DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 80     <-- 80 -->        PDF

STOTINU GODINA U KRALJEVSTVU ZLATOROGA


Pod ovim sloganom u Ljubljani je 27. listopada
2007. održana središnja proslava 100. obljetnice organiziranog
lovstva na tlu današnje Slovenije. Naslov je
to i spomen-knjige Lovske zveze Slovenije (LZS), autora
dr. sc. Marjana Toša, odnedavna glavnog urednika
Loveca, slovenskog mjesečnika za lovstvo, lovnu
kinologiju i zaštitu prirode. Proslavi, koja je održana u
velikoj dvorani Cankarjeva doma, nazočilo je preko


1200 lovaca i
iiz
zz svih krajeva Slovenije, a među delegacijama
iz više europskih zemalja bili su i predstavnici
Hrvatskog lovačkog saveza (HLS). Uz nazočnost predsjednika
Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu
divljači Dietera Schramma, neposredno pred pozdravni
govor domaćina, dugogodišnji je i poštovani
predsjednik LZS Bruno Skumavc otkrio novu zastavu
Lovačkog saveza Slovenije.


Obljetnica u sjeni izmjena
“U Sloveniji je malo institucija i organizacija koje
se mogu pohvaliti ovako značajnim jubilejom poput
našeg stogodišnjeg postojanja. Stoga, sve nas sjedinjene
u LZS obljetnica ustanovljenja Slovenskog lovskog
kluba, davne 1907. godine, ispunjava tim većim ponosom,
istovremeno dajući nam poticaj da nastavimo
zacrtanim putem”, riječi su Bogdana Mahneta, aktualnog
predsjednika LZS-a, koji je tom prilikom istakao
značenje jubilarne monografije koja, poput svih knjiga
“kao nositeljelje znanja i vrijednosti naše je najučinkovitije
oružje”. Uz raznovrstan i bogat kulturno-umjetnički
program, u kojemu su sudjelovali brojni pjevački
zborovi i rogisti, te priznati slovenski umjetnici, na
svečanosti je više organizacija i institucija iz zemlje i
svijeta, kao i pojedinaca, iz ruku predsjednika LZS primilo
posebna priznanja. Od kolega šumarskih stručnjaka
koji su dali velik doprinos razvoju slovenskog lovstva,
nagrađeni su: Ciril Št r u m b e l j , mr. sc. Janez
Černač, dr. sc. Miha Adamič, Blaž Krže, da nabrojim
samo neke s kojima već dulje vrijeme i mi u
Hrvatskoj uspješno surađujemo1. Zahvaljujući u svoje
ime i u ime ostalih nagrađenih, plodan lovački pisac i
dugogodišnji suradnik Loveca Blaž Krže je uz ostalo


i dopuna lovačkog zakona


istakao: “Mala Slovenija je u sjedinjenoj Europi istin


ski i divljenja vrijedan bioekološki fenomen. Nedvoj


beno, našom zaslugom. Fond krupne zvjeradi jedna je


od naših najvećih dragocjenosti. To nije društveno sre


bro, već europsko zlato, ako mogu upotrijebiti ovu


usporedbu, i to u kultiviranom prostoru Europe, koja u


biti gotovo da i nema nekih značajnijih prostornih rez


ervata... Lovstvo, uz skromna ulaganja i dobrovoljne


prinose članova, daje značajne prirodozaštitne učinke.


Želja nam je stoga da razlabavljena slovenska lovačka


organizacija, kojoj osnovu čine lovačka društva, opet


postane dom za divljač i lovce”. Kržeove riječi treba


shvatiti kao određeni bunt, protivljenje najavljenim do


punama i izmjenama Zakona o divljači i lovstvu iz


2004., koje “označavaju kraj postojećih lovačkih dru


štava, stoga i lovačkog saveza koji je, dokazano i ovom


svečanošću, cijelo jedno stoljeće uspješno djelovao”.


