DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 104     <-- 104 -->        PDF

svima koji su k njemu dolazili… Čes to smo se pitali
koliko je bilježnica magistar Karavla ispisao i što se
sve krije u tim bilješkama koje je neprestano vodio,
točno u minutu, iz sata u sat i iz dana u dan, poput
dnevnika zapisujući sve događaje.Naši mlađi kolege,
kojima magistar Ka ravla nije držao nastavu, imali su
priliku učiti iz bogatog dendro loš kog materijala koji je
ostavio u fa kultetskoj zbirci i učionici.


Proživio je magistar Karavla i dobro i manje dobro, i
pravdu i neprav du, ali je uvijek bio velik čo vjek i uzor
kako treba biti otvoren, tolerantan i dobronamjeran,
kako pre ma studentima i kolegama treba biti korektan i


nesebično prenositi zna nje skupljano godinama upornog
rada. Upravo po tome iskrenom i dob rom, pamtit
ćemo ma gistra Ka rav lu. Zato smo svi koji smo ga poz na
vali ponosni što smo bili dijelom nje govog života.


Obitelji izražavamo duboku su ćut. Neka mu je
slava i hvala za sve što je učinio. Ostat će zauvijek u
na šim mislima i srcima.


Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić


Bibliografija:


1.Nasad okoTvornice ambalaže “Grafokarton”
Za greb,1954;
2.Elaborat za uređenje ceste od Severina na Kupi do
Rijeke, 1954/55;
3.Elaborat za uređenje dijela Jadranske magistrale
od Rijeke do Senja, 1955;
4.Hor tikulturni plan nasada ispred tvornice Kontakt
Zagreb, 1955;
5.Park oko Krapinske tekstilne industrije “Žutnica”,
upravne zgrade Krapinskih rudnika, 1956;
6.Park oko novog bazena i ispredTvornice sa go va
Krapinske Toplice, 1956;
7.Park oko zgrade Poš te, telegrafa i telefona u
Ludbregu, 1956;
8.Park ispredTvornice akumulatora i gumenih
proizvoda “Munja”, 1956;
9.Park okoTvornice parnih kotlova, 1956/57;
10.Park okoTekstilnoga kombinata Zagreb, 1956/57;
11.Plan parkovnih nasada oko zgrade Općine
Peš će nica,1956/57;
12.Park oko novih zgradaTvornice alat nih strojeva
“Prvomajska”, 1956/57;
13.Parkovni objekti u Zaboku: Zagorska industrija vu nenih
tkanina, park oko spomenika palim borcima,
Vatrogasnog doma, groblja i trafostanice, 1957;
14.Park oko zgrade “Jugokeramike”, Zaprešić, 1957;
15.Park oko tvornice “Gethaldus”, 1957;
16.Plan parka odmarališta “ZIVTA”, Krapinske
Toplice, 1957;
17.Plan središ njeg par ka u Zaboku, 1957;
18.Plan parka oko tvornice “In strumentaria”
Zagreb, 1957;
19.Park oko zgrade Skupštine općine Zlatar
Bistrica, 1957;
20.Park oko Skupštine općine Bedekovčina, 1957;
21.Plan parka oko Osmogodišnje škole na
Pešćenici, 1957/58;
22.Plan školskog igrališta “Polet” na Savi, 1957/58;
23.Plan parka Općinskoga komiteta i Doma zdravlja
Zabok, 1957/58;
24.Plan obnove parka u Jablanici na Neretvi, 1957;
25.Plan parka oko upravne zgrade “Cesta”,
Zagreb, 1958;
26.Plan nasada u skladištu Zagrebačke hladnjače,
1958/59;
27.Plan parka oko dječjih vrtića u Zadarskoj ulici,
“Marije Čavić” u Ljub ljanskoj ulici, u Badalićevoj
ulici, Zagreb, 1958/59;
28.Park oko zgradeTvornice zagrebačke trikotaže
“Nada Dimić”, 1958/59;
29.Park oko zgrade PTT u Sa moboru, 1958/60;
30.Park oko zgrade Skupštine op ćine i Vatrogasnog
doma u Sesvetama, 1958/60;
31.Plan vrta oko obiteljske kuće,Vijenac,
Tuškanac, 1958;
32.Plan parka oko Osmogodišnje škole u
Ret kovcu,1959;
33.UređenjeTržne ulice u Dubravi, 1959;
34.Uređenje parka oko tvornice “HIZ”, 1959;
35.Park okoTvornice konca “UNITAS”, 1959;
36.Plan parka oko Osmogodišnje škole i uređenje
spomen-izvora uTrnjanima, 1960;
37.Plan parka oko Doma kulture na Pešćenici, 1960;
38.Plan parka oko in dustrijske pekare, Donje
Svetice, 1960;
39.Idejni hor tikulturni plan dječjeg igrališta “Jakša
Duganđić”, Za greb, 1960;
40.Plan parka oko upravne zgrade “Porodica i
domaćinstvo”, Zagreb, 1960;
41.Plan parka oko projektnog biroa “Osnova”,
Zagreb, 1960;
42.Elaborat za uređenje parka oko dvorca Erdödy,
Jastrebarsko, 1960;
43.Idejno rješenjeTržne ulice na Volovčici, 1961/62;
44.Osnova parka oko stambenog naselja
naVolovčici, 1961/ 62;
45.Idejni i izvedbeni hortikulturni plan oko zgrade
Škole učenika u privredi u Zvonimirovoj ulici,
Zagreb, 1962/63;