DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Velik je doprinos dao zaštiti šuma od požara. Početkom
1985. godine imenovan je direktorom Šumskog
gospodarstva “Lika” Gospić, a već sljedeće 1986. godine
dolazi u Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo,
gdje obnaša dužnost glavnog republičkog inspektora
za šumarstvo i lovstvo.


U slobodnoj Hrvatskoj osnivanjem javnog poduzeća
Hrvatske šume p.o. Zagreb 1. studenog 1991. godine
preuzima dužnost stručnog suradnika za zaštitu šuma. U
travnju 1992. postiže stupanj magistra znanosti na Šumarskom
fakultetu s magistarskim radom pod naslovom
“Štetna entomofauna u kulturama četinjača Medak”.


Poslije magisterija iste godine imenovan je rukovoditeljem
Službe za ekologiju i zaštitu šuma u Direkciji
Hrvatskih šuma, gdje i danas radi. U istom razdoblju
radio je i poslove interne kontrole u oblasti zaštite šuma,
a rukovodio je i Službom za lovstvo.


Služba koju vodi 17 godina, od osnivanja Hrvatskih
šuma uspostavila je njegovim zalaganjem jedinstven
sustav praćenja zdravstvenog stanja i zaštite šuma u Hrvatskoj.
Ta Služba za ekologiju i zaštitu zajedno sa Centrom
za dijagnozno i prognozne poslove u šumarstvu u
Šumarskom institutu u Jastrebarskom, Zavodom za zaštitu
šuma i lovstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu i
Odjelima za ekologiju i zaštitu šuma u Upravama šuma u
Hrvatskoj, preko rukovoditelja odjela i stručnih suradnika
za ekologiju i zaštitu, čini jedinstven sustav razvoja
ekologije i zaštite šuma na području Republike Hrvatske.


Služba za ekologiju dala je dragocjen doprinos u
segmentu zaštite šuma od požara u dobroj suradnji s


državnim organima kao što su Ministarstvo unutarnjih
poslova, Uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u vrlo
dobroj suradnji sa šumarskom operativom.


Mr. sc. Jurjević je izuzetan rukovoditelj, organizator,
koordinator i transmiter znanstvenih i stručnih dostignuća
u šumarskoj praksi iz područja ekologije, zaštite
šuma, šumskih požara i primjene pesticida, ponajprije
bioloških i biotehničkih pripravaka u integriranoj
metodi sprječavanja i suzbijanja biljnih bolesti i štetnika
u šumama.


Magistar Petar Jurjević autor je i koautor znatnog
broja stručnih i znanstvenih članaka objavljenih u raznim
stručnim publikacijama. Koautor je sljedećih monografija:
“Jela u Hrvatskoj”, “Obična bukva u Hrvatskoj”,
“Poplavne šume u Hrvatskoj”. Održao je zapažena
predavanja iz tematike ekologije s posebnim naglaskom
na očuvanje šumskih ekosustava i zaštite šuma
od požara. Predsjeda i rukovodi sastancima ekologije i
zaštite kada se razmatraju problemi napada biljnih
bolesti i štetnika te donose odluke o preventivnim i represivnim
mjerama suzbijanja. Angažirani je član Komisije
za ocjenu utjecaja kanala Dunav-Sava, Hrvatskog
ekološkog društva, Hrvatskog entomološkog društva
i predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva.


I na kraju, dragi naš Peco hvala Ti za sve, hvala što si
dio nas šumara. Radosni smo što te imamo baš tu gdje jesi
i baš takvog kakav jesi, pa ti u ime šumara Hrvatske, na
čijem si čelu, od srca čestitamo na ovom zlatnom odličju.


Dr. sc. Miroslav Harapin