DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINALSCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.3 + 181.4 (001)
0 ršanić , M., D. H o r v at, N. Pernar, M. Š u šnja r, D. Bakšić, D. Drvodelić :


Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica


hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)


Influence of Mineral and Bio Oil on the Germination of Acorn and the Growth


of Pedunculate Oak (Quercus Robur L.) Seedlings 3
UDK 630* 907 (001)
M ešt rovi ć, A.: Općekorisne funkcije šuma munike (Pinus heldreichii Christ)


na planini Čvrsnici u Hercegovini


Beneficial Functions of Whitebark Pine Forests (Pinus Heldreichii Christ)


on the Mountain of Čvrsnica 11
UDK 630* 188 (001)
Tri n ajstić, I.: Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe –


As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj


Contribution to the Spreading of the Yew and Linden Forest


Ass. Tilio-Taxetum Glavač 1958 In Croatia 25


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 907.2
M artinić, I., M. K o sović , I. Grg i n čić: Upravljanje rizicima pri posjećivanju


i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode


Outdoor Activities and Visitor Risk Management in Protected Areas 33
STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 263 + 231
Mayer, Ž., Ž. Hećimović: Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje


sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)


Regeneration of Floodplain Forests in the Croatian Podunavlje Region Combined


with Planting Seedlings of Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) 43
UDK 630* 263 + 231 + 676
Posarić, D.: Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)


oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada


Regeneration of Pedunculate oak forests in Spačva by seed cutting – possibilities


of improving a recent working method 53


ZAŠTITA PRIRODE: Arač, K.: Eja livadarka (Circus pygargus L.) 65


Kranjčev, R.: Planika, Modro lasinje, Lombardijska kruščika, Vještica 65
AKTUALNO: Frković, A.: Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine 68
HŠD – Ogranak Bjelovar: 5. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara”


s međunarodnim sudjelovanjem 71
G etz, D.: Kilovati struje dovode u pitanje budući regionalni park prirode “Dravski ritovi”
i rezervat biosfere “Drava – Dunav” 72
1 d žojtić , M,: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis


‘Lucia’ i P. nigra ‘Lara’ 74
OBLJETNICE: Bradić, B.: Dvadeset godina organizirane zaštite šuma 75
Frković, A.: Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga 78
KNJIGE I ČASOPISI: Potočnik, I.: Dragutin Pičman: Šumske prometnice 84
Fl o r ijanči ć, T.: Mladan Vidović i sur.: Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća 85
Glavaš, M.: Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini 87
Grospić, F.: L’ Italia forestale e montana 88
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI:
K ruž ić, T., I. Pešut: 5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi 90
Harapin, M.: 52. Seminar biljne zaštite 92
PRIZNANJA: Harapin, M.: Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića 95
MEĐUNARODNA SURADNJA: Dundović, J.: 2. Srednjoeuropska konferencija o biomasi 97
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA:
Jakovac, H. : Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara 98
IN MEMORIAM:
Meštrović, Š.: Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007) 101
Crnković, V.: Mladen Vinski (1947 – 2007) 103


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora