kao i nazočnu rodbinu, te sve
one koji su ga poštovali, imali ga za
dragog kolegu, prijatelja, sugovornika,
da prihvate izraze naših iskrenih
suosjećanja i sućuti šumara
Dalmacije, pohranjujući ga Hrvatskoj
grudi, kamenu Lovrinca i dalmatinskom
kršu u kojem je našao
svoj životni put i cilj, dajući sebe u
obrani toga i slobodne mu Domovine
Hrvatske, pored nebu upetih
čempresa molitvom Svevišnjemu da
mu udijeli zaslužujući miran počinak
te spokoj i u nebeskim lovištima.


Porin Schreiber, dipl. ing. šum.