DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Ključno je u procjeni rizika neke aktivnosti ili lokasti
i težinu moguće posljedice. Model stupnjevanja racije
odrediti stupanj ili razinu specifičnog rizika. U tazine
rizik izveden na osnovi matrice iz tablice 2., a


ka
aa iz
blici 2 prikazan je primjer matrice za procjenu rizika prikazanjje
ee u
uu tablici 3.
koja stavlja u odnos vjerojatnost aktualizacije opasno-
Tablica 2. Matrica za procjenu rizika (po Nohl-u)


rizika (po ohl-u)


Table 2 The Risk


Assessment


Matrix (according to Nohl-u)


Težina štetne posljedice / ozljeda – Severity of harmful effect / injury
Vrlo laka ozljeda Laka ozljeda – Srednje teška Teška ozljeda – Vrlo teška ili
bez – ikakvih eventualne ozljeda – trajne posljedice smrtna ozljeda


posljedica posljedice koje posljedice koje koje uzrokuju – značajno
Vjerojatnost Very slight injury bitno ne utjeću mogu ograničiti gubitak radne ograničena
aktualizacije – no health effect na radnu radnu sposobnosti životna
opasnosti sposobnost sposobnost Major injury – sposobnost ili
Probability of Minor injury – Moderate permanent uzrokuje smrt
hazard possible injury – consequences Severe or lethal
actualization consequences consequences that cause the injury – leads to


having very that may loss of work significantly
slight effect on restrict work capability restricted life
work capability capability capability or death


I II III IV V
Neuobičajeno mala


A 0
0 0 1 1


Very unlikely
Vjerojatno, pod
određenim uvjetima


B 0
0 1 3 4


Probable, under
certain conditions
Vrlo vjerojatno
se može očekivati C 0 1 2 5 7
Very likely
Usljeđuje bez sumnje


D 0
1 3 7 10


Certain


Tablica 3. Stupnjevi rizika
smanjenje mogućnost rizika na način da se smanji


Table 3 Risk levels vjerojatnost da se nesreća dogodi tamo gdje je
Rizik – Risk Vrijednost – Value osrednji rizični potencijal, npr. omogućavanje priPrihvatljiv
rizik – Acceptable risk 0 stupa samo uz pratnju voditelja ili sudjelovanje uz
Mali rizik – Low risk 1-2 instruktora,
Srednje velik rizik – Moderate risk 3-4 smanjenje djelovanja rizika što znači minimalizira-
Velik rizik – Major risk 5-7 ti štete nastale od nesreće u slučaju osrednjeg rizič-
Osobito velik rizik – Very high risk 10 nog potencijala, npr. ograničavanje ili kontroliranje


pristupa,
Korak br. 3: Sigurnosne mjere i akcije prihvaćanje rizika kada je on unutar prihvatljivih
Koristeći rezultate procjene rizika određuju se sigranica,
nizak ili nebitan.


gurnosne mjere te se izvode potrebne akcije i aktivnoKada
kontrolne mjere nisu uvedene ili su neučinkosti
radi eliminacije ili smanjivanja rizika. vite, sve nesreće i ozljede posjetitelja trebaju biti brzo
Sigurnosne mjere mogu se odnositi na: istražene. Primarni pristup trebao bi biti nepristrani
uviđaj s dovoljno detalja za analizu nesreće. Idealno bi


eliminaciju rizika kada je rizik procijenjen kao jako
bilo kada bi se isto obavljalo po propisanoj standardnoj


visok; moguća mjera je npr. izostavljanje rekreacij


proceduri, kojom bi se osigurala konzistencija i omo


ske aktivnosti iz ponude na svim ili određenim lo


gućilo povjerenje u rezultate.


kalitetima,


prijenos dijela rizika radi smanjivanja odgovornosti
za nesreću, npr. upozoravanjem posjetitelja, čime im
5 vrlo često su takva upozorenja sadržana već na ulaznici u zaštise
osigurava da budu informiran u slučaju rizika5, ćeno područje