DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 33-42


UDK 630* 907.2


UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI POSJEĆIVANJU I REKREACIJSKIM
AKTIVNOSTIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE


OUTDOOR ACTIVITIES AND VISITOR RISK MANAGEMENT
IN PROTECTED AREAS


Ivan MARTINIĆ*, Mate KOSOVIĆ**, Ivan GRGINČIĆ***


SAŽETAK: Članak se osvrće na stvaranje sigurnog i svjesnog rekreacijskog
prostora u zaštićenim područjima prirode. Definiraju se rizici i odgovornosti
uprava zaštićenih područja za njihove posjetitelje i sudionike rekreacijskih
aktivnosti. Raspravlja se o osnovnim elementima ‘visitor risk manage-
menta’ – otkrivanje i procjenu rizika, određivanje sigurnosnih i kontrolnih
mjera, financijski i legislativno gledište rizika. Posebno se obrazlažu faze u
procesu procjenjivanja rizika te određivanje njegove razine pri čemu se stavlja
u odnos vjerojatnost aktualizacije opasnosti i težina moguće posljedice. U
cilju smanjenja rizika iznose se legislativne, organizacijske i kadrovske pretpostavke
i preporuke za razvoj integriranog programa upravljanja rizicima u
hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ključnim se drži propisom
jasno odrediti razinu brige parkovnih uprava za posjetitelje, pri čemu
valja voditi računa da bi previsok standard odgovornosti parkovnih uprava
mogao ugroziti njihovo funkcioniranje.


K l j u č n e r i je č i : priroda, zaštićena područja, posjećivanje, rekreacija,
upravljanje rizicima


UVOD – Introduction
Zaštićena područja prirode idu u red najatraktivrazvoj
kompleksne turističke ponude. Prema IUCN2
nijih turističkih odredišta1 s velikim potencijalom za smjernicama za upravljanje zaštićenim područjima, uz


Slika 1. Hodanje među krošnjama – u posljednje vrijeme jedan od najatraktivnijih oblika rekreacije u prirodi
Figure 1 Tree top walking across specially adapted footbridges has recently become one of the most attractive forms of outdoor recreation.


Prof. dr. sc. Ivan Martinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e: martinicŽsumfak.hr
Mate Kosović, mr. oecc., dipl. iur., JU za upravljanje Park-šumom Marjan, Split
Mr. sc. Ivan Grginčić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb – UŠP Karlovac
Prema podacima WTO više se od 30 % godišnjeg turističkog posjećivanja u svijetu odnosi
na zaštićena područja prirode, ponajprije nacionalne parkove i prirodne rezervate.
International Union on Conservation of Nature – međunarodna organizacija za zaštitu prirode