O tihom ratu slovenske “zelene bratovštine” s resornim


ministarstvom rječito je kazivala i prazna stolica na


središnjoj proslavi namijenjena predstavniku Ministar


stva poljoprivrede, šumarstva i prehrane, te potpisiva


nje peticije protiv dopune zakona od lovaca na samom


ulazu u Cankarjev dom (Rotar -Leskovic 2007).


Obespravljeni lovci postadoše krivolovci


Još godine 1273. Habsburgovci postadoše zemaljski
(deželni) knezovi gotovo svih slovenskih pokrajina.
Kao i u Hrvatskoj, i u tadašnjoj Kranjskoj na temelju
zakonskih odredbi temeljilo se regalno pravo lova te
zaštita i uređenje lova, odnoseći se na plemičke posjede.
U Austrijskoj Monarhiji feudalno pravo lova ukinuto je
odmah iza revolucionarne 1848. g., kad je pravo lova
dospjelo vlasnicina zemljišta. Osim plemićkih lovišta i
lovišta manjih posjednika, postojala su općinska lovišta
koja su davana u zakup putem javnog nadmetanja.
Ovime je donekle bio zaštićen fond divljači, ali je pravo
lova i dalje ostalo u rukama zemaljske gospode, dakle
plemića i gospode, mahom stranaca. Za veći dio doma


Počevši od 2007.g. u tijeku je izrada prijedloga zajedničke
hrvatsko-slovenske strategije upravljanja dinarskom populacijom
risa u sklopu projekta DinaRis, kojega sufinancira
Europska unija u okviru Interreg III Programa susjedstva
Slovenija-Mađarska-Hrvatska


ćeg življa nije se ništa bitno izmijenilo; seljaci i “kolibaši”
ostadoše i dalje bez ikakvih lovnih pravica.
Prirođena lovačka strast i uvjerenje o neopozivu pravu
na lov, prouzročiše da se krivolovstvo silno razmaše
(Be rg e r 1962). Tisuće jelena izuzetnih rogova...
padoše od metaka do tada brižno sakrivenih pušaka. Ni
ostala divljač nije prošla bolje. Srne, kojih zbog vukova,
risova i medvjeda, nije nikad bilo puno, održale su se
samo u najdubljim šumama... Oko godine 1860. u slovenskim
šumama je ubijen posljednji ris, dok su
vukovi sasvim nestali, a medvjedi se održaše jedino u
šumama oko Kočevja i na Snežniku. Fiktivna lovačka
prava imala su za posljedicu da u pojedinim komunama
dolazi do otvorene pobune seljaka protiv lovaca.
Berger (1962) tako bilježi “sravljenje sa zemljom”
lovačke kuće na Mašunu (podignuta 1874), a sličnu su
sudbu doživjeli i mnogi drugi lovni objekti, lovačke
kolibe, čeke, hranilišta. Ozakonjenje zakupnog siste
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Slika 1. Prisna suradnja lovaca s obje strane Kupe ima dugu tradiciju;
s boravka lovnih i šumarskih stručnjaka iz Gorskog
kotara u Kočevskoj Reki; slijeva dr.sc. Boris Kryštufek,
Ciril Štrumbelj, dipl. ing. šum. i mr. sc. Janez Černač (četvrti
i peti slijeva), s osobljem rezervata.


(Foto: Alojzije Frković)


ma lova krajem 19. st. i bolji nadzor nad lovištima, povoljno
su utjecali na divljač. Njeno brojno stanje postupno
se oporavlja, a krivolovstvo jenjava.


Usporedo s donošenjem Zakona o društvima (1867),
prema kojemu je pravila društva morala potvrditi nadležna
politička oblast, u Sloveniji su stala nicati brojna
društva, od pjevačkih i vatrogasnih do planinarskih i
športskih. U želji da se mogu natjecati za dobivanje
lovišta u zakup, jedno od prvih lovačkih društava na
tlu današnje Slovenije bilo je Lovsko društvo Vrhnika,
čija je pravila Kranjska državna vlada potvrdila 1878.


g. Deset godina kasnije takvo društvo osniva Novo
Mesto, a posebno utjecajno i brojčano najmasovnije
Kranjsko društvo za varstvo lova (Krainischer Jagdchutzverein)
sa sjedištem u Ljubljani osnovano je
1891. g. Članovi toga društva bili su pretežito bogati
veleposjednici, industrijalci i visoki državni činovnici.
Iako je u njegovim redovima bilo i nešto Slovenaca, činjenica
je da je ono, kao i ostala društva osnovano na
tlu Kranjske, Štajerske, Primorske, bilo pronjemački
orijentirano, bez namjere da objedini sve potencijalne
domaće lovce. “Naš čovjek bio im je za goniča i nosača,
smatrajući ga niže vrijednim, a slovenska riječ jedva
dostojna sluge” (Š e t in c 1987).
Osnivanje Slovenskog lovskog kluba 1907. godine


Postupno s jačanjem slovenske narodne svijesti sve
je prisutnija čežnja za ustanovljenjem takve lovačke
organizacije (kluba, društva) koja bi objedinjavala rad
i djelovanje svih slovenskih lovaca, bez obzira u kojemu
kraju živjeli i djelovali. Određeni uzor našli su u
malom ali vrijednom lovačkom kolektivu Lovskom
klubu “Sava”, kojemu je na čelu bio općinski vijećnik
iz Vrhnike Karel Mayer. Kako je interes za učlanjenje
u taj klub u Ljubljani bio velik, a društvo upravljalo
malim lovištem, nije preostalo ništa drugo nego da se


Slika 2. Dr. Ivan Lovrenčič (1878-1952), nestor slovenskih lovaca,
međunarodno priznati kinolog i jedan od osnivača Slovenskog
lovskog društva


potencijalno domaće članstvo, posebno Ljubljančane,
usmjeri na već spomenuto Kranjsko društvo i tako postupno
nadvlada tuđince. Kako ta nastojanja nisu urodila
plodom, agilni Mayer, zapisat će Toš (2007), saziva
tajni sastanak svojih istomišljenika 30. siječnja
1907. u Ljubljani na kojemu pada odluka da se priđe
ustanovljenju samostalne slovenske lovačke organizacije.
Mayerove zamisli pale su na plodno tlo i na pomolu
je osnivanje Slovenskog lovskog kluba, otvorenog
za lovce iz svih slovenskih pokrajina. Na scenu
stupa jedno od najmarkantnijih imena slovenskog lovstva,
mladi pravnik dr. Ivan L o v re n či č, koji klubu
stavlja u zadatak dva temelja cilja: brigu o stručnom
uzdizanju domaćih lovaca, posebno zaprisegnutog čuvarskog
lovnog osoblja te zaštitu lovnih interesa. Nakon
što bi središnja lovačka organizacija sa sjedištem u
Ljubljani postala dovoljno jaka, prići će se ustanovljenju
područnih lovačkih društava/klubova “koja bi uzimala
lovišta u zakup i odgajala pravične lovce”.


Iako su pravila Kluba bila potvrđena još u travnju iste
godine, do osnivačke skupštine Slovenskog lovskog
kluba dolazi tek 16. listopada 1907., koji se datum smatra
početkom rada i djelovanja slovenske lovačke organizacije2.
Uz nazočnost šezdesetak lovaca na skupštini
je za predsjednika Kluba izabran ljubljanski župan Ivan
H rib ar, a za potpredsjednika dr. Ivan Lovrenčič, koji će
od tada pa gotovo do svoje smrti (1952) biti u prvim


