DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZ LOVSTVA


IZLOŽBA KAPITALNIH LOVAČKIH TROFEJA
NOVI VINODOLSKI 2007.


Nakon stanke od nešto više od 7 godina od posljednje
4. lovačke izložbe Primorsko-goranske županije
održane u Rijeci 2000. g., odnosno pune četrdeset dvije
godine od organizacije Prve lovačke izložbe Gorskog
kotara održane u Delnicama 1965., u Novom Vinodolskom
je od 27. listopada do 3. studenoga 2007. održana


5. lovačka izložba Gorskog kotara, Hrvatskog primorja
i Kvarnerskih otoka. Izložba je u organizaciji Lovačkog
saveza Primorsko-goranske županije bila postavljena
u Domu kulture na netom rekonstruiranom Korzu
hrvatskih branitelja, za čije je uspjelo rješenje gradu
domaćinu Novom Vinodolskom pripao ovogodišnji
“Plavi cvijet” Hrvatske turističke zajednice.


Duga tradicija lovstva vinodolskog kraja


Na svečanosti otvorenja ispred Doma kulture, nazočne
je ispred Organizacijskog odbora pozdravio i
poželio dobrodošlicu predsjednik Lovačkog saveza
Primorsko-goranske županije (PGŽ) mr. sc. Josip
Malnar, dipl. ing. šum. Prema njegovim riječima
nije bez razloga za mjesto održavanja ove pete po redu
tradicionalne lovačke manifestacije izabran crikveničko-
vinodolski kraj, “koji uz svoje bogato kulturno naslijeđe,
raznovrsnost turističkih sadržaja i zabavnog života
ima i dugu tradiciju lovstva i lovnog gospodarenja.
Kako priobalje i otoke, