DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
Slika 6. Sadržaj organskog ugljika (TOC) i sadržaj ukupnog dušika (TN) po lokacijama
Figure 6 Organic carbon content (TOC) and total nitrogen content (TN) by location


cija, inhibicija razgradnje i mineralizacije organskih tvari
te opadanje stupnja mikorize (K o o m e n et al. 1990,
Chander et al. 1991, Roane & Kellogg 1996).


Glede sadržaja pojedinih elemenata u površinskom
dijelu tla (tab. 1) ističu se anomalije na lokacijama Z3,
Z4, Z7 i Z10. Na lokaciji Z3 izmjereno je značajno manje
kalija (u jednom mjerenju i fosfora), kobalta, kroma,
bakra, željeza, nikla i vanadija, te znatno više cinka
nego li na ostalim lokacijama. To su pokazala mjerenja
i u proljetnom i u jesenskom razdoblju. Radi se o
lokaciji koja je 80-ih godina sanirana nakon izljeva
fluida. Na lokaciji Z4 značajno su niže koncentracije
kobalta, kroma, bakra, željeza, nikla i vanadija i po tomu
u jesenskom mjerenju korespondiraju s istima na


lokaciji Z3. Na lokacijama Z7 i Z10 u oba mjerenja zabilježeno
je znatno više fosfora i mangana nego na ostalim
lokacijama. Ono što je vrlo zamjetno, to je povećanje
sadržaja kalija u jesenskom razdoblju mjerenja
na većini lokacija, što je objašnjivo s normalnim ciklusom
ovoga biogenog elementa. Zanimljivo je višestruko
povećanje bora u jesenskom mjerenju na plohama
Z3 – Z9, što za sada ne možemo objasniti.


Značajno povišeni sadržaj mineralnih i ukupnih
ulja (lipoidne tvari) u proljetnom razdoblju pojavljuje
se na lokacijama Z3, Z7 i Z9 (sl. 7). U jesenskom razdoblju
povišeni sadržaj mineralnih ulja i lipoidnih tvari
zabilježen je samo na lokaciji Z3 (sanirana lokacija)6.
Radi se o koncentracijama koje su visoko iznad očeki


6 Zanimljivo je da smo u ranijoj fazi istraživanja u šumi Žutica zabilježili zanimljivu dinamiku ulja na ovom lokalitetu – u proljetnom razdoblju
su uvijek više vrijednosti. Takvu pojavu povezujemo s mogućim „prihranjivanjem” tijekom zimskoproljetnog razdoblja – vjerojatno
iz obližnje sanirane isplačne jame.