DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 100     <-- 100 -->        PDF

emisija, doći će do brzog globalnog rasta temperature –
s drastičnim posljedicama za naš planet i naš uobičajeni
način življenja. Europsko vijeće zaključilo je stoga
samoobvezu na redukciju emisije stakleničnih plinova
za 30 %, ako se i druge industrijske države ujedine na
usporedne ciljeve. Neovisno o međunarodnim dogovorima,
Europsko vijeće definiralo je autonomni redukcijski
cilj da EU smanji emisiju stakleničnih plinova za
20 % do 2020. godine.


Poziv Vladama:


Organizatori Srednjoevropske konferencije o
biomasi 2008. upućuju stoga sljedeći poziv Vladama
zemalja, koje su sudjelovale na konferenciji:


1.
Reduciranje potrošnje energije, učinkovita uporaba
energije, kao i kontinuirana i sustavna izgradnja
obnovljive energije do 2020. godine, od Vlade usidrene
u nacionalnoj energetskoj politici kroz jasno
propisane ciljeve.
2.
Pritom je potrebno izraditi detaljne nacionalne akcijske
planove u skladu s novom EU smjernicom za
obnovljive izvore energije, te korak po korak ove
ciljeve implementirati, kako bi se ostvario vremenski
plan povećanja udjela obnovljivih izvora energije
u potrošnji energije i poboljšanju energetske
učinkovitosti.
3.
Kod pripreme biomase i njezinog stavljanja na raspolaganje
te pri njenoj pretvorbi u toplinu, struju ili
pogonsko gorivo, treba pokloniti veliku pozornost
kriterijima potrajnosti, pridržavati se minimalnih socijalnih
standarda i najveće moguće učinkovitosti.
Osobito, težište se treba staviti na dodatnu mobilizaciju
biomase iz poljoprivrede i šumarstva, i to kroz
aktivnosti na informacijama i školovanju, mjerama
poticaja i kroz forsiranje podizanja novih višegodišnjih
energetskih kultura. U uporabi biomase daje se
prioritet opskrbi toplinom, kao i kombiniranoj proizvodnji
struje i topline (kogeneracija).


4.
Pozivaju se Vlade na donošenje daljnjih ambicioznih
mjera na području energetske učinkovitosti i na izgradnji
proizvodnje topline, struje i pogonskih goriva
na bazi obnovljivih izvora energenata, koristeći
pritom iskustva uspješnih primjera pojedinih europskih
zemalja. Ove mjere osobito obuhvaćaju poreznu
politiku, poticajnu politiku, ostale druge zakonske
regulative za forsiranje obnovljive energije, intenziviranje
istraživanja i razvoja zajedno s pojačanom
međunarodnom kooperacijom, kao i aktivnosti na
području informacija i savjetovanja.
Organizatori Srednjoevropske konferencije o biomasi
2008. uvjereni su, da osim rasta energetske učinkovitosti,
jedna jasna i konsekventna politika forsiranja
obnovljive energije u srednjoj Europi za njezino stanovništvo
i njezine države, donosi niz prednosti na području
zaposlenosti, sigurnosti opskrbom i zaštiti klime.


Mr. sc. Josip Dundović
predsjednik Hrvatske udruge
za biomasu, sekcije HŠD


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
ALPE-ADRIA 2008.


13. zimsko-šporski susret šumara
Domaćin 13. zimsko-športskog susreta šumara,
Alpe-Adria 2008. god. bila je Slovenija. Ekipe domaćina,
Austrije, Italije i Hrvatske (oko 150 sudionika) družile
su se i natjecale 8. i 9. veljače 2008. na Bledu, odnosno
Pokljuki, nordijsko-skijaškom i posebno biatlonskom
športskom centru Slovenije.


Pokrovitelji ovoga susreta šumara bilu su: Ministarstvo
za kmetijstvo, gozdarsvo in prehrano Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev
Slovenije i Gozdarsko društvo Bled.


Hrvatska ekipa sudjelovala je sa 34 natjecateljki i natjecatelja
u kategorijama skijaškog trčanja-biatlona (muškarci
10 km s pucanjem na polovici staze, žene 5 km


bez pucanja) i veleslaloma te alpskoj štafeti. U skijaškom
trčanju klasičnim stilom i kod žena i kod muškaraca
nije bilo podjele na starosne kategorije, dok su
kod skijaškog trčanja slobodnim stilon i veleslaloma
natjecateljke i natjecatelji svrstani u tri starosne
kategorije: rođene/i 1961. god. i kasnije, rođene/i
1946–1960. god. i rođene/i 1945. god. i prije. Za ukupni
poredak ekipa bodovali su se rezultati: skijaškog
trčanja-biatlona, veleslaloma, alpskih štafeta i kombinacija
nordijsko trčanje-veleslaom. Uvjeti za natjecanje
bili su odlični, uz sunčane dane i oko 60 cm snijega
na Pokljuki, udaljenoj svega 16 km od Bleda, na kojemu
za razliku od Pokljuke snijegu ni traga. Uz različiti
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 101     <-- 101 -->        PDF

:.,.c..e,.„....p..o„ startu štafeta


bodovni doprinos svih naših natjecatelja ukupnom
rezultatu s kojim se ekipa Hrvatske našla na 3. mjestu
na pobjedničkom postolju (1. Slovenija, 2. Italija (Južni
Tirol), 3. Hrvatska, 4. Italija (Fruli Venezia Giulia), 5.
Austrija (Koruška), izdvajamo zapaženije razultate
ovoga, sada već 13. zimsko-športskog susreta šumara
Alpe-Adria. U alpskoj štafeti, specifičnoj vrlo atraktivnoj
skijaškoj disciplini, koja se prema našem saznanju
održava jedino na susretima Alpe-Adria, sudjeluju po
3 natjecatelja, od kojih u skupnom startu svih štafeta,
jedan trkač na stazi od 5 km (do podnožja staze za
veleslalom), jedan trkač iz podnožja do vrha-starta
staze za veleslalom (oko 1,5 km) i naposljetku
veleslalomaš čiji prolaz kroz ciljnu ravninu određuje
poredak štafete. Bilo je prijavljeno 25 štafeta, a među


Na pobjedničkom postolju: Ana Crnković (3.), Ivana Mihelčić (2.),
Hrvatska i Milka Dolenec (1.), Slovenija


njima 8 hrvatskih (6 muških, 1 ženska i 1 mješovita).
Prvo i drugo mjesto osvojile su štafete Italije (Južni
Tirol), a naša štafeta Hrvatska 2 u sastavu Mladen
Š p o r e r, Franjo J a kova c, Dario Ce n čić , osvojila
je izvrsno treće mjesto. Štafeta Hrvatska 1 u sastavu
Alen Abramović, Denis Kauzlarić, Dražen
A b ra mović osvojila je šesto mjesto, dok je ostalih
šest plasirano od četrnestog mjesta dalje. Od pojedinačnih
rezultata žena u skijaškom trčanju klasičnim
stilom, svakako najbolje rezultate postigle su Ivana
Mihelčić zauzevši 2. mjesto i Ana Crnković 3.
mjesto, Višnja Osmak 6. i Tijana Grgurić 7. mjesto
u veleslalomu te Tijana Grgurić 3. mjesto u kombinaciji
skijaško trčanje-veleslalom. Kod muškaraca je
svakako najzapaženiji rezultat u skijaškom trčanju kla


sičnim stilom postigao Franjo Jakov
a c zauzevši 2. mjesto u vrlo
jakoj konkurenciji, no vrijedni su i
rezultati Alena Abramovića
(5.), Denisa K au z l ar i ća (8.), zatim
slobodnim stilom Siniše Vuk
o nić a (6.) i Klaudija L i sc a
(11.), Nevena Vukonića (7 u
kombinaciji skijaško trčanje-veleslalom),
u veleslalomu Srećka Pe t
ra n o vić a (18. u starosnoj kategoriji
rođenih 1946–1960.), Dražena
Abramovića i Branka Starče
v i ć a (11., odnosno 15. u starosnoj
kategoriji rođenih 1961. i mlađih),
koji su donesli dosta bodova,
ali i svih ostalih, jer svaki bod bio je
važan za postizanje dobrog ekipnog
plasmana, što je rezultiralo već spomenutim
3. mjestom u ekipnom poretku.
Tako su između ostalih dragocjenim
bodovima u veleslomu


Dio članova Hrvatske ekipe
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ovom uspjehu doprinijeli i tajnik HŠD-a Damir Delač
te po prvi puta natjecajući se predsjednik AŠZ akademik
Slavko Matić.


Kao i svako šumarsko druženje, pa i ovo kojemu je
glavni cilj sportsko natjecanje, nije prošlo bez stručnih
sadržaja. Tako smo u petak u popodnevnom druženju
poslije natjecanja štafeta, od direktora Zavoda za gozdove
Slovenije, koji je i svečano otvorio natjecanje,
kroz kratko predavanje mogli dobiti sliku o slovenskom
šumarstvu – organizaciji i stanju. Isto tako neposredni
domaćin, direktor šumarske Uprave Bled upoznao nas


je sa stanjem i problemima lokalnog šumarstva. Zajednička
večera svih sudionika u restoranu u Radovljici uz
glazbu, pružila je priliku svima za bolje upoznavanje i
raspravu o šumarskim i sportskim pitanjima. Ako treba
donijeti neki zaključak, onda možemo s ponosom reći,
da je naša ekipa i ovoga puta uspješno i dostojno zastupala
hrvatsku šumarsku struku.


Sljedeće godine, domaćin 14. zimsko-športskog
susreta šumara Alpe-Adria bit će Koruška (Hermagor).


H. Jakovac
ERRATA CORRIGE


U Šumarskom listu br. 11–12/2007. na str. 632, tehničkom greškom u potpisu In memoriam Čedomira Dunato
(1948–2004) stoji Branimir Udovičić (poslao tekst E-mailom), a zapravo je autor teksta dr. sc. Vice I v a nč e v i ć ,
kojemu se ispričavamo na pogrešci.


Uredništvo


PRETPLATAZAŠUMARSKI LIST U 2008. GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232768


PRETPLATAZAINOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Telex ZABA21-211 Swift ZABAHR XX)


Uredništvo


Napomena: Molimo pretplatnike da kod uplate ponajprije koriste poslanu im uplatnicu, jer je na njoj
naznačen poziv na broj, na temelju kojega iz izvoda banke možemo zaključiti tko je podmirio pretplatu.