DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I. Sučić: BROJNO STANJE JAREBICE KAMENJARKE (Alectoris graeca Meisner) OD 2000. DO 2007. Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 331-336
LITERATURA References


p„.tr3!Č


Andrašić, D. i sur.: Lovački M u s t a pi ć, Z., i suradnici, 2004: Lovstvo, Hrvatski
knjiga, Zagreb, 1953 lovački savez, Zagreb.
A n d ra ši ć, D.: Zoologija divljači i lovna tehnologija, S u č i ć , I., 2000: Stanje jarebice kamenjarke (Alectoris
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Za graeca Meisner) u lovištima općine Tomislav


greb 1984 grad, Diplomski rad, Šumarski fakultet, Sveuči-
D a r a bu š , S., I. Z. Ja ke l i ć 1996: Osnove lovstva. lišta u Zagrebu, Zagreb.
Garms, H.: Fauna Evrope, Mladinska knjiga, LjubVidović,
M., 1998: Jarebica kamenjarka – grivna.
ljana, 1981. Šumarija Tomislavgrad: Lovnogospodarska osnova za
Grupa autora, 1987: Lovački priručnik, Savez lovačkih lovišta “Šuica-Kovač”, “Zavelim-Midena”
organizacija BiH, Sarajevo. “Ljubuša” za razdoblje 1984–1993. g.


Grupa autora, 2001: Lovstvo, Poljoprivredni fakultet, Šumarija Tomislavgrad: Lovnogospodarska osnova za
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek. lovište “Vran-Lib” za razdoblje 1991–2000. g.
Grupa autora, 1987: Velika ilustrovana enciklopedija Šumarija Tomislavgrad: Program gospodarenja za goslovstva.
podarsku jedinicu “Grabovica-Midena” za razdoblje
2001–2010. g., Tomislavgrad 2000.


Grupa autora: Šumarska enciklopedija.
Šumarija Tomislavgrad: Program gospodarenja za gos


Grupa autora: Ugrožene vrste divljači u Bosni i Herce


podarsku jedinicu “Tušnica-Kologaj” za razdob


govini – Finalni izvještaj, Banja Luka, 2006.


lje 2001–2010. g., Tomislavgrad 2000.


SUMMARY: This paper reports on the results of the rock partridge counting
on mountain Tušnica in Bosnia and Herzegovina, in the period between
2000 and 2007. Given the declining population size of this typical Karst
region game-fowl over the last few decades, the purpose of the research was
to determine its number by using the sample plot method. Possible reasons of
declining in the number of population in that time are overmuch hunting,
larger number of predators and changes in habitat (succession of forest vegetation).
Number of rock partridges in Bosnia and Herzegovina is not precise
and determined (about 10000 pairs), neither is a population trend, whereas in
Croatia number of rock partridges, as the last results indicate, is around 5000
and 10000 pairs, and popu.