O određenoj brizi za divljač i nastojanjima “da poboljša lov uHrvatskoj i Slavoniji” može
ee s
sse
ee govoriti od 1881. g. kada je u
Zagrebu osnovano Društvo za obranu lova.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

redovima slovenskog lovstva i kinologije3. Upravni
odbor Kluba brojio je 12 članova, od kojih je nekolicina
njih zastupala pojedina područja Slovenije (Notranjska,
Gorenjska, Litija, Ribnica). Da bi omasovio svoje redove,
ožujka 1909. Klub organizira prvu izložbu lovačkih
trofeja, da bi iste godine na svojoj drugoj skupštini
promijenio ime u Slovensko lovsko društvo. Prisno
surađujući s Prvim hrvatskim društvom za gojenje lova i
ribarstva u Zagrebu, a prije nego je pokrenulo vlastito
glasilo, bilo je ideja za suradnju s Lovačko-ribarskim
vjesnikom, ali se od toga, ponajviše zbog različitosti


jezika, odustalo. Prvi broj svog mjesečnika Slovensko
lovsko društvo izdaje siječnja 1910. pod imenom Lovec
i podnaslovom “list za lov i ribolov”, što će reći da je
pisao i o ribarstvu. U Ljubljani je naime, počevši od
1924. g., djelovalo Ribarsko društvo, pa je Lovec postao
i list slovenskih ribolovaca. To je trajalo sve do 1931.
kad je osnovana Ribiška zveza Slovenije, koja od tada
izdaje svoje glasilo Ribič (C v e n k el 1968). Prvi broj
Loveca je uredio dr. Janko Ponebšeg, a sve ostale
brojeve, do njegova ukidanja pred Prvi svjetski rat
1914., Ivan Lovrenčič.


Prisilna stanka tijekom dvaju svjetskih ratova


Neposredno pred Prvi svjetski rat 1914. g. Društvo
je tako omasovilo, da je na 7. redovnoj skupštini donijet
zaključak o osnivanju podružnica SLD-a diljem
Slovenije. Posebno se nastojalo ublažiti prisutan antagonizam
između seljaka (iz čijih redova je bilo najviše


Slika 3. Naslovna stranica prvog brojja
aa LLoveca, glasnika Slovenskog
lovskog društva iz 1910.. g.


Ono što je za osnivanje i afirmaciju slovenske lovačke organizacije
i njegova glasila bio dr. Ivan Lovrenčič, to je za Prvo hrvatsko
društvo za obranu lova i ribarstva, posebno njegova pravnogslijednika Lovačkog saveza Hrvatske bio dr. Milovan Zoričić,
također pravnik po struci, “čovjek znanja i zakona, čovjek znanja
lova i lovstva”.


zvjerokradica) i lovaca. Naime, poučeni iskustvom iz
prošlosti, seljaci su lovce i divljač smatrali svojim neprijateljima.
Razdoblje trajanja rata (1941–1945)
označilo je gotovo posvemašni prekid lovne aktivnosti.
Mnogi su lovci bili mobilizirani i upućeni na bojišnice,
a divljač je bila prepuštena samovolji žitelja i vojske.
Utihnulo je i izlaženje Lovec-a, jer nije bilo dovoljno
suradnika ni pravog kontakta s terenom. Zbog
nestašice hrane divljač se neštedimice ubijala.


Okončanjem rata i stvaranjem nove državne tvorevine
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) stale
su se obnavljati stare i osnivati nove udruge lovaca,
sve sa ciljem zaštite, uzgoja i racionalnog korištenja
divljači. A da bi se to moglo provesti, nužno je bilo donijeti
novi Zakon o lovu, što je i učinjeno 1931. g., za
područje tadašnje Dravske banovine 1935. g. Donošenju
zakona prethodio je najprije kongres lovaca Kr.
SHS-a u Zagrebu 1925.4, a u jesen iste godine osniva


Č 4. Dok su 1933. g. u tadašnjoj Dravskoj banovini odstrijeljena
svega četiri medvjeda, tijekom prvih godina novog
tisućljeća u Sloveniji se godišnje u prosjeku odstrijeli
preko 100 medvjeda; medvjedica s mladima.


