DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 97     <-- 97 -->        PDF

T. Bošnjak, P. Jurjević, G. Seletković: Korištenje pesticida u skladu FSC šuma
Od 17. listopada 2002. godine certificirana je ukupistit


do tada mogli koristiti
ii u
uuz suglasnost Ministarstva. U
na površina Hrvatskim šuma d.o.o. (2 mil. ha). “FSC 2007
20072007.
.. godin
godingodini
ii dopunje
dopunjedopunjen
nn j
jje
ee popi
popipopis
ss zabranjeni
zabranjenizabranjenih
hh tvari
tvaritvari.
.. Dopu
DopuDopu-
-akreditirana
certifikacija znači da se šumom gospodari šteni su neki biološki
ii i
ii biotehnički pripravci. Postavljaošk bio
prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim se pitanje kako zaštititi oblovinu listača i četinjača. Nastandardima”.
U skladu s FSC standardima od 2006. go-meće se pitanje šumskog reda i higijene šuma.


06. g
ji su se


”.


dine znatno je ograničena uporaba pesticida koj


S. G l a v a š , M. G l a v a š : Štetočinje i zaštita biljakau rasadniku Podbadanj
povodom 100 godina rada
U Crikvenici je prije 100 godina osnovan prvi šum-Aztec (11x), Pirox Fluid, Fastac i Decis. Tlo i sjeme
ski rasadnik Podbadanj. Daje se pregled aktivnosti u protiv polijeganja ponika, miševa i puževa tretirano je
zaštiti od štetočinja za razdoblje 1993. do 2007. godisredstvima:
Captan (12x), Mesurol (35x), Pužomori i
ne. Determinirano je devet uzročnika biljnih bolesti. Valaton. Korovi su uništavani glifosfatima: Cidokor
Za njihovo suzbijanje korišteni su sljedeći fungicidi: (16x), Mentor (10x), Hercules (16x), Herbokor i
Benlate, Cuprablau (9x), Merpan (13x), Kidan, Antra-Roundap. Godine 1997. bilo je proizvedeno nekoliko
col, Bavistin (27x), Mythos i Tilt (16x), Rubigan (17x). stotina tisuća sadnica borova i hrasta medunca i oko
Za štetnu entomofaunu primijenjeni su: Folimat (11x), 20.000 hortikulturnih sadnica.


M. Franjević: Pojava borovog srčikara Tomicus destruens (Wollastom, 1865)
na Punti Velebit kraj Zadra
U borovoj kulturi u Punti Velebit utvrđena je prisutljem
poduzimanja mjera za smanjenje njegove popunost
borova srčikara. On je praćen od svibnja 2006. do lacije metodom “lovnih stabala”.
srpnja 2007. godine. Nakon stresa stabala (požar, suša) Na kraju želimo istaći da je to bila jedna od
čini velike štete. Tako je bilo tijekom zime 2002./2003. najboljih Šumarskih sekcija, jer je aktivnost sudionika


god., kada je bio jak napad u predjelu Valbonaša kraj bila na visokoj razini po broju tema, po aktualnoj proPule
nakon sanacije požarišta na alepskom boru. Ta blematici i sudjelovanju u raspravi. Šteta je što nije
vrsta je opisivana kao T. piniperda koja dolazi na obič-došlo više sudionika iz šumarske operative, pa bi taj


nom boru i crnom boru u unutrašnjosti Hrvatske. T. propust u Hrvatskim šumama d.o.o. trebalo popraviti
destruens, osim na alepskom boru i na piniji i primorna
sljedećem Seminaru 2009. godine.
skom boru. Praćena je bioekologija tog štetnika s ci-Dr. sc. Miroslav Harapin


PRIZNANJA


ZLATNA MEDALJA ZA mr. sc. PETRA JURJEVIĆA


Hrvatsko društvo biljne zaštite na 52. seminaru biljne zaštite održanom
u Opatiji od 5. do 8. veljače 2008. godine, dodijelilo je Povelju uz
zlatnu plaketu mr. sc. Petru J u r j e v i ć u , dipl. ing. šumarstva, za organizaciju
i brigu zaštite šuma u Republici Hrvatskoj.


Mr. sc. Petar Jurjević rođen je 18. svibnja 1947. godine u Ličkom
Ribniku kraj Gospića. Gimnaziju pedagoškog smjera “Nikola Tesla” u
Gospiću završio je 1966. godine. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, Šumsko-gospodarski smjer, 1971. godine.


Zaposlio se 1972. u Šumskom gospodarstvu Gospić na radnom mjestu
pripravnika u Šumariji Perušić. Iste godine prelazi u Službu uređivanja
šuma u Šumskom gospodarstvu. Na tom radnom mjestu ostaje do
kraja 1974. godine, nakon čega je obavljao dužnost upravitelja Šumarije
Gospić u razdoblju 1. 1. 1975 – 31. 3. 1979. godine. Osnivanjem RO
šumarstva na kršu Gospić 1979. godine, imenovan je tehničkim direktorom
te organizacije, a zadužen je bio za problematiku zaštite šuma.