DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI RELATIVNOG SASTOJINSKOG ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 419-429
ćim brojem piksela u desnom dijelu histograma (Slika ali ne u tolikoj mjeri da bi bio slab, imaju histograme
2a). Sastojine kod kojih je obrast značajnije smanjen, nepotpunog češljastog oblika (Slika 2b).


iiČČČČČČČHČČČČČČČHlItiikd.


Mean: 107.38 Level; 107
StdDev: 42,34 Count; 87
Median: 102 Percentile; 54,51


Pixels: 10156 Cache Level: 1


..Jtk


Mean: 170,54
Std Dev: 43,41
Median; 176
Pixels: 2650


Level: 170
Count: 19
Percentile; 44,26
Cache Level: 1


Slika 2a, b. Histogrami sastojina smanjenog obrasta
Figure 2a, b. Histograms of decreased stand density


Histogrami sastojina slabog obrasta imaju duži ili
kraći češljasti, lako prepoznatljiv oblik (Slika 3).


Slika 3. Histogrami sastojina slabog obrasta
Figure 3 Histograms of stands with poor density


1. 2. HISTOGRAMI DRUGOGA
Mjere teksture izračunate samo na podacima iz histograma
prvog reda imaju nedostatak, jer ne daju informacije
s obzirom na relativni odnos između samih piksela.


Može se pretpostaviti da su vrijednosti intenziteta za
svaku točku ishod nekog slučajnog eksperimenta. Uz
takvu pretpostavku histogrami prvoga reda predstavljaju
procjenu funkcije gustoće vjerojatnosti. Umjesto samo
jedne točke može se na sličan način promatrati bilo
koji par točaka slike, čija je međusobna pozicija određena
nekom relacijom. U tom slučaju pretpostavljeni slučajni
eksperiment postaje dvodimenzionalan, a procjenu
odnosno estimaciju funkcije gustoće vjerojatnosti dobivamo
iz histograma drugog reda (L o n č a r i ć , 2003).


REDA – Second order histograms
Gustoća vjerojatnosti definirana je izrazom:
P u1, u2 (x1, x2) = P Šu1 = x1, u2 = x2Ć N(x1, x2) / N,
gdje je 0<= x1, x2 <= L-1, N (x1, x2) broj parova točaka
u slici s vrijednostima x1, x2, a N je ukupan broj
točaka u slici. Kvocjent P (x1, x2) = N(x1, x2) / N predstavlja
ocjenu funkcije gustoće vrijednosti i zove se histogram
drugog reda.


Mjerenjem razmazanosti (širine) histograma oko
glavne dijagonale može se opisati tekstura. Dobivanje
ovakvog tipa teksturalnih podataka ne odnosi se samo
na distribuciju intenziteta (sive skale), nego i na poziciju
piksela s istim ili sličnim vrijednostima.