(Foto: Vladimir Pfeifer)


4
Kongres lovaca SHS-a održan je u Zagrebu 9. i 10. rujna 1925.
Prvog dana dr. Ivan Lovrenčič održao je dva referata, o organizaciji
lova i o lovnoj kinologiji. Domaćinu dr. Milovanu Zoričiću i
dr. Lovrenčiču na kongresu je izraženo javno priznanje “za njihov
dosadašnji rad na polju udruživanja lovaca, kao i za lov opće
koristan rad” (Čeo v i ć 1925).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nje Središnje uprave Saveza lovačkih udruženja sa sje
dištem u Beogradu. Novi se zakon temeljio na dom inalno-
zakupnom sustavu, prilagođenom prilikama u
pojedinim sredinama. Modifikacija u odnosu na raniji
tzv. Franc Jozefov zakona iz 1893. g. sastojala se u tom
da je pravo lova ograničeno i za vlasnika zemljišta na
posjedovanje od barem 200 ha neprekinutog zemljišta,
što je bilo unekoliko ustupak ostacima plemstva, ali s
druge strane i prilog zaštiti divljači koja bi doista bila
ugrožena pravom lova svakom vlasniku na njegovoj
parceli. Takve male parcele zaokruživane su u općinska
lovišta i davana u zakup putem natječaja najboljem
ponuđivaču. Vrijeme zakupa bilo je protegnuto na 12
godina. Divljač se dijelila na lovostajom zaštićenu i nezaštićenu
te zvjerad, koja se morala tamaniti. Uz 531
vlastito lovište tih je godina (1931.), prema katastar


skim podacima, bilo na području Dravske banovine
preko tisuću općinskih lovišta ukupne površine oko 1,3
milijuna hektara ili 85 % cjelokupne lovne površine.
Najviše se lovio zec od sitne i srna od krupne divljači.
Prema statističkim podacima ukupni godišnji ulov
divljači u 1933.g. iznosio je: jelena 108, srna 3875,
divokoza 370, divljih svinja 148, tetrijeba gluhana 360,
medvjeda 4, zečeva 34.920, lještarki 2015, snježnica
10, fazana 7640, trčki 14.260, divljih pataka 2454, lisica
2027 (Toš 2007). Usporedbe radi, prema podacima
iz spomen-knjige LZS-e, u lovištima današnje Slovenije
godine 2006. odstrel (+ gubitci od prometa, nezakonitog
lova, bolesti) je iznosio: jelena 5066, srna
42.675, divokoza 2679, muflona 670, alpskih kozoroga
15, divljih svinja 5359, medvjeda 126, lisica 7904, jazavaca
786 i vukova 11.


Prvi Zakon o divljači i lovstvu samostalne Republike Slovenije


Drugi svjetski rat (1941–1945) gotovo je potpuno
onemogućio bilo kakvu lovnu djelatnost. Neposredno
prije Titove naredbe o zabrani lova sve krupne divljači
na prostoru (nove) Jugoslavije, Upravni odjel pri
SNOS-u ožujka 1944. donosi uredbu po kojoj je lov u
Sloveniji dozvoljen samo u obimu koliko je to potrebno
za prehranu vojske i zaštite poljoprivrednih površina.
Kroz svih pet godina ratnih djelovanja ne izlazi
Lovec, no ovoga puta iz razloga podrške sveopćem
“kulturnom muku” Slovenaca protiv okupatora.


Daljnji tijek povijesti lovstva našeg sjeverozapadnog
susjeda u mnogome je nalik onom u Hrvatskoj.
Rujna 1945. donijeta je privremena Odluka o izvršavanju
lova, a godinu dana kasnije privremeni Zakon o
lovstvu. Lov na divokoze, srneću i jelensku divljač je
bio zabranjen. Odstrijeljena divljač pripadala je lovačkom
društvu na čijem je području odstrel izvršen.
Novo osnovana lovačka društva i lovačke zadruge bile
su članice Saveza lovačkih društava Slovenije, koji od
1952. mijenja ime u Republički lovački savez, odnosno
od 1958. u današnju Lovsku zvezu Slovenije (LZS).


Međunarodna aktivnost
Prvi službeni nastup na međunarodnoj pozornici slovenski
su lovci imali na 2. međunarodnom lovačkom
kongresu u Beču 1910. g., a te je godine u austrijskoj
prijestolnici održana i velika Svjetska lovačka izložba


žba.
Na toj se izložbi Slovensko lovsko društvo preds ilo s
divljači triglavskog pogorja i Ljubljanskog barja


5
Iako je zagrebačko Prvo hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva
imalo iza sebe već četiri društvene lovačke izložbe (prva
održana1899.), ono je odbilo sudjelovati na bečkoj lovačkoj
izložbi, jer Društvu nije bilo dozvoljeno da izlaže lovstvo
Kraljevine Hrvatske i Slavonije samostalno, odvojeno od Mađarske.
Na 2. međunarodnom kongresu u Beču Prvo hrvatsko
društvo zastupao je grof Miroslav K ulm er, koji je tom prilikom
izabran za potpredsjednika.


Na temelju Općeg Zakona o lovu iz 1947. i republičkog
(slovenskog) zakona iz 1949. lovišta su bila podijeljena
na državna, republička i lokalna. U skladu sa
socijalističkim tretmanom lovstva kao grane narodne
privrede, pružena je mogućnost svakom građaninu da
se kao član lovačkog društva bavi lovom. Nakon još


jednog općeg (jugoslavenskog) i republičkog (slovenskog)
zakona godine 1976. u Sloveniji je donešen
Zakon o zaštiti, uzgoju i lovu divljači te upravljanju
lovištima, koji se temeljio na ekološkim načelima, unijevši
širi pojam gospodarenja s divljači naspram ranijeg
uskog uzgajanja. Konačno, nakon izvojevane samostalnosti
(1990) i prekida s Lovačkim savezom Jugoslavije,
pristupa se izradi srednjoročnih planova gospodarenja
lovištima (1990–1995), potom Strategiji
razvoja slovenskog lovstva (1996) i Etičkom kodeksu
(1998), da bi 2004. stupio na snagu toliko osporavani
prvi slovenski Zakon o divljači i lovstvu. U LZS danas
je učlanjeno oko 24.000 lovaca organiziranih u oko
400 lovačkih društava, koja upravljaju s daleko najvećom
površinom lovišta.


i izdavačka djelatnost
Među 148 najjačih trofeja svijeta našlo se i 13 eksponata
iz Slovenije (Va ri ća k 1979). Uslijedili su nastupi
gotovo na svim do sada održanim lovačkim izložbama,
jasno mahom u sklopu izložbenog prostora bivše
državne zajednice, od triju njemačkih uzastopnih manifestacija
održanih u Leipzigu, Berlinu i Düsseldorfu,
preko talijanskih u Firenci i Torinu, do velikih svjetskih
lovačkih izložbi u Budimpešti, Plovdivu i Zagrebu. Na
većini njih Veljko Varićak, kao titularni član CIC-a i
ekspert za lovnu trofejistiku, bio je član, potpredsjednik
i/ili predsjednik prosudbenog CIC-ovog povjerenstva
za ocjenjivanje trofeja. Do posljednje budimpeštanske
izložbe 1996. g. Slovenija je za svoje trofeje osvojila
1567 zlatnih, 2105 srebrnih i 4420 brončanih odličja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Slika 5. Do sada niti jedno Ad hoc CIC-ovo povjerenstvo za ocjenjivanje
lovačkih trofeja u Hrvatskoj nije prošlo bez sudjelovanja
slovenskih ocjenjivača, (slijeva) Veljko Varićak
i Gregor Bolčina iz LZS u društvu hrvatskih stručnjaka pri
ocjenjivanju trofeja u lovištu “Garjevica” 2003. g.


(Foto: Alojzije Frković)


Kad već spominjemo Međunarodni savjet za lovstvo
i zaštitu divljači (Conseil International de la
Chasse et de la Conservation du Gibier – CIC) onda,
pored Varićaka, treba spomenuti ing. Marka Bulca,
koji je osamdesetih godina kao predsjednik CIC-a uspio
izboriti da se generalna skupština CIC-a održi u
Dubrovniku 1980.g. Ubrzo po istupu iz članstva Lovačkog
saveza Jugoslavije (1990.) Lovska zveza Slovenije
već sljedeće godine biva primljena u punopravno
članstvo CIC-a na skupštini u Quebecku (Kanada).
Što se tiče značajnijih međunarodnih skupova održanih
na tlu Slovenije, valja istaći domaćinstvo 7. kongresa
biologa divljači (IUGB) 1965. u Ljubljani, konferenciju
Međunarodne organizacije za istraživanje divljači
vodenih staništa u Portorožu (1974), međunarodne
izložbe pasa svih pasmina 1973. i 1981. u Ljubljani,
lovačku izložbu “Priroda – divljač – lovstvo” s međunarodnim
učešćem 1980. u Ljubljani, savjetovanje
predsjednika lovačkih saveza država zapadne Europe
na Brdu kod Kranja 2000. te 48. generalnu skupštinu
CIC-a u Portorožu 2001. “kao veliku promociju male
slovenske države i njenog lovstva” (Toš 2007).


Slika 6. Ponovno naseljavanje risa 1973. g. na prostor Dinarida Slika 7. “Naš lov”, prvi slovenski lovački udžbenik za lovopazitebio
je pionirski zahvat i jedna od najvažnijih lovačkih lje i ljubitelje lova prema zaključku Slovenskog lovskog
akcija zaštite prirode u ovom dijelu Europe; naslovnica društva priredio je i izdao u Ljubljani 1934. g. šumarnik
projekta DinaRis. ing. Mirko Šu š t erši č , dugogodišnji urednik Loveca.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Kao što je već istaknuto, prvi broj glasila Lovec
Slovenskog lovskog kluba izišao je krajem siječnja
1910. g. “Svjesni slovenski lovci radili su tada pod teškim
uvjetima, jer je građanska Ljubljana tada bila njemačka
i nemškutarska, a službeni jezik njemački ili
dvojezični, pa je svaki napredni Slovenac bio sumnjiv”
(Cvenkel 1968). Nakon prve četiri godine izlaženja
uslijedila je prva (1914–1918), pa druga četverogodišnja
pauza (1941–1945), od kada list izlaziti bez prekida
sve do danas. Dok je prve godina po izlasku imao 600
pretplatnika, a SLD upola manje članova, danas se
Lovec tiska u nakladi od 24.000 primjeraka i dobiva ga
svaki lovac na kućnu adresu. Da je list prebrodio porođajne
muke i uspio se održati “ima se zahvaliti njegovu
pokretaču i promotoru dr. Ivanu Lovrenčiču, utemeljitelju
– Prometeju slovenskog lovstva i mentoru glasila”
(Šušteršič 1967). Tijekom minulog gotovo stoljeće
dugog razdoblja, izmijenilo se tridesetak glavnih
urednika, od kojih se najduže održao šumarnik Mirko
Š uš t e r š i č , dipl. ing. šumarstva, ugledni lovni djelatnik
i publicist, punih 20 godina! Uz sadašnjeg glavnog
urednika Marjana Toša, za dobro uređivanje lista kroz


dulji niz godina zacijelo je najzaslužniji odgovorni
urednik Boris Leskovic.


Uz Stručnu knjižnicu LZS-a, u okviru koje je do sada
izišlo više zapaženih lovačkih priručnika, zbirki zakonskih
propisa, uputa za sprječavanje i ocjenjivanje šteta
od divljači i dr., godine 1971. ustanovljena je Zlatorogova
knjižnica, kao posebno tijelo unutar LZS-a, u okviru
kojega je do sada izišlo preko trideset stručnih i literarnih
djela, svako u nakladi od 10 do 24 tisuće primjeraka.
Kao autori većine monografskih djela o pojedinim
vrstama divljači, poput srneće, divlje svinje, sitne
divljači, zvjeradi i dr. pojavljuju se priznati domaći
stručnjaci, dok su neka zapažena djela stranih autora
prevedena na slovenski jezik. Posljednja 33. knjiga u
okviru Zlatorogove knjižnice je spomen-knjiga dr. Marjana
Toša “Sto let u kraljevstvu zlatoroga”, koja mi je
bila okosnica za izradu ovog pregleda. Spomenimo da je
Međunarodni savjet za lovstvo i zaštitu divljači (CIC)
na svom zasjedanju u Rimu 1980.g. Zlatorogovoj knjižnici
i LZS u okviru kulturne nagrade dodijelio plaketu
“Prix technique” za 1980. godinu.


Alojzije Frković


LITERATURA:


Anon. (1897., 1908.)). Kranjsko družtvo za varstvo
lova v Ljubljani. Lovačko-ribarski vjesnik VI
(9): 107; XVII (7): 82.


Anon. (1908). Osnivanje Slovenskog lovskog kluba.
Lovačko-ribarski vjesnik XVII(3):36.


Anon. (1953). Umro je dr. Ivan Lovrenčič. Lovačkoribarski
vjesnik LXII(2):46.


B e rg e r, M. (1962). Prilike u lovstvu Slovenije u
prošlosti. Lovačko-ribarski vjesnik LXXI (5/6):
116–123: (7): 152–154.


C v e n k e l , F. (1967). Iz prve številke prvega letnika
Lovca. Lovec L (1):3–5.
C v e n k e l , F. (1968). Zlatni jubilej slovenskog “LovL


ca”
ca”ca”.
.. Lovački vjesnik LXXVI (12): 338–339.


o v i ć .
Čeović,
,, I
II. (1925). Osnutak Saveza lovačkih društava
za Hrvatsku i Slavoniju. Lovački vjesnik
LXXIX (10/12): 254–255.


Frković, A. (1982). Trofeji se ne mjere samo centimetrom
(razgovor s expertom CIC-a Veljkom
Varićakom). Lovački vjesnik XCI (6): 140–141.


Frković, A. – S. Sršan, (2005). Osamdeset godina
pod Hubertusom. Hrvatski lovački savez Zagreb
2005., str 174.


Gostiša, A. (1952). Naš lov (prikaz knjige M. Šušteršiča).
Lovački vjesnik LXI (5): 109.


Kesterčanek, F. (1893). Kranjsko družtvo za varstvo
lova u Ljubljani. Lovačko-ribarski vjesnik
II (7): 97–99.


Kovač, S. (1991). Kamo ide slovensko lovstvo
Lovački vjesnik LVC (1/2): 17.


R. (1910). “Lovec”, list za lov i ribarstvo u Ljubljani.
Lovačko-ribarski vjesnik XIX (8): 95.
R a i ć , L. (1972). Slovenski lovski priročnik. Lovački
vjesnik LXXXI (1/2) 5-6; LXXXIII (10): 276.
R o t ar, F. -B. L e sk o v i c, (2007). Naših 100 let ali
100 let v kraljevstvu Zlatoroga. Lovec LXL (1):
598–601.


S.
(1977). Slovenski lovci slave. Lovački vjesnik
LXXXVI (11): 273–274.
Šetinc, F. (1987). Vratimo proljeće našim šumama
(80 godina slovenskog lovstva). Lovački vjesnik
XCVI (12): 437–438.


Šušteršič, M. (1967). Naše glasilo – 50 let. Lovec L
(1): 2–3.
Toš, M. (2007). Sto let v kraljevstvu Zlatoroga. Lovska
zveza Slovenije. Ljubljana, str. 150.
Varićak, V. (1998). Ocenjevanje lovskih trofej. Magnolia
Ljubljana, str. 192.
Zakon o divjadi in lovstvu. Ur. list RS, br.16-630/2004.