DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


PRISTIGLA DOBRA VIJEST UREDNIŠTVU I AUTORIMA ČLANAKA
“ŠUMARSKOGA LISTA”


Tijekom srpnja 2008. godine urednik “Šumarskoga lista” primio je pismo od firme
Thomson Scientific iz Philadephie USA kako je naš časopis uvršten od prvoga dvobroja
2008. godine u Thomson Reuters produkte i informacijske usluge. Počevši od broja
1–2/2008. “Šumarski list” bit će indeksiran i abstraktiran u sljedećem:


Science Citation Indeks Expanded (poznat i kao Sci Search) i


Journal Citation Reports/Science Edition


U pismu se dalje navodi kako će “Šumarski list” u budućnosti biti evaluiran i uvršten u
dodatne Thomson Reuters produkte te u informacijske usluge s ciljem zadovoljavanja
potreba znanstvene i akademske istraživačke zajednice.


Pismo je potpisao gospodin Marian H o l l i n g s w o r t h , direktor Publisher Relations.
Vijest koju smo ovim pismom primili za naše uredništvo, našega izdavača Hrvatsko
šumarsko društvo, a posebice za autore znanstvenih članaka, vrlo je značajna. Časopis je
puno dobio na ugledu, dok autori njegovim uvrštenjem u bibliografsku bazu SCI za svoj
objavljeni članak dobivaju najvišu moguću ocjenu, koja se znanstvenicima priznaje za
napredovanje.
Firmi Thomson Scientific posebno se zahvaljujem u ime uredništva i izdavača na
uvrštenju “Šumarskoga lista” u bibliografsku bazu SCI, kao i na evaluaciji te uvrštenju u
dodatne Thomson Reuters produkte i informacijske usluge.
Prof. dr. sc. Branimir Prpić


A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF


THE EDITORIAL BOARD AND THE AUTHORS OF THE ARTICLES IN
“FORESTRY JOURNAL” RECEIVE SOME EXCELLENT NEWS


In July 2008, the editor of “Forestry Journal” received a letter from Thompson
Scientific, Philadelphia, USA, informing him that our journal was listed in Thomson
Reuters Products and Information Services from the first 2008 double issue. Starting with
Number 1–2/2008, “Forestry Journal” has been indexed and abstracted in the following:


Science Citation Index Expanded (also known as Sci Search), and


Journal Citation Reports/Science Edition


The letter goes on to say that in the future “Forestry Journal” will be evaluated and
included in additional Thompson Reuters products and information services for the purpose
of satisfying the needs of the scientific and academic research community.


The letter was signed by Ms Marian H o l l i n g s w o r t h , Director of Publisher
Relations.


This exciting news is of outstanding importance for our editorial board, our publisher,
the Croatian Forestry Association, and the authors of scientific articles in particular. Our
journal has thus gained in reputation, while the authors, by their insertion in the SCI bibliographic
base receive the highest possible grade for their published articles, which is
counted towards their advancement.


On behalf of the Editorial Board and the Publisher, I would like to extend special thanks
to Thompson Scientific for including “Forestry Journal” in the SCI bibliographic base, as
well as on the evaluation and insertion in additional Thompson Reuters Products and
Information Services.


Professor Branimir Prpić, PhD


Naslovna stranica – Front page:
Sukcesija pionirskih vrsta drveća na napuštene pašnjačke površine, Gorski kotar (Hrvatska)
Succession of pioneer tree species in abandoned pasturelands, Gorski Kotar (Croatia)


(Foto – Photo: Željko Stipeć)


Naklada 1880 primjeraka