DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM .
Korak br. 4: Motrenje i preispitivanje


Kada su kontrolne mjere određene
da minimaliziraju ili eliminiraju
rizik potrebno je procjeniti
učinkovitost mjera. Toključuje:


uključuje


pregled predloženih kontrolnih
mjera pred uvođenje,


uvođenje kontrolnih mjera, ako
se pregledavanjem ustanovilo
da one smanjuju rizik i ne stvaraju
nove rizike,


praćenje učinkovitosti kontrolnih
mjera kroz redovite procjene.
Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42


m


,:.«.,.,....,o,eČc,,.e..Č:.r;


5.
Andrenalinski parkovi postali
mnogih zaštićenih područja.


Figure 5 Adrenaline parks have become an integral part of recreational infrastructure
in many protected areas


PREPORUKE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA POSJETITELJA U HRVATSKOJ
Risk management proposals in Croatia


Porastom svijesti posjetitelja, ali i povećanjem rekreacijske
ponude, neizbježno će se i parkovne uprave
hrvatskih zaštićenih područja sve više susretati s problemima
odštetnih zahtjeva uslijed ozljeđivanja posjetitelja.
Kako bi se hrvatski parkovni sustav pravodobno pripremio
za takvu vrstu prijetnje funkcioniranju zaštićenih
područja, a parkovne uprave osposobile za novu zadaću,
u nastavku članka iznose se preporuke i polazišta
za razvoj koncepta upravljanja rizicima posjetitelja pri
posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima posjetitelja.


6.1. Jasna misija i trajna potpora – Clear mission
and permanent support
Primarno se moraju osigurati dugoročni mehanizmi
potpore za program upravljanja rizicima posjetitelja
zaštićenih područja prirode u Hrvatskoj. Ovo zahtijeva
podršku s najviših pozicija nadležnosti za zaštićena područja
kako bi se jasno i čvrsto postavili ciljevi programa,
a zatim razvila formalna struktura (organizacija i
osoblje) u programu. Ključnu bi ulogu u takvom konceptu
valjalo namijeniti, sada nepostojećem, Središnjem
uredu za zaštićena područja RH (dalje u tekstu:
Središnji ured NP/PP). Jednako je važno utvrditi
protokole i komunikacijske tokove kojima će informacije
i instrukcije putovati od donositelja odluka do operativnog
parkovnoga osoblja.


6.2. Zakonsko uređenje i pravna pomoć – Legal
framework and legal advice
Potrebno je propisom vrlo jasno odrediti razinu brige
i odgovornost parkovnih uprava za posjetitelje, posebno
radi određivanja granice između osobne i parkovne
odgovornosti i postizanja ograničenja od odgovornosti.
Pritom valja voditi računa da bi previsok
standard odgovornosti parkovnih uprava mogao ugroziti
njihovo funkcioniranje.


Nadalje, potrebno je osigurati da parkovne uprave
putem Središnjeg ureda NP/PP imaju pristup primjerenom
pravnom savjetodavcu već prilikom eventualnog
podizanja tužbe protiv uprave. Pravni savjetodavci ne
bi trebali samo biti dostupni, već i proaktivni u smislu
da unaprijed dobro razumiju prirodu parničenja i potrebe
parkovne uprave.


6.3. Uloga Središnjeg ureda nacionalnih parkova
i parkova prirode – The role of the NP/PP Central
Management Office
Na razini svih parkovnih uprava potrebno je standardizirati
pristup upravljanju rizicima posjetitelja i sudionika
rekreacije. Radi racionalnosti i koordinacije,
trebalo bi napraviti na razini Središnjeg ureda za
NP/PP koji bi razvio jedinstvene obrasce vezano za:


model otkrivanja, procjene i inspekcije rizika,


katalog sigurnosnih i kontrolnih mjera,
protokole i postupke u slučaju nesreća,
osposobljavanje parkovnoga osoblja,


modele osnovnoga i posebnoga osiguranja od rizika,


vođenje odštetnih zahtjeva s pravnim savjetovanjem.
6.4. Modeli osiguranja i partnerstvo s osigurateljima
– Insurance models and partnership with insurers
Putem središnjeg ureda NP/PP potrebno je za parkovne
uprave iznaći primjerene modele osiguranja od
odgovornosti te nastojati uvesti aranžmane osiguranja
koji su jednostavni i učinkoviti, kao mehanizam financiranja
rizika. Takvi bi modeli trebali činiti kombinaciju
programa upravljanja rizikom, samoosiguranja i reosiguranja.
Ključna je stvar u takvim aranžmanima postizanje
najbolje ravnoteže između cijene premije i
preostalog rizika.