DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I. Sučić: BROJNO STANJE JAREBICE KAMENJARKE (Alectoris graeca Meisner) OD 2000. DO 2007. Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 331-336
Pokusna ploha “Kolino”


Pokusna ploha “Kolino”pokazala se kao pogodno
stanište za kamenjarke, bez obzira na nadmorsku visinu
(1000–1400 m) i strminu (40 o). Ovdje su jarebice
pronađene svake godine, osim 2003. i 2004. g. kada su
bile oštre zime s obilnim snijegom. Vjerojatno im pogoduje
to što je ploha većim dijelom obrasla šikarom
hrasta medunca (zaklon) i nalazi se na južnoj ekspoziciji
gdje se snijeg brže otopi (hrana).


Pokusna ploha “Jaslice-Salakovac”


Na ovoj plohi koja je najmanje površine (52 ha) i
najmanjeg obrasta (5 %) zabilježeno je i najmanje kamenjarki.
Velika nadmorska visina, zajedno sa slabo
razvijenom vegetacijom u sloju grmlja, pokazala se
kao loše stanište za grivnu. U osam godina prebrojavanja
evidentirano je samo jedno manje jato (3 jedinke)
2001. g. i jedan par 2007. godine.


Pokusna ploha “Veliki gradac”


U prvim godinama prebrojavanja, kamenjarka na
ovoj primjernoj plohi bila je rijetkost. Tek je jedan par
zabilježen u razdoblju između 2000. i 2005. g. Jata
koja su podignuta tijekom zadnje dvije godine pokazuju
da je se jarebica vratila na ovo područje, koje pruža
dobre uvjete za njezin opstanak.


Pokusna ploha “Mala Tušnica”


Uz pokusnu plohu “Jaslice-Salakovac”, na ovoj su
plohi zabilježeni najlošiji rezultati prebrojavanja. U
osam godina prebrojavanja evidentirani su samo parovi
kamenjarke 2001., 2002. i 2006. godine. Od svih pokusnih
ploha, ova je najveće površine (95 ha), nalazi se
na većim nadmorskim visinama (1000–1350 m) i na
njoj se dugo zadržava snijeg. To bi mogao biti i razlog
ovakvog rezultata prebrojavanja, jer ova ploha postaje
dostupna tek za vrijeme toplijih dana u proljeće, kada
kamenjarke već počinju formirati parove.


Tablica 4. Rezultati prebrojavanja na pokusnim plohama preračunati na 100 ha lovnoproduktivne površine


Table 4 Counting results for sample plots revaluated for 100 ha of hunting-productive area


Pokusna
ploha
(lokalitet)
Sample
plot
(locality)
Zelića
greda
Površina
Area (ha)
54
Index
Index
1.85
Za„™e 58 1.72
Kolino 87 1.15
Jaslice-
Salakovac
Veliki
gradac
Mala
Tušnica
52
74
95
1.92
1.35
1.05
E 420


Broj kamenjarki


Number of
rock
partridges
2000 2001
na plohi 3 0


na 100 ha LPP 5.55 0


na plohi 0 2
na 100 ha LPP 0 3.44
na plohi 6 2


na 100 ha LPP 6.90 2.30
na plohi 0 3
na 100 ha LPP 0 5.76


na plohi 0 0
na 100 ha LPP 0 0


na plohi 0 2
na 100 ha LPP 0 2.10
Ukupno 9 9
na 100 ha LPP 2.14 2.14


Godina – Year


2002 2003 2004 2005 2006


Broj kamenjarki
Number of rock partridges


0 0 2 1 3
0 0 3.70 1.85 5.55
0 7 4 7 3
0 12.04 6.88 12.04 5.16
3 0 0 2 3
3.45 0 0 2.30 3.45
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 0 0 6
0 2.70 0 0 8.10
2 0 0 0 2
2.10 0 0 0 2.10
5 9 6 10 17
1.19 2.14 1.43 2.38 4.05


Prosjek
godišnje
2007 E Average
by year
3
5.55
12 1.50
2
3.44 25 3.12
7
8.05 23 2.87
2
3.84 5 0.62
6
8.10
14 1.75
0
0 6 0.75
20
4.77


ZAKLJUČAK


Iz rezultata prebrojavanja tijekom navedenih godina,
može se zaključiti da se populacija jarebice kamenjarke
lagano oporavlja. Brojno stanje ove divljači
zadnjih nekoliko godina je nesumnjivo u porastu, što
se potvrđuje i u lovačkoj javnosti. Razlozi osciliranja
brojnog stanja, donedavnog smanjivanja i trenutnog
povećavanja, nisu dovoljno istraženi ni pouzdano utvrđeni.
Bilo bi potrebno poraditi i na osmišljavanju novih
preciznijih metoda utvrđivanja brojnog stanja ove


u


divljači, koje bi uzele u obzir specifičnosti kamenjarke


u


- Conclusion
kao vrste i njenog staništa. Istraživanja vezana za ovu
pticu potrebno je nastaviti, a bilo bi dobro u buduća
istraživanja uključiti i uzroke koji dovode do oscilacija
brojnog stanja.