DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

GIS and Remote Sensing Technologies (Prema
opsežnom modeliranju seizmičkog rizika i brzoj
procjeni korištenja GIS i tehnologija daljinskih
istraživanja u urbanim područjima)


Dr. Vittorio Barale: Institute for Environment and
Sustainability Joint Research Centre, European
Commission Ispra (VA), Italy
Environmental Dynamics and Trends in the Mediterranean
Sea: a Satellite View (Okolinske dinamike
i trendovi u Mediteranu: pogled iz satelita)


Dr. Wenjian Zhang , World Meteorological Organization
WMO’s Role in Preventing and Mitigating Natural
Disasters Working together for a safer world
(WMO – uloga u sprječavanju i ublažavanju prirodnih
katastrofa za sigurniji svijet)


Poslije zajedničkog ručka u hotelu Kolovare nastavljen
je rad po sekcijama do 18 sati, kada su prezentirani
radovi prikazani na posterima.


U 20 sati za sudionike konferencije Gradsko poglavarstvo
Zadra priredilo je domjenak.


Drugi dan (22 - rujna) nastavljen je rad po sekcijama,
u dvije dvorane. Zajednički ručak organiziran je u
hotelu Kolovare, a potom je nastavljen rad po sekcijama
do 19,30 sati.


Predsjednik Organizacijskog odbora je već prije
konferencije obavio konzultativne razgovore s autorima
uvodnih predavanja i nekim drugim sudionicima konferencije
o mogućnosti izrade jedne deklaracije, koja bi
bila putokaz za buduće aktivnosti na ovom polju. Osnovni
zadatak deklaracije je da predloži smjernice za
bolje i kvalitetnije korištenje podataka i informacija koje
se mogu dobiti iz orbitalnih satelita (Earth observation
from Space) u uspješnijem predviđanju potencijalnih
katastrofa, zatim upravljanu rizicima i ublažavanju
nastalih šteta.To se može postići boljom i tješnjom suradnjom
među institucijama i različitim zemljama, uz
korištenje satelitskih podataka i GIS tehnologija.


Izabran je tim stručnjaka u sastavu: Prof. Dr. Marinko
Oluić, Croatia, Prof. Dr. Mohsen Ghafory-
A s t h i a n y, Iran, Prof. Dr. Manfred B u c h r o i t h n e r,
Germany, Prof, Dr. Emilio C h u v i e c o , Spain, Prof.
Dr. Ivan G u š i ć , Croatia, i Dr. Vittorio B a r a l e , European
Commission, Italy. Oni su izradili nacrt deklaracije,
koju su nazvali “Zadarska deklaracija”.


Od 19,30 do 20,20 održana je panel diskusija o
predloženoj deklaraciji.


Nacrt deklaracije skupu je pročitao Dr. Vittorio Barale,
a moderator rasprave o deklaraciji bio je Prof. Dr.
Manfred Buchroithner. Nakon diskusije deklaracija je
prihvaćena, uz napomenu da se izvrše određena poboljšanja
teksta u smislu vođene rasprave. Potom je
predsjednik Organizacijskog odbora zahvalio svim su


dionicima na doprinosu konferenciji, posebno autorima
pozivnih i uvodnih izlaganja, te Organizacijskom i
Znanstvenom odboru na njihovom radu. Također je zahvalio
Rektoru Zadarskog sveučilišta prof. dr. Anti
U g l e š i ć u i njegovim suradnicima na svesrdnoj pomoći
pri organiziranju konferencije. Zahvala je upućena
i sponzorima konferencije, bez čije pomoći konferencija
ne bi postigla željeni uspjeh. Time je konferencija
završila kabinetski rad.


Trećeg dana (24 - rujna) organizirana je cjelodnevna
stručna ekskurzija za sudionike konferencije Kornatskom
arhipelagu. Na ekskurziji je sudjelovalo oko 50
sudionika, koji su imali priliku na otvorenom terenu
promatrati različite geološko-tektonske strukture, koje
su povezane sa seizmotektonskom aktivnosti toga kraja,
a njihovo stručno tumačenje dala je doc. dr. Maša S u r
i ć , sa Zadarskog sveučilišta.


O Kornatskom arhipelagu, životu i tradiciji ljudi
govorio je prof. dr. Vladimir S k r a č i ć , rođeni otočanin.


Sudionici ekskurzije posjetili su i mjesto stradanja
12 vatrogasaca u vatrenoj stihiji 2007. godine na otoku
Kornat. O mogućim uzrocima požara i stradanju vatrogasaca
govorio je gosp. Miše M i l o s l a v i ć , stručnjak
za vatrogastvo.


Tijekom ekskurzije i pri povratku, mnogi sudionici
izrazili su zadovoljstvo organizacijom i cjelokupnim
tijekom konferencije i izrazili nadu da će zbog aktualnosti
tematike EARSeL nastaviti s održavanjem konferencija
s istom.


Na kraju, želimo istaći da je predsjednik Organizacijskog
odbora dobio veći broj pisanih zahvala koje su
uputili sudionici, na dobro organiziranoj konferenciji i
ugodnom boravku u Zadru.


U okviru Sekcije “Šumski požari – prevencija i procjena”
prijavljeno je 16 referata, od kojih je jedan pozivni:
Carrent potentential and problems using methods in
forest fires, (Postojeći potencijali i problemi u sprječavanju
i procjeni šumskih požara), autor: prof. dr. Emilio
C h u v i e c o , Sveučilište Alkala, kolegij 2, Madrid, Španjolska.
Sudionici iz Hrvatske predstavili su 6 referata,
od kojih spominjemo: Šumski požari u Republici Hrvatskoj
(1992–2007), autori: Petar J u r j e v i ć , Darko Vu l
e t i ć , Joso G r a č a n , Gabrijela S e l e t k o v i ć , koji je
na engleskom predstavio dr. sc. Joso Gračan.


Dr. sc. Joso Gračan,
znanstveni savjetnik