DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 92     <-- 92 -->        PDF

sječnom vrijednošću od 24,9 mil. t. Od toga 82 % otpacijalne
produktivnosti i potrošnje na razini općina, učida
na šumsku proizvodnju. njene su prve mape bilance – ponuda/potražnja. U pro


sjeku rezultira da sve Regije potencionalno pokrivaju


Na regionalnoj razini te vrijednosti variraju od 0,11


svoje potrebe, osim Veneta, Lombardie i Campanie.


mil. t. do 2,9 mil. t., što ovisi o veličini regije i postotku
površine pokrivene biomasom za energetske svrhe, Ova studija predstavlja prvi korak u spoznaji ove
kao i o čimbenicima koji limitiraju korištenje. Na teproblematike
i podložna je korekcijama u budućnosti.
melju ovih podataka, kombinirajući vrijednosti poten-Frane Grospić


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


5. MINISTARSKA KONFERENCIJA O ZAŠTITI ŠUMA U EUROPI
(Varšava, Poljska 5 – 7. studenog 2007.)
U Varšavi je, u organizaciji
predsjedavajućih zemalja Poljske i
Norveške, od 5. do 7. studenog
2007. održana 5. ministarska konferencija
o zaštiti šuma u Europi,
pod motom “Šume za kvalitetu života”.
Na konferenciji je sudjelovalo
16 ministara odgovornih za
šume, delegacije iz 44 europske države
i predstavnici Europske Unije,
te promatrači iz 14 zemalja i 31
organizacije.


U izaslanstvu Republike Hrvatske
bili su predstavnici Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva na čelu sa g.
Hermanom Sušnikom, državnim
tajnikom, te g. Miroljubom Stojanovićem,
pomoćnikom ministra
za šumarstvo i dr. sc. Tonom Kru žićem,
načelnikom odjela za zaštitu
šuma i provođenje međunarodnih
obveza u šumarstvu.


Ministarska konferencija o zaštiti
šuma u Europi politički je sastanak
na vrhu, s ciljem zaštite i
potrajnog gospodarenja šumama u
regiji. Ona predstavlja kontinuitet
u obvezivanju europskih vlada na
provođenje i unapređenje potrajnog
gospodarenja šumama.


Slika 1. Grafički prikaz donesenih Deklaracija
i Rezolucija na Ministarskim
konferencijama o zaštiti šuma
u Europi i njihov raspored u
okviru tri temelja održivog gospodarenja
šumama
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 93     <-- 93 -->        PDF

U ovu inicijativu uključeno je 46 europskih zemalja
i Europska komisija, surađujući s nizom međunarodnih
organizacija.


Do sada su održane ukupno četiri ministarske konferencije
o zaštiti šuma u Europi (Strasbourg 1990.
godine, Helsinki 1993. godine, Lisabon 1998. godine i
Beč 2003. godine) te je usvojeno ukupno 17 rezolucija.
Preuzete obveze mogu se rasporediti unutar tri temelja
održivog gospodarenja šumama i njima se nedvosmisleno
odražava želja za uspostavljanjem i održavanjem
ravnoteže između gospodarske, ekološke i društvenokulturalne
dimenzije održivog gospodarenja šumama.


Razlog za ovakvu političku raspravu o ulozi šuma u
modernom društvu su prijetnje okolišu zbog tehnološkog
razvoja, pritisci na prirodne resurse i posljedice
klimatskih promjena. Glavni cilj konferencije je osigurati
da se europskim šumama i dalje potrajno gospodari,
tako da svatko ima koristi od njihovog potencijala.


38 zemalja je potpisalo Varšavsku deklaraciju i dvije
Varšavske rezolucije i time se na nacionalnoj razini
obvezal promociju drveta kao nositelja obnovljive


zalo
oo n
nna
aa pr
energije ulogu šuma u zaštiti kvalitete i kvantite


ije,
,, t
tte
ee n
nna
aa
te voda, te u ublažavanju klimatskih promjena.


U glavnom dokumentu, Varšavskoj deklaraciji,
zemlje se obvezuju na zajedničke aktivnosti prema
daljnjoj implementaciji potrajnog gospodarenja šumama,
kao obveznog elementa održivog razvoja. Deklaracija
prikazuje ulogu šuma u poboljšanju uvjeta života
na našem planetu i dugoročnu viziju budućnosti šuma
u Europi.


Glede neizbježnih posljedica klimatskih promjena,
ministri su prihvatili i dvije rezolucije:Varšavska rezolucija 1 “Šume, drvo i energija”
obvezuje zemlje na povećanje uloge šumarskog
sektora u proizvodnji energije, na korištenje biomase
kao obnovljive energije, te na smanjenje količine
stakleničkih plinova. Također, zemlje se obvezuju
na pokretanje šumskih resursa među sektorima.

Varšavska rezolucija 2 “Šume i voda” skreće pažnju
na vodene resurse i naglašava ulogu šuma u zaštiti
kvalitete i kvantitete vode, sprječavanju poplava,
ublažavanju učinka suše i borbi protiv erozije tla.
Osim navedenih rezolucija i deklaracije, ministri su
također potpisali i dvije Ministarke izjave.


U Ministarskoj izjavi o Pan-europskom tjednu šuma,
proglašen je tjedan od 20. do 24. listopada 2008.
godine Pan-europskim tjednom šuma. Ovaj tjedan
trebao bi povećati pozornost na šume i šumarski sektor
i podići svijest o njihovom važnom doprinosu zaštiti
okoliša i ekonomskom i društvenom razvoju u Europi.


U drugoj Ministarskoj izjavi ministri su odali sućut
i izrazili solidarnost s narodima i Vladama zemalja južne
Europe, koji su tijekom prošlih godina nastradali od


posljedica velikih šumskih požara, s posebnim osvrtom
na nepogode u Grčkoj u ljetu 2007.


Varšavsku konferenciju otvorio je predsjednik Poljske,
prof. Lech Kaczynski, upućujući na poveznice
između šuma i klimatskih promjena, te ističući poljska
postignuća u povećanju šumskih površina u posljednjih
15 godina. Na otvorenju je također naglašeno i
usklađivanje dva važna pitanja: ekonomskog razvoja i
zaštite okoliša.


“Posebno sam zadovoljan što se glavne teze Varšavskih
dokumenata bave problematikom klimatskih
promjena i potrebom da im se usprotivimo, inter alia
kroz promociju korištenja drveta kao ekološkog i prirodnog
nosača energije te kao sirovine u drugim industrijskim
granama.”– rekao je prof. Ja
JaJan
nn SSzysko, ministar
okoliša Poljsk dopredsjednik 5 MCPFE. Na


ske
ee i
ii dopredsjglasio je ulogu ispravno gospodarenja šumama u bor


ravnog
gg gospod


bi protiv klimatskih
hh promjena
promjenapromjena,
,, izizumiranja vrsta i dezertifikacije.
Također je istakao da uloga šuma u razvoju
europskog društva čini bazu dokumenata koji će se
potpisivati tijekom konferencije. “Šume mogu poboljšati
kvalitetu života kroz njihov doprinos ublažavanju
klimatskih promjena, zaštiti voda i kao izvor biomase
za energiju”, rekao je ministar.


Gđa. Mariann Fischer Boel, europska povjerenica
za poljoprivredu i ruralni razvoj, ističe potrebu za uravnoteženje
dva cilja u šumarskom sektoru: poticanje
konkurentnosti i podržavanje uloge šuma u bioraznolikosti,
vodama, klimi i kvaliteti života.


Prema Izvješću o stanju europskih šuma 2007., prezentiranom
na konferenciji, površina šuma i njihov
produktivni potencijal rastu. U zadnjih 15 godina, Europa
je dobila 13 milijuna hektara novih šumskih površina,
što je jednako npr. površini Grčke. Količina drvnih
resursa također stalno raste.


Osim na prvoj, Republika Hrvatska je neposredno
sudjelovala na svim Ministarskim konferencijama o
zaštiti šuma u Europi, te prihvatila sve deklaracije, rezolucije,
inicijative i oblike regionalne suradnje.


e.
Sljedeća ministarska konferencija o zaštiti šuma u
Europi održat će se u Norveškoj.


Dr. sc. Tono Kružić i Ivana Pešut
Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva