DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 66     <-- 66 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI – (Znanstveni i stručni)


BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)


Predstavljene dvije knjige:


ATLAS ŠUMSKIH OŠTEĆENJAI
ATLAS BOLESTI I ŠTETNIKANA DRVEĆU I GRMLJU


U prepunoj dvorani Hrvatske gospodarske komore u
Požegi, u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Po žega
i Hrvatskoga šumarskog društva – ogranak Po že ga,
predstavljene su 2. prosinca 2008. god. dvije knjige
pod gore navedenim naslovima. Iz pozivnice u privitku
možemo pročitati tko su nihovi autori, prevoditelji i
recenzenti, pokrovitelji i nakladnik. Kako su knjige prijevod
njemačkih autora, možda bi umjesto recenzenti,
pravilnije bilo reći korektori prijevoda, iako je to i re cen
zija, što će reći i potvrda korektnosti i vrijednosi
ovih knjiga inozemnih autora. Nepostojanje ovakove


struč ne literature na hrvatskom jeziku, ponukalo je ko -


Sljeva: Dr. sc. M. Harapin, prof. dr. M. Glavaš, prof. P. Bucić, dipl.


ing. S. Blažičević i za mikrofonom dipl. ing. M.Aladrović


le guZlatkaLisjaka,dipl. ing. šum., najzaslužnijeg za
ovo što imamo danas pred sobom, da pred loži prevođenje
ovih knjiga. Za pohvaliti je rukovodstvo UŠP Po žega
i HŠD – ogranak Požega, koji su svesrdno podržali
prijedlog, davši mu time dodatni poticaj da se uz drugog
pre voditelja gosp. Ivana Zrinščaka,prihvati ovog
zah tjevnog i mukotrpnog zadatka.


Otvarajući ovu prezentaciju, moderator prof. Pavle
Bu cić,predstavljajući i posebno pozdravljajući pro mo
tore knjiga: Stjepana Blažičevića,dipl. ing.
šum., urednika ovih izdanja i predsjednika HŠD ogranak
Požega, recenzente prof. dr. sc. Milana Glavaša


i dr. sc. Miroslav Harapina,akademika Slavka Ma-


U prvom redu zdesna: dipl. ing. M. Žgela, akademik S. Matić i
gosp. J. Lisjak


tića, predsjednika HŠD-a mr. sc. Petra Jurjevića,