DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


EJA LIVADARKA (Circus pygargus L.)


Naraste u dužinu 41–47 cm s rasponom
krila 100–120 cm. Krila su
duga, uska, zašiljenih vrhova. Rep
je dug i uzak. Mužjak i ženka eje livadarke
međusobno se razlikuju. Po
veličini mužjaci su manji od ženki.
Mužjak je tamnosivoplav, osim crnih
vrhova krila i jedne crne pruge
odozgo te dvije crne pruge odozdo
preko sekundarnih krilnih pera. Na
pokrilju ima smeđe pjege. Trbuh je
prošaran s tamnosmeđim prugama.
Trtica je svijetlosiva. Ženka ima
glavu s dosta bijelog perja na obrazima,
tamnim polumjesecom iza
oka i uskom svijetlom ogrlicom koja
naglašava okrugli oblik glave poput
sova, što je i ujedno obilježje


eja. Trbuh i prsa prošarana su s tam-´Ml....eČ:W´..v..».e,poL;.c.p,W..aLpo...,„.„e.o..„...>.:.ČL..:Č


na području
nosmeđim prugama. Trtica je bijela.
Rep je naglašeno isprugan. Jednogodišnji mužjak ima četiri tjedna. Mlade ptiće u gnijezdu hrane oba roditelja
svijetlu ogrlicu i smeđe prošaran vrat i prsa. Jednogo-pet do šest tjedana. Hrane se manjim sisavcima i pticadišnja
ženka ima crvena prsa i trbuh bez pruga. Vezana ma, kukcima, žabama.
je za otvorena prostrana područja livada i polja, trav


U Hrvatskoj je rijetka gnjezdarica. Brojnija je u vri


natih stepa, tršćaka i rubove močvara. Gnijezda gradi


jeme selidbe tijekom travnja, kolovoza i rujna.


na tlu nizinskih tresetišta, kukuruznim poljima i mla


Eja livadarka je strogo zaštićena svojta u Republici


dim nasadima četinjača. Gnijezdi jedanput tijekom go


Hrvatskoj.


dine u svibnju i lipnju. Gnijezdo je građeno od vlakanaca
korijenja, travki, mahovine, dlaka i perja. Nese
4–10 bijelih jaja s rijetkim svijetlim pjegama veličine Tekst i fotografija:


"4? Mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


oko 45 mm. Na jajima sjedi ženka i rijetko mužjak oko


PLANIKA


Veliki požar koji je prije par godina poharao staru
borovu šumu na velikom dijelu otoka Lastova, načinio
je pravu pustoš između Ubla i najvišeg lastovskog vrha
Homa. No, već nakon koju godinu čitav prostor je ozelenio,
tako da su iz općeg zelenila samo tu i tamo stršila
ogoljela pocrnjela stabla velikih borova. To zelenilo
u najvećoj mjeri činili su grmovi planike (Arbutus
unedo L.). Planika je sastavni dio degradirane sredozemne
vegetacije makije i široko je rasprostranjena na
mnogim našim otocima.


U jesenskom razdoblju tijekom X mjeseca grmovi
planike bili su poput božićnog drvca iskićeni mnogo


brojnim jarko crvenim plodovima maginjama, ili manjigama,
kako ih nazivaju na otoku Lastovu. Slika je
bila impresivna, jer su se cijeli bregovi crvenili od
mnoštva plodova koji su postepeno dozrijevali. Ukusni
zreli mekani plodovi nisu bili samo na granama ove
biljke, već i na tlu gdje su popadali, ili bi ovamo dospjeli
hranjenjem ptica iz čijih bi kljunova, ovako krupni,
ispali na tlo. Zato je čitav krajolik za sunčanih dana “babljeg
ljeta” oživio od užurbanosti ovih stanovnika,
među kojima su se osobito isticali crvendaći (Erithacus
rubecula Robin) i mnogobrojni primjerci malih zlatoglavih
kraljića (Regulus inermis L.).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Slika 1. Maginje s Lastova Slika 2. Drvo planike


Prava je šteta što ovdašnji stanovnici ne pokazuju Zanimljivo je kako sam na otoku Korčuli, nedaleko
interes za sakupljanje tona i tona plodova planike od Vela Luke, zamijetio staro stablo obične planike koje je
kojih bi se mogla načiniti različita ukusna jela, pa bi u prsnom promjeru imalo blizu 30 centimetara.
Lastovo, među ostalim, moglo biti poznato i po toj Tekst i fotografije:
aktivnosti. Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


MODRO LASINJE


Modro lasinje (Moltkea petraea /Tratt./ Gris.) pripada
vrsti trajnica iz porodice oštrolisti (Boraginaceae).
U Dalmaciji je široko rasprostranjena biljka koja je u
proljeće najviše istaknuta, jer se ospe mnogobrojnim
modrim cvjetovima. Na otvorenim primorskim kamenjarama,
rubovima šuma i šikara naraste u obliku grma
do pola metra visoko te na nekim staništima prekrije
veće površine koje u to vrijeme već izdaleka zamijećujemo.
Na odgovarajućim staništima nazočna je i u
području Zabiokovlja na jugu izloženim stijenama, u
blizini naselja Župa, gdje s još nekolicinom stjenjača
gradi zanimljivu vegetaciju.


Posebno treba istaći nazočnost modrog lasinja na
Biokovu u njegovim nižim dijelovima do približno Modro ;.,.».....;. na Biokovu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

700 m visine, na istočnoj strani iznad Makarske, i u zajena
ili biljka čiji su grmovi izrasli na smirenim dijelopadnom
području južno od Borovika, tj. iznad naselja vima točila, ukrašava klimu biokovskih predjela.
Baškovići na stijenama i uz rubove velikih biokovskih Tekst i fotografija:
točila, gdje na osebujan način, kao biljka pukotina sti-Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


LOMBARDIJSKA KRUŠČIKA


Kako su u posljednjih desetak i više godina intenzivirana
istraživanja hrvatskih orhideja, otkriven je veći
broj svojti među kojima se nalazi znatan broj endema.
Lombardijska kruščika (Epipactis placentina Bongiorni
& Grünanger) prije dvije godine otkrivena je i u Hrvatskoj
u području Dalmatinske zagore, na Zelovu pod
Svilajom, u blizini malog naselja Jelavići. Raste na
šumskom staništu u okviru jednog malog bukovog
gaja, a nakon tog prvog otkrića zabilježena je i u nedalekoj
šumi Borovači, u blizini Postinja pa su to do danas
jedina dva nalazišta u Hrvatskoj.


Ova kruščika cvate u ljetnim mjesecima, najviše tijekom
srpnja, na staništu koje je u znatnoj mjeri zasje-


Slika 2. Cvjetovi


njeno. Od gotovo svih naših i europskih kruščika ističe
se slabije ili jače istaknutom crvenom bojom ocvjeća,
napose petala i medne usne. Naraste do 30 cm visoko.
Na staništu je zabilježeno nekoliko desetaka primjeraka.
Otkrivač je biolog Vladimir G o l u b i ć iz Splita.


Lombardijska kruščika je za sada rijetka svojta hrvatske
flore, te je osim u Hrvatskoj poznata i u Italiji,
Slovačkoj i Francuskoj. Raste od 400 do 1600 m. nm.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.
Slika 1. Lombardijska kruščika