DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

MOČVARNA RIĐA


Još znatna neistraženost mnogih staništa u Hrvatskoj,
te nedostatno poznavanje areala pojedinih vrsta
danjih leptira, uzrokom su što ni do danas ne možemo
sa sigurnošću govoriti o postojećim populacijama i poduzimati
potrebne zaštitne mjere za one vrste za koje


Sl. 1. Močvarna riđa s Mazinskog polja početkom lipnja


smatramo da su na različite načine ugrožene. U cijeloj
Europi pa i u Hrvatskoj sve više su ugrožena vlažna i
močvarna staništa i sav živi svijet koji na njima obitava.
To je, čini se, slučaj i sa staništima danjeg leptira
močvarne riđe (Euphydryas aurinia Rott.) koji je u posljednje
vrijeme otkriven na još nekim novim staništima
i nalazištima u Hrvatskoj.


Sl. 2. Parenje. Istra, svibnja.


Gusjenica ove prorijeđene vrste hrani se lišćem različitih
biljaka na vlažnim i močvarnim travnjacima.
Međutim, pokazalo se, kako je leptir nazočan i na nekim
gorskim travnjacima gdje u blizini nema vlažnih i
močvarnih staništa, kako je to vidljivo u središnjem dijelu
Istre u okolici naselja Draguć. Slično zamijećujemo
i na gorskim travnjacima Ličke Plješivice te na
travnjacima velikog Mazinskog polja. Na svim tim nalazištima
zamijećene su znatne populacije ovog leptira,
što ukazuje na činjenicu kako su vlažni travnjaci
samo jedan od mogućih ekoloških uvjeta za opstanak
ove dosta varijabilne svojte.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.