DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-1Č Tablica 1. Sadržaj pojedinih elemenata u površinskom dijelu tla po lokalitetima tijekom istraživanja u 2007. godini na području Žutice.


Table 1 Content of elements in the surface soil part by locality research undertaken in the Žutica Forest in 2007


Lokaliteti Uzorci P K As B Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb


Locality Sample mg kg"Č
Zl 671 10012 7,0 23,9 * 11,2 74,4 49,9 36223 0,069 230,5 0,89 32,8 31,2
Z2 559 8136 5,4 15,0 * 10,6 50,2 38,6 28467 0,055 525,6 ** 24,2 21,5
Z3 326 2370 5,4 20,1 * 4,5 27,0 26,5 147 « 0,123 262,0 ** 13,6 22,5
Z4 650 5513 *** 14,4 * 9,2 45,0 28,4 18341 0,078 334,7 ** 18,7 21,1


.K


´—i


Z5 474 5813 *** 13,7 * 9,7 45,1 32,4 21876 0,047 299,0 ** 21,4 20,1


Si, .


Z6 850 9931 *** 13,4 * 9,8 75,1 39,7 22715 0,117 180,2 ** 30,3 28,1
Z7 1027 8193 8,7 14,8 * 11,7 49,8 44,3 32620 0,068 1025,2 ** 21,7 24,3
Z8 801 9650 *** 20,0 * 11,3 81,7 43,3 25326 0,056 187,8 ** 31,2 28,3
Z9 736 12799 5,3 29,5 * 10,8 84,0 52,4 29374 0,089 145,5 ** 39,2 28,7
ZIO 974 10739 12,7 22,7 * 16,1 66,8 65,6 43379 0,057 1018,7 ** 42,2 22,8


o


Zll 650 6671 6,6 16,9 * 11,8 68,9 57,6 40453 0,074 267,4 ** 35,0 29,0
Z12 826 7942 *** 20,0 * 9,6 58,1 38,8 22721 0,104 247,7 2,74 24,9 26,7
Z13 862 11593 9,8 22,6 * 15,2 66,1 66,3 40602 0,066 743,1 ** 41,1 20,4
Z14 780 10124 *** 24,5 * 10,3 75,2 43,1 23317 0,093 234,8 ** 33,8 27,2


N


* * **
Z2 500 7191 * 12,3 * 10,7 56,1 13,4 30053 0,112 420,1 1,65 25,9 21,8


Z3 534 2419 * 196,7 * 4,7 26,9 10,6 12122 0,153 181,2 ** 111 22,2
Z4 456 3787 * 227,0 * 5,4 29,7 10,1 13256 0,174 198,0 1,97 14,2 19,1
Z5 1 486 8963 * 165,2 * 10,3 42,8 12,2 23930 0,090 266,9 ** 23,8 19,2


Zl 668 10973 21,3 11,9 75,1 22,6 33333 0,125 297,3 38,7 26,1


Si, .


Z6 954 11228 * 137,8 * 8,2 69,8 23,0 21687 0,209 139,1 3,58 33,1 29,7
Z7 1028 11019 * 242,1 * 10,6 42,6 15,8 26517 0,126 496,6 1,96 23,1 20,5
Z8 549 10070 * 153,0 * 10,6 64,7 18,3 27503 0,100 154,5 1,79 34,4 26,0
Z9 753 11009 * 144,9 * 10,0 75,7 31,4 30385 0,142 135,5 2,16 46,0 30,5
ZIO 1024 13979 * 32,6 * 16,6 68,0 31,9 44792 0,128 739,5 1 ** 44,7 25,3
Zll ON 737 8576 * 17,3 * 10,5 64,9 24,0 33575 0,120 205,7 2,41 36,5 25,3
Z12 748 9490 * 15,2 * 8,9 50,1 17,0 23567 0,141 182,7 1,44 27,2 24,8
Z13 638 13849 * 23,8 * 14,1 64,6 32,8 43890 0,109 442,4 2,74 45,4 20,3
Z14 718 10872 * 24,5 * 9,5 65,7 23,2 27082 0,147 161,6 0,96 36,0 27,5


* Nije moguće odrediti zbog interferenci u uzorku
* Not possible to determine due to interference in the sample
** Izmjerena vrijednost ispod granice kvantifikacijske metode (0,01 mg/l)
* * Measured value below the quantification method boundary (0,01 mg/l)
*** Izmjerena vrijednost ispod granice detekcije instrumenta (0,053 mg/l)
Obojana su polja sa statistički značajnim odstupanjima koncentracija (žuto su značajno niže vrijednosti, a smeđe značajno više vrijednosti)


Za šumsko tlo nisu propisane granične vrijednosti pa se u interpretaciji služimo geogenim vrijednostima.


*** Measured value below the boundary of instrument detection (0,053 mg/l)
Colored fields with statistically significant deviations in concentrations (yellow signifies significantly lower values and brown signifies significantly higher values)
No boundary values are prescribed for forest soil so geogenic values were used for interpretation.


V


85,4
65,8
22,4
49,6
58,4
77,7
59,8
84,5
90,7
75,7
85,2
63,7
72,8
81,3


87,6
66,8
21,2
26,8
55,4
71,1
50,4
77,8
83,3
77,2
80,1
57,1
73,7
73,0


Zn


107,7
72,6
133,4
84,2
59,4
98,1
90,0
100,2
99,3
101,6
94,7
79,9
96,3
96,2


113,3
70,6


14ČP


97,6
61,0
85,4
82,9
84,4
101,6
104,3
83,7
72,4
92,0
85,2


03


m


H


r


>


§
o


H
O


>


I