DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 6     <-- 6 -->        PDF

M. Oršanić, D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić: UTJECAJ MINERALNOG I Šumarski list br. 1– 2, CXXXII (2008), 3-9
proredi bukove sastojine, do 0,035 l/m3 kod preborne
sječe u sastojini jele.


Takalo i Lauhanen (1994) ustanovljuju znatno
manje trošenje donjih dijelova zuba rezača lanca pri
korištenju biorazgradivih ulja za podmazivanje lanca,
nego pri korištenju mineralnog ulja. Međutim, njihova
mala oksidacijska stabilnost zahtijeva niske radne temperature.
Viskoznost ulja je obrnuto razmjerna temperaturi,
pa se zbog toga mogu pojaviti problemi s tečljivošću
maziva tijekom zimskoga razdoblja, a ljeti je
moguća pojava preobilnoga podmazivanja uslijed
smanjene radne viskoznosti ulja. Dodavanjem aditiva
biorazgradivim uljima poboljšava se indeks viskoznosti
(promjena viskoznosti s promjenom temperature),
koji je tada usporediv s onim kod mineralnih ulja, a
često puta i bolji.


L a uh an e n et al. (2000) tretiranjem biljaka u laboratoriju
s biorazgradivim uljem ne utvrđuju njegovu
štetnost. No, istovremeno anketiranjem radnika koji su
koristili mineralno i biorazgradivo ulje evidentiraju
mnogo veći utjecaj kožnih i alergijskih bolesti pri korištenju
biorazgradivih ulja.


Lauhanen i Kolppanen (2003) ustanovili su
istražujući utjecaj dvije koncentracije (0,002 l/m2 i


4,0 l/m2) prolijevanja hidrauličkoga ulja na klijanje sjemena
običnoga bora (Pinus sylvestris L.) kroz tri tjedna
u stakleniku, da su kod manje koncentracije obje
vrste ulja smanjile klijavost, te da je mineralno ulje nepovoljnije.
Veća je koncentracija – 4,0 l/m2, koja odgovara
incidentnom proljevanju ulja, bila smrtonosna za
sve sjemenke.


Glede štetnog utjecaja ulja na tlo i biljku potrebno
je istaći da ulje na površini čvrstih čestica stvara film
koji sprječava kontakt čestice s vodom i zrakom. Kod
biljke se manifestira otežano disanje korijena, poremećaji
u metabolizmu te u krajnjem slučaju sušenje korijena
(Bašić et al. 1999). Istodobno opada i mikrobiološka
aktivnost tla, te se naglo povećava zastupljenost
anaerobnih bakterija, a smanjuje brojnost aeroba. Ovo
je jednim dijelom i posljedica poremećaja C:N odnosa
na štetu dušika. Nadalje opada redoks-potencijal, a i
reduciraju se spojevi željeza, mangana, sumpora itd.,
što stvara uvjete za njihovu povećanu mobilnost.


Zbog toga je svrha ovoga rada bila ispitivanje utjecaja
različitih koncentracija mineralnog i biorazgradivoga
ulja na rasadničku klijavost žira, odnosno početni rast
sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kao najvažnije
šumske vrste za područje nizinske Hrvatske.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA -


Pokus je postavljen u rasadnicima
“Šumski vrt” Šumarskog fakulteta
u Zagrebu i u rasadniku “Lukavec”
na području šumarije Velika
Gorica, UŠP Zagreb.


Prema Köppenovoj i Thorntwaitovoj
klimatskoj razdiobi rasadnici
“Šumski vrt” i “Lukavec” pripadaju
u područje umjereno tople kišne klime
s oznakom “Cfwbx”.


U oba rasadnika tlo taksonomski
pripada pseudogleju ravničarskom
(stagnosol). U gornjih 30 cm
tlo je prema teksturi glinasta ilovača,
a dublje poprima neznatno težu
teksturu i prelazi u laku glinu. U rasadniku
“Šumski vrt” tlo je neutralne
do slabo alkalne reakcije, a u
rasadniku “Lukavec” neutralne do
slabo kisele. U oba slučaja tlo je
osrednje opskrbljeno humusom u
površinskih 10 cm. U rasadniku
“Lukavec” sadržaj organske tvari
(humoznost) brže opada s obzirom


Slika 1. Područje istraživanja
Figure 1 Investigation area


Investigation area