DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 43     <-- 43 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42

izvještajima o nesreći (zapisnici s uviđaja, iskazi
svjedoka i dr.),

programima i planovima održavanja i atestima

procjeni rizika,
– potraživanju odštete,
– ostale zapise.
Sve navedeno smanjuje potencijalnu odgovornost
uprave u slučaju parničenja; dodatno, zapisni sustav uz


ZAKLJUČCI


U posjećivanju i pri mnogobrojnim rekreacijskim
aktivnostima u zaštićenim područjima vjerojatnost
nesreća i ozljeđivanja u nekim slučajevima nije mala.
Porast broja nesreća posjetitelja, ali i s njima povezanih
odštetnih zahtjeva u stalnome je porastu. Neke
aktualne inozemne sudske presude značajno više potenciraju
odgovornost parkovnih uprava negoli samih
posjetitelja.


Nova zadaća uprava zaštićenih područja usmjerena
je na smanjivanje mogućih nepovoljnih učinaka u slučaju
ozljeđivanja posjetitelja. Pritom važan segment
upravljanja postaje razvoj struktura i protokola za uvođenje
integriranog programa upravljanja rizicima pri
posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima posjetitelja.
To uključuje:


određivanja protokola za kontinuirano unaprijeđivanje
tehnika i izvedbi u upravljanju rizicima,


identificiranje učestalosti i šteta vezanih za izlaganje
specifičnom riziku,


prepoznavanje postupaka i metoda koje vode osiguravajuće
agencije u analizi i procesuiranju nesreća,


uvođenje učinkovite zaštite od rizika te procedura
za minimalizaciju rizika.
Kako bi i u Hrvatskoj parkovne uprave što skorije
usvojile politiku upravljanja rizikom posjetitelja, po-


LITERATURA


Marinović-Uzelac, A. (2001): Prostorno planiranje.
Dom i svijet Zagreb, 2001.


M a r t i n i ć , I. (2004): 55. obljetnica NP Paklenica –
kako osigurati održivost i vitalnost funkcioniranja?
u svjetlu naglasaka V. svjetskog kongresa
nacionalnih parkova. Paklenički zbornik, vol. 2.,
147–150. Starigrad-Paklenica, 2004.


M a r t in i ć , I. (2002): Planovi upravljanja za hrvatske
nacionalne parkove i parkove prirode. Šumarski
list 9–10, CXXVI, 501–509, Zagreb.


Martinić, I. (2001): Američka iskustva za unapređenje
upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima
prirode u Hrvatskoj. MZOPU RH, (izvješće
sa studijskog boravka), 1–12, Zagreb.


kontinuirano praćenje i pregledavanje, omogućuje podjelu
informacija između različitih dijelova sustava.


I u ovome segmentu, u Hrvatskoj je potrebno s razine
Središnjega ureda NP/PP definirati protokole za
ispitivanje nesreća koje bi uključile sadržaj i način ispitivanja,
izgled očevidnika i relevatnu dokumentaciju,
način izvještavanja i dr.


Conclusions


trebno je s najviših mjesta odlučivanja jasno postaviti
ciljeve programa te zatim razviti formalnu strukturu
(organizacija i osoblje) u programu. Pritom osnovne


preporuke obuhvaćaju:


1.
jasnu misiju i trajnupotporu
2.
zakonsko uređenje i pravnu pomoć
3.
ulogu Središnjeg ureda NP/PP
4.
modele osiguranja i partnerstvo s osigurateljima
5.
izobrazbu i trening osoblja
6.
kontinuiranu
uu procjenu, inspekciju i kontrolu rizika
7. protokole o ispitivanju, analizi iizvještavanju o nesrećaa.


Kao prvi i ključni korak potrebno je propisom jasno
odrediti razinu brige parkovnih uprava za posjetitelje,
pri čemu valja voditi računa da bi previsok standard
odgovornosti parkovnih uprava mogao ugroziti njihovo
funkcioniranje.


Uvažavajući osnovne postavke i razvojne korake
inozemnih modela, model upravljanja rizicima posjetitelja
u Hrvatskoj valjalo bi provesti s određenom fleksibilnošću,
kako bi se usvojio model, koji bi bio najprikladiji
sadašnjoj organizaciji zaštićenih područja u
Hrvatskoj.References
Peterson, James A. (1987). “Risk Management for
Park, Recreation and Leisure Services”, Management
Learning Laboratories, Illinois, USA.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1991). Policy Statement No.
18, Recreation, Tourism and Visitor Services.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1996). Recreation & Tourism
Workshop -proceedings, Strategy & Action Plans
1996 –2000.


Department of Conservation & Land Management,
Western Australia. (1997). Policy Statement No.
53, Visitor Risk Management.