DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 8. Kromatogrami dizel goriva, slijepe probe i tretmana – mikrobiološki aspekt
Figure 8 Diesel fuel chromatograms, blind tests and treatments – microbiological aspect


Ova istraživanja upućuju na sljedeće zaključke:


1.
Iako geološki i reljefski relativno homogeno područje,
pokazalo se da je tlo šume Žutica u površinskom
dijelu fiziografski vrlo heterogeno;
2.
U godini kada smo proveli mjerenja, izostala su poplavna
razdoblja pa nisu obuhvaćeni bitni hipotetski
mehanizmi redistribucije onečišćenja, osobito u
retencijskom prostoru. Tu u prvom redu mislimo na
unos onečišćujućih tvari poplavnom vodom u retencijski
prostor;
3.
Rezultati naših istraživanja pokazuju da u ovakvom
hidrološkom režimu tlo šume Žutica nije onečišćeno
na većim površinama, a koje bi se moglo povezati
s učestalim pojavama fiziološkog slabljenja i
sušenja šumskog drveća;
4.
Pokazalo se da postoje točkasti permanentni izvori
onečišćenja mineralnim uljima, vjerojatno povezani
sa saniranim starim isplačnim jamama9. Radi se o
onečišćenjima na razini vrlo slabe opterećenesti.
Povišena koncentracija mineralnih ulja i ukupnih lipoidnih
tvari redovito je niža u jesenskom u odnosu
na proljetno razdoblje, što je povezano s mikrobiološkom
razgradnjom u toplijem dijelu godine, te s
druge strane vjerojatno s kontaminacijom manjih
površina najbližih mikrodepresija tijekom zimskog
razdoblja;
5.
Neke od metoda testiranja stanja onečišćenja tla pokazala
su da nisu primjenjiva u uvjetima relativno
niskih koncentracija polutanata u tlu;
9 U nastavku istraživanja trebalo bi uključiti katastar saniranih jama.