DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I. Martinić, M. Kosović, I. Grginčić: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42
Za rekreacijske aktivnosti koje parkovne uprave samostalno
organiziraju i provode, one imaju iznimnu
odgovornost za sigurnost sudionika, što uključuje i
skrbiti za odštetne zahtjeve (ponekad alarmantno visoke!)
koji se mogu pojaviti u slučaju povređivanja sudionika
rekreacije.


Iako je, prema našim ocjenama, razvoj rekreacijskih
aktivnosti u hrvatskim zaštićenim područjima4
(dalje u tekstu: NP/PP) u pogledu sadržaja i intenziteta
u početnoj fazi, posljednjih se godina i u Hrvatskoj ozbiljnije
susrećemo s većim brojem slučajeva povređivanja
pri takvim aktivnostima. To je posljedica pove


ćanja broja posjetitelja, njihovog interesa za ‘intenziviranjem’
boravka i njihove sve veće mobilnosti, ali i
veće ponude rekreacijskih aktivnosti s uključenim visokim
rizikom, kao što su npr. slobodno penjanje, brdski
biciklizam, pustolovne utrke i dr.


U tom smislu može se govoriti i novom elementu
zadaće parkovnih uprava usmjerenoj na smanjivanje
mogućih nepovoljnih učinaka u slučaju ozlijeđivanja
posjetitelja, pri čemu važan element upravljanja zaštićenim
područjima postaje planiranje i upravljanje rizicima
vezanima za rekreacijske aktivnosti posjetitelja.


RIZICI I ODGOVORNOST ZA POSJETITELJE – Visitor risks and responsibilities


U posjećivanju zaštićenih područja brojne su situacije
ili stanja koje potencijalno mogu izazvati ozljede ili
štete. Mnogobrojni oblici vanjske rekreacije imaju pripadajući
rizik, pri čemu su rizik i izazov njihov važan sastavni
dio. Pritom, vjerojatnost da nesreća završi u obliku
štete ili ozlijeđivanja u nekim slučajevima nije mala.


Iako je općenito prihvaćeno da su posjetitelji odgovorni
za osobnu sigurnost pri rekreacijskim aktivnostima,
značajne se teškoće javljaju oko razgraničenja što
je osobna, a što parkovna odgovornost u slučaju nesreće.
Neke aktualne sudske presude u svijetu značajno su
više potencirale odgovornost parkovnih uprava negoli
samih posjetitelja.


U definiranju mogućih rizika kojima su izloženi posjetitelji
moguće je razlikovati:


(1)rizike pri aktivnostima manjeg intenziteta i bez


športske dimenzije naprezanja; tu spadaju npr.: pje


šačenje, planinarenje, touring-biciklizam i dr. Tak


ve se aktivnosti odnose na ‘obične’ posjetitelje i ve


zane su uz korištenje standardne parkovne infra-


UPRAVLJANJE RIZICIMA
Naglašena odgovornost parkovnih uprava zahtijeva
postojanje unaprijed određenih planova djelovanja u
slučaju nesreće posjetitelja, odnosno sudionika rekreacije,
ali i odgovarajuću pripremljenost u slučaju pokretanja
odštetnih zahtjeva. Kako su visoki odštetni zahtjevi
vezani uz ozljeđivanje izravna prijetnja parkovnoj
upravi u provođenju parkovne politike i svakodnevnom
upravljanju parkom, cilj uprave zaštićenog područja
mora biti stvaranje sigurnog i svjesnog rekreacijskog


prostora. Osnova toga je razvoj programa upravljanja
rizicima. To uključuje:
određivanja najboljeg praktičnog a za kon


protokol
protokolprotokola z
tinuirano unaprijeđivanje tehnika i
ii izvedb
izvedbizvedbi
ii u uprav


u
ljanju rizicima,


strukture: cesta, šumskih putova i planinarskih staza,
poučnih staza, odmorišta, vidikovaca i dr.


(2)rizike pri vrlo intenzivnim rekreacijskim aktivnostima
s izraženom športskom dimenzijom naprezanja;
Takve aktivnosti vezane su uz posjetitelje-sudionike
‘adrenalinske’ rekreacije, a tu spadaju npr. alpinizam,
slobodno penjanje (penjanje u stijeni), speleologija,
ronjenje, rafting, kajak, kanjoning, brdski
biciklizam, skijanje, zmajarenje, rekreativno jahanje,
slobodno letenje, pustolovne utrke, hodanje u
krošnjama, adrenalinski parkovi, i dr.


Rizici su usko povezani s vrstama povreda koje mogu
nastati pri pojedinoj aktivnosti. Najčešći su:padovi samih sudionika s visine, u dubinu ili u istoj
ravnini,

padovi drugih predmeta (opreme, kamenja, grana i
sl.) na sudionika,

sudar ili uklještenje sudionika s preprekom ili drugim
predmetom
– ostali rizici.


Visitor risk management


identificiranje učestalosti i šteta vezanih za izlaganje
specifičnom riziku,
prepoznavanje postupaka i metoda koje vode osigu


ravajuće agencije u analizi i procesuiranju nesreća,


u nesreća,
uvođenje učinkovite zaštite od rizika te


procedura


za minimalizaciju rizika.


U smislu zaštite osobne odgovornosti u posljednja
dva desetljeća razvijen je instrument putnoga osiguranja
koje svojim klijentima nude osigurateljske agencije
bilo za individualna ili za agencijski organizirana putovanja
i boravke. Takva putna osiguranja pokrivaju tek
neke od rizika kojima su potencijalno izloženi posjetitelji-
sudionici sportske rekreacije, kao što su troškovi


4
ovdje se prvenstveno misli na zaštićena područja koja imaju upravljačke ustanove; u Hrvatskoj to su, ponajprije, nacionalni parkovi i
parkovi prirode.


35