DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I. Sučić: BROJNO STANJE JAREBICE KAMENJARKE (Alectoris graeca Meisner) OD 2000. DO 2007. Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 331-336
Plohe moraju biti dovoljno udaljene jedna od druge lovne sezone (u vrijeme lovostaja) na ovu divljač, kada
(najmanje 1000 m) kako divljač istjerana iz jedne ploje
zabranjen odstrijel, pa se utvrđeni broj divljači uzihe
ne bi prelazila u drugu. Prebrojavanje se radi nakon ma kao proljetno brojno stanje (matični fond).


OBJEKT ISTRAŽIVANJA – Object of research


Prema Zakonu o lovu, jarebica kamenjarka – grivna


ectori


(Alectoris
ss graec
graecgraeca
aa Meisner
MeisnerMeisner)
)) j
jje
ee divlja
divljadivljač
čč koj
kojkoja
aa slobodn
slobodnslobodno
oo živ
živživi
ii
u prirodi i zaštićena
aa j
jje
ee lovostajem. Prema lovačkom
razvrstavanju spada sitnu, pernatu divljač. Po sistem


u
uu sit
atskom razvrstavanju pripada u razred ptice (Aves), red
kokoške (Galli), porodica gnjetlovi (Phasianidae) i rod
kamenjarke (Alectoris). Rasprostranjena je na Alpama,
Apeninskom poluotoku, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Grčkoj i
zapadnoj Bugarskoj. Naseljava kamenita brdsko-planinska
područja, a posebno krške predjele obrasle manje
bujnom vegetacijom i zakržljalim raslinjem do 1500 i vi-
še metara nadmorske visine. Dužina tijela je 46–48 cm, a
težina 520–640 g. Na leđima i na krilima osnovna boja
perja kamenjarke je izrazito pepeljasta, dok je oko vrata
i na dijelu ramena i krila malo ružičasta (iznad osnovne
boje). Pokrivno dugačko perje je također pepeljasto,
dok donje perje ima izrazito čokoladnu boju. Crno perje
koje obrazuje “grivnu”, počinje od korijena gornjeg di


jela kljuna. Od sredine očiju crno perje se u blagom luku
spušta prema donjem dijelu vrata. S obje strane prednjeg
dijela vrata crno perje se spaja i čini crnu “ogrlicu”.
Perje ispod kljuna, odnosno polje okruženo tom “ogrlicom”
izrazito je bijelo. Ispod donjeg dijela crnog perja,
u dužini od 8–10 cm, boja prelazi u pepeljastu, no za
razliku od leđa nešto je svjetlija. Drugi dio trbuha je
žućkast. Perje na grudima (ispod krila) je upečatljivo
obojeno. Najprije se primijećuju crne šare (boje kave), a
vrh perja završava tamnosmeđe obojenim poljem. Između
ove dvije izrazite boje, perje je pepeljasto i žuto obojeno.
Kljun i noge su koraljnocrveni. Monogamna je i
živi u jatima koja su sastavljena od roditelja i podmlatka.
Parenje i gniježđenje odvija se od ožujka do svibnja,
a snese 10–18 jaja u gnijezdo na zemlji. Pilići su potrkušci
i sat ili dva iza valjenja počinju tražiti hranu zajedno
s roditeljima. Hrani se pretežno biljnom hranom, a
uzima i životinjsku (razni insekti i larve). Radije trči
nego što leti.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA – Research area
Pokusne plohe utvrđene su na padinama Tušnice i jarebice kamenjarke najčešće mogu naći tijekom lovne
susjednim brdima, a radi se o površinama na kojima se sezone.


Slika 1. Karta šireg područja istraživanja s označenim područjem pokusnih ploha
Figure 1 Map of larger research area with marked area of sample plots