DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

DUŠKO GRGIČEVIĆ, šum. tehn. (1933 -2009)


Dana 1. travnja 2009. god. zate kla
je nas šumare te poklonike lovstva
i lova, ali i sve prijatelje,
štovatelje i poznanike našeg Duška
spoznaja, da je napustio ponajprije
svoju obitelj i rodbinu, ali i nas os tale,
te da je istrgnut još jedan list s
grane dalmatinske šumarske kroš nje
krećući na put “tamo gdje se za vaz da
odlazi”.


Napustio nas je nakon nedavno
preminulih kolega Branimira Baričevića
i Josipa Đurđevića još jedan
dobri duh šumara Dalmacije, is kre ni
kolege i prijatelj, vječiti optimist u
stručnom radu i životu, pun životnih
radosti, veseljak, duhovit u dosjetkama
i šalama, po čemu će se posebi
ce naš društveni život i zajedništvo
mjeriti zasigurno danom, prije i na kon
Duška. Nakon 57 godina poznanstva,
pripala mi je i tužna zadaća
oprostiti se s poštovanim Duškom na
splitskom gradskom groblju Lovrinac
u ime kolega iz Uprave šuma
Podruž nice Split, Hrvatskog šumarskog
društva Ogra nak Dalmacija
Split, kojemu je vrijedno i radno pripadao,
kao i u svoje osobno.


Otac našeg Duška,Antun rođen
na otoku Braču, ali podrijetlom Hva ranin,
upravitelj pošte u gradu Hva ru
a zatim u Sućurju, gdje je upoznao
svoju supruguTerezu s kojom sklapa
brak. Po dekretu odlazi na mjesto
upravitelja pošte u Virje gdje je 6.
ožujka 1933. god. rođen naš Duško
(uz sestru Mariju i braću Andriju i
Mladena), dakle s genima mora, a
po prvom plaču Podravac. Godine
1936. otac mu je s obitelji premješ ten
u Zagreb za upravitelja poštans kog
ureda na Srebrnjaku (iz osobnog
zadovoljstva otac mu se bavio prijevodima
spomeničke baštine s grčkog
i latinskog jezika, prijateljujući još iz
srednje škole hvarskih dana s akademikom
Grgom Novakom).


Položivši malu maturu u Zagrebu
šk. god. 1948./49., upisuje se
u Srednju Šumarsku školu za krš u
Splitu, u kojoj uspješno stječe diplo mu
šumarskog tehničara šk. god.
1951./52. Kraće vrijeme radi na
poslovima uređivanja šuma na području
Šumarije Šibenik zajedno s
Davorinom Prginom dipl. ing. šum.,
Nikšom Vučetićem, dipl. ing. šum.
(kasnije profesorom Srednje šumarske
škole za krš u Splitu), prof. dr.
sc. Šimom Meštrovićem (u to vrije me
šum. tehničarem) u Sekciji za
uređivanje šuma sa sjedištem u
Splitu, koju je vodio poznati vinkovački
šumarnik i uređivač Stjepan
Marković dipl. ing. Godine 1953.
odlazi na odsluženje vojnog roka u
školu rezervnih oficira u Vipavu u
Sloveniji, a po povratku iz vojske
1954. direktor Šumarije Hvar dipl.
ing. šum. Bičanić primio ga je na
stručne revirničke poslove gdje radi
sve do 1956. godine. Iste godine
sklapa brak s gospođicom Zdenkom
Majer, koja ga je vjerno pratila u
brojnim životnim i egzistencijalnim
teškoćama, posebice nakon preživljenog
moždanog uda ra prije dvije
godine. Radi teškoća financiranja
šu marstva u Dalmaciji pedesetih godina
prošlog stoljeća, dokidanjem
Fonda za unapređenje šumarstva
(FUŠ-a), Duško s obitelji 1956. god.
odlazi u Zagreb, zaposlivši se u ŽTP
Zagreb na poslovima preuzimanja
željezničkih pragova u izgradnji i
održavanju željezničkih pruga.


Godine 1957. zapošljava se u
Šumskom gazdinstvu Zavidovići u
BiH na poslovima revirnika, a s posebitim
zadovoljstvom i zanosom
prihvaća ponuđene poslove rukovoditelja
lovišta, stječući iskustva o
gospodarenju i uzgoju divljači, što
će mu u buduće biti radni i životni
sadržaj i hobi.


Želeći povratak u Hrvatsku
prima 1960. god. posao upravitelja
lovišta u Šumariji Petrinja, gdje s
već stečenim iskustvom i spoznajama
o lovnom gospodarstvu uspješno
radi na razvoju lovstva do 1964.
god., kada se ponovno na kratko
vraća u Split u Šumsko gospodarstvo
Split, zatim je predstavnik
DIP-a Postojna iz Slovenije za područje
Dalmacije, a potom predstavnikTvornice
računskih strojeva
iz Zagreba (TRS Zagreb), te do
početka Domovinskog rata prije
prijevremenog umirovljenja 1990.
godine radi u predstavništvu “Eks port
drva” Zagreb. U mirovini se
povlači u rodno mjesto svoje majke
Sučuraj na otoku Hvaru gdje ga zatiče
rat i gdje 20. kolovoza 1991.
smisleno organizira obranu istočnog
područja otoka Hvara ustrojavanjem
prve postrojbe ZNG s
ponajviše domoljubne mladeži s
otoka, darujući postrojbi svih svojih
pet lovačkih pušaka. U obrani Domovine
Hrvatske ostaje sve do 20.
siječnja 1992., kada dobiva pisano
priznanje Odsjeka za obranu RH –
Uprave za obranu Split, kao hrvatski
branitelj i dragovoljac Domovinskog
rata.


Iste godine prihvaća od Hrvatskih
šuma Uprave šuma Split –
Odjela za uređivanje šuma, poslove
na ispomoći u izradi Programa gospodarenja
šumama i šumskim zem ljištima
za GJ-e: “Sv. Nikola” i
“Plame” na otoku Hvaru, te sa zadovoljstvom
izradu Programa uzgoja
divljači za otok Šćedro, Šumarije
Hvar.Tijekom 1994. surađuje na trasiranju
i izradi šumskih prosjeka na
Šćedru. Dana 1. rujna 1994. mirovinu
stavlja u stanje mirovanja, prihvaća
radno mjesto revirnika u HŠ u