DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
UDK 630* 114.2 + 116 (001)


STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA1


SOIL CONDITION IN MICRODEPRESSIONS OF ŽUTICA FOREST


Nikola PERNAR*, Darko BAKŠIĆ*,
Vedranka BOBIĆ**, Ivan PERKOVIĆ*


SAŽETAK: Ovaj rad rezultat je istraživanja provedenih u polivalentnom
šumskom ekosustavu u središnjoj Posavini, na rubu Parka prirode Lonjsko
polje. Šuma Žutica je vrlo vrijedan šumsko gospodarski kompleks, retencijsko
područje za visoke vode rijeke Save, te u većem dijelu i naftno-plinsko polje.


U posljednjih 30-40 godina u ovoj šumi dolazi do pojedinačnog i skupinastog
fiziološkog slabljenja i propadanja stabala, ponajprije hrasta lužnjaka.
Ove pojave prepoznaju se kao rezultat poremećene ekološke ravnoteže, a
povezuje ih se s intenziviranjem gospodarskih aktivnosti na ovom prostoru tijekom
navedenog razdoblja.


Naša istraživanja postavili smo u funkciju determinacije mogućih uzroka
takvih pojava povezanih s kemijskim i biološkim stanjem tla. Usmjerili smo ih
u analizu i monitoring kemijskih i bioloških značajki površinskog dijela tla
najnižih lokaliteta (mikrodepresija). Istraživana je koncentracija fosfora i kalija
te elemenata u tragovima, zatim mineralnih ulja i ukupnih lipoidnih tvari
te mikrobiološka aktivnost.


Pokazalo se da tlo šume Žutica nije onečišćeno na većim površinama, te se
onečišćenje kao takvo ne dovodi u vezu sa propadanjem stabala na većim površinama.
Permanentni izvori onečišćenja na razini vrlo slabe opterećenosti
povezuju se sa saniranim isplačnim jamama, no oni se vjerojatno ne odražavaju
na širi prostor Žutice. Mikrobiološki parametri upućuju na populacije
adaptiranih mikroorganizama, koji su vrlo učinkoviti u biorazgradnji ulja na
takvim malim površinama.


Ključne riječi: šumsko tlo; onečišćenje tla, šuma Žutica.


UVOD – Introduction
Šuma Žutica je cjelovit šumski kompleks, s polivasoke
vode rijeke Save. U takvim složenim uvjetima
lentnim karakterom u kontekstu praktičnog gospodakorištenja
prostora, evidentirani su točkasti izvori onerenja
prostorom ovog dijela Lonjskog polja. Radi se o čišćenja tla u obliku propuštanja fluida iz naftovoda te
gospodarski vrlo vrijednom šumskom kompleksu, s druge strane pojedinačno i masovno propadanje stanaftno-
plinskom polju te retencijskom području za vi-bala šumskog drveća, što se nerijetko prepoznaje kao
posljedica onečišćenja tla.
prof. dr sc. Nikola Pemar ŠnpeniarŽsumfak.hrĆ,


Naša dosadašnja istraživanja u ovom specifičnom


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc dr. sc. Darko Bakšić ŠbaksicŽsumfak.hrĆ, šumskom kompleksu (P e r n a r & B a k š i ć 2006 (a),


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Pernar & Bakšić 2006 (b), Pernar et al. 2006)


Ivan Perković dipl. ing. šum. ŠperkovicŽsumfak.hrĆ,


upućuju na prisutnost onečišćenja u tlu na lokacijama


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dipl. ing. biol. Vedrana Bobić Švedranka.bobicŽina.hrĆ, sanirane isplačne jame te u depresijama. One se u tim
INA d.d. - Sektor istraživanja i razvoja ekološki najtežim ekološkim nišama šumskog ekosus


Rad je rezultat radu na projektu Istraživanje utjecaja ugljiko


tava u Žutici, periodički nakupljaju očito redistribuci


vodika na šumski ekosustav Žutice”, koji se realizira na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a financira ga INA d.o.o. jom tvari na cjelokupnom poplavnom prostoru.