DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Oršanić, D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić: UTJECAJ MINERALNOG I Šumarski list br. 1– 2, CXXXII (2008), 3-9
Tablica 1. Fiziografske značajke tla
Table 1 Physiographic soil properties


Krupni pijesak Sitni pijesak Prah Glina
Šumski rasadnik
Forest nursery
Dubina tla
Soil depth
(cm)
Coarse sand
2,0 – 0,2
mm
Potty sand
0,2 – 0,02
mm
Silt
0,02 –
0,002
Clay
<0,002
mm
Teksturna oznaka
Texture mark
C org(g kg-1)
pH
/H2O
pH
/CaCl2
mm
0-10 9,6 37,6 31,2 21,6 glinovita ilovača
clay loam 18,4 7,54 7,04
Lukavec 10-30 10,9 34,3 30,2 24,6 glinovita ilovača
clay loam 17,5 7,73 7,19
30-50 0,8 41,9 31,8 25,5 glina
clay 13,3 7,57 7,09
Šumski
vrt
0-10
10-30
3,0
2,9
39,9
37,6
36,5
41,2
20,6
18,3
glinovita ilovača
clay loam
glinovita ilovača
clay loam
17,2
11,8
7,16
7,27
6,85
6,82
30-50 1,1 35,9 36,8 26,2 glina
clay 4,5 6,82 6,52


hama koje su tretirane s 0,5 l/m2 ulj
uljulja
aa ii zakorovljene iako je značajno viši od ostatka ulja u tlu na plohama
vrlo sličan ostatku ulja na plohama koje su tretirane s koje su tretirane s 0,1 l/m2 ulja, uzima se da se radi o
0,2 l/m2 ulja i zasađene žirom. Ove dvije skupine ploha normalnom sadržaju ugljikovodika (Dumitru et al.
očito imaju značajno manje ostatka ulja od ploha koje su 1998). Između ploha koje su tretirane s 0,1 l/m2 ulja
tretirane s 0,5 l/m2 ulja, a nakon toga zasađene žirom. nema značajne razlike, radilo se o onima zasađenim ži


rom ili prepuštenim zakorovljenju.


Na plohama koje su tretirane s 0,2 l/m2 ulja i prepuštene
zakorovljenju ostatak ulja je na niskoj razini, te


Tablica 2. Ostaci ulja u tlu 5 mjeseci nakon tretiranja
Table 2 Oil remnants in the soil 5 months after treatment


Šumski rasadnik “Lukavec” Šumski rasadnik “Šumski vrt”


Plohe sa


Forest nursery “Lukavec” Forest nursery “Šumski vrt”


Koncentracija ulja Vrsta ulja sadnicama


Lipofilne tvari Uljni hidrougljici Lipofilne tvari Uljni hidrougljici


Oil concentration Type of oil Plots with


Lipofil agents Oil hydrocarbons Lipofil agents Oil hydrocarbons


seedlings


mg/kg mg/kg


+ 32,9 6,8 37,3 7,6
Bio


-95,5 7,7 103,2 8,4


0,5 l/m2


+ 1306,3 784,5 1457,2 810,3
Mineralno


-621,4 339,4 758,5 419,6


+ 18,5 4,1 25,1 4,9
Bio


-75,0 3,5 85,1 4,9


0,2 l/m2


+ 630,5 367,8 697,2 411,8
Mineralno


-109,1 61,3 139,7 83,2


+ 16,3 2,2 15,7 2,4
Bio


-20,3 2,5 23,5 3,1


0,1 l/m2


+ 56,0 26,7 73,1 38,3
Mineralno


-47,5 30,9 59,1 37,4


+ 17,1 1,4 19,3 2,1
0 0


-19,4 3,2 22,7 3,8


Na slici 3 prikazan je tijek rasadničke klijavosti žira ka, odnosno energija klijanja žira s pokusnih ploha trehrasta
lužnjaka na pokusnim plohama u rasadnicima tiranih bio uljem, bez obzira na doze, bila je prosječno
“Šumski vrt” i “Lukavec”. Rezultati prvog brojanja veća od energije klijanja sjemena s ploha tretiranih miklijanaca
pokazuju određenu zakonitost u oba rasadni-neralnim uljem, odnosno kontrolne plohe.