DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ŠUMSKE PROMETNICE


Dragutin
Novi sveučilišni udžbenik “Šumske prometnice”
autora doc. dr. sc. Dragutina Pi č m a na, sveučilišno
obrađuje cjelokupno potrebno gradivo iz predmeta
Šumske prometnice, odnosno Šumske komunikacije.
Knjiga sadrži neophodnu građu za valjano održavanje
nastave na studijskim programima preddiplomskog
studija Šumarstvo i diplomskog studija Tehnika, tehnologija
i menadžment u šumarstvu i Urbano šumarstvo,
zaštita prirode i okoliša. Obrađena građa u potpunosti
ili djelomično pokriva nastavno gradivo iz sljedećih
predmeta: Šumske prometnice, Projektiranje šumskih
prometnica, Otvaranje šuma, Tehnologije gradnje šumskih
prometnica, Strojevi u gradnji šumskih prometnica
i Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije.


Udžbenik je napisan tako da studentima omogući
lakše praćenje predavanja, vježbi i pripremanje ispita
iz odgovarajućeg nastavnog predmeta. Tematske cjeline
omogućuju upoznavanje korisnika s osnovnim načelima
planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja


Pičman
cjelokupne mreže šumskih prometnica. Osim studentima,
udžbenik će biti od koristi svima koji se pri svakodnevnom
radu u šumarskoj praksi susreću sa šumarskom
cestovnom infrastrukturom.
Sveučilišni udžbenik sadrži 460 stranica B-5 formata,
325 slika (crteži/grafike) i 38 tablica. Udžbenik


– knjiga sadrži iznimno velik broj vrlo kvalitetno izrađenih
slikovnih prikaza, što znatno olakšava praćenje
opisane tematske cjeline. Isto tako sadrži pojmovnik s
objašnjenjem najčešće korištenih stručnih izraza. U literaturi
je navedena sva relevantna literatura koja se
odnosi na problematiku ovog udžbenika.
Sveučilišni udžbenik Šumske prometnice obuhvaća:
Uvod, Projektiranje šumskih prometnica, Donji ustroj
šumskih cesta, Gornji ustroj šumskih cesta, Strojevi
za izgradnju i održavanje šumskih prometnica,
Traktorske prometnice, Literatura, Kazalo pojmova,
Kazalo slika, Kazalo tablica, Pojmovnik.


U prvom dijelu “Projektiranje šumskih cesta” u sedam
je poglavlja obrađena cjelokupna problematika
projektiranja šumskih cesta. Obrađene su osnove određivanja
vučne sile, kretanja i kotrljanja, a s time u vezi
prikazani su otpori vozila koji su povezani s vožnjom u
krivinama i stabilnošću vozila u krivinama. Nadalje je
prikazana podjela šumskih cesta, navedeni su različiti
terenski i ekološki čimbenici koji su od osobite važnosti
za prostorni raspored šumskih prometnica. Za šumarsku
struku obrađeno je vrlo aktualno pitanje otvorenosti
šuma, odnosno dostupnost šuma s posebnim naglaskom
na optimalnu otvorenost. Dalje slijedi čitav niz naputaka
o glavnim postupcima projektiranja šumskih cesta, s
detaljnim opisom glavnih konstrukcijskih elemenata
šumskih cesta, te glavna načela polaganja nul-linije u
šumskom ekosustavu. Čitatelj dobiva širok pogled s
jedne strane na detalje (vrlo upotrebljivo za šumarske
praktičare – projektante), a s druge strane dobije pregled
obrađene problematike, što je vrlo korisno za studente.
Cijelo poglavlje obiluje velikim brojem crteža.


U drugom dijelu “Donji ustroj šumskih cesta” u
osam poglavlja detaljno je obrađen donji ustroj šumskih
cesta. Ovaj dio započinje analizom pojmova i klasifikacijom
tala, što je osnova za poznavanje i razumijevanje
dimenzioniranja gornjeg ustroja i osiguranja,
odnosno oblikovanja stabilnih pokosa. Uz opise potrebnih
pripremnih radova, oblikovanja planuma i pokosa,
opširno je obrađeno uređenju odvodnje površinskih
i podzemnih voda. Itekako važno za praksu je dio