DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

U MERAŠKOJ JAMI


Malo je ljudi koji znadu za ovaj dio prirode otoka
Cresa. Otok Cres u tom svom sjevernom dijelu ima
neka značajna nalazišta biljnih vrsta svojstvenih kontinentalnom,
a ne primorskom dijelu Hrvatske.


Kad se vozimo trajektom iz Valbiske prema Meragu
na otoku Cresu, već izdaleka s desne strane od plovila,
ukazuje nam se na sjevernoj obali otoka neobična
i velika udubina. Rekli bismo kako je ona nastala nekim
davnim urušavanjem vapnenačkih stijena u podzemnu
šupljinu i kao takvu je danas vidimo kao veliku
jamu. Kako se nalazi u blizini malog naselja Merag,
dobila je naziv Meraška jama. Uz dobrog vodiča pronašli
smo put do njezinog dna prolazeći šumicom crnike
i lovora. Silazak u jamu usred bijela dana činio se
kao spuštanje u neki mračan hodnik, jer se prolazilo
kao kroz labirint, uz velike blokove kamenja. Gusta
makija uzrokuje veliku sjenu. Sve kamenje i donji dijelovi
drveća prekrili su buseni mahovina i papratnjača
za koje ovdje vladaju posebno povoljni uvjeti, jer je
posvuda mnogo vlage. Tu bi se mogla načiniti prava
kolekcija naših kopnenih vrsta mahovina i papratnjača.


Prolazimo uz oveće spilje, s čijeg stropa kaplje
voda, a stijene su joj izgrađene od razlomljenih i slijepljenih
vapnenačkih dijelova stijena, što ukazuje na
neke osobite procese u davnoj geološkoj prošlosti. Pre-


Meraška jama


ma poraslom bilju moglo bi se reći kako se i ovdje više
nalazimo u nekom sličnom dijelu prirode u unutrašnjosti
Hrvatske, a ne na sjeverno jadranskom otoku Cresu.
Međutim, nalaz jedne primorske svojte naših orhideja
na maloj čistini uz rub ove jame, ukazuje ipak kako se
nalazimo u neposrednoj blizini, odnosno u našem dijelu
Sredozemlja.


Bogato i raznoliko živo naselje na dnu ovog udubljenja
pobuđuje želju za pomnijim pregledom i mali je
izazov budućim istraživačima prirode.


IVANOVO SELO – SELO RODA


Desetak kilometara jugoistočno od Grubišnog Polja
proteže se uz cestu naselje Ivanovo Selo. Skoro na
svakom stupu električne rasvjete nalazimo rodino gnijezdo,
pa bismo i ovo naselje, kraj Čigoča u području
Lonjskog polja, mogli nazvati selom roda.


Uzrok ovako velikoj populaciji bijele rode u ovom
području Hrvatske svakako se nalazi u povoljnim prehrambenim
uvjetima koji vladaju na okolnim staništima.
Naime, još od Grubišnog Polja pa sve do iza Ivanovog
Sela, proteže se razmjerno široki pojas dolinskih
vlažnih livada uz potok staru Ilovu i rječicu Đurđičku.
Dio ovih livada u proljeće je plavljen, a u njihovom mikro
reljefu ima veći broj malih uzvišenja i udubljenja
gdje se dulje vremena zadržava voda. Tu je obilje vodozemaca
i predstavnika drugih životinja, osobito ptica.


Među ostalim mnogobrojnim biljnim vrstama na
ovim livadnim staništima održava se velika populacija
proljetnice prave kockavice (Fritillaria meleagris L.),
jedne od najvećih ako ne i najveće u Hrvatskoj.


Bijele rode u Ivanovom Selu i okolnim naseljima
uz ova bogata staništa samo su mali dio ovog velikog i


Ivanovo Selo


vrijednog ekosustava koji se i dalje održava stalnom
čovjekovom djelatnošću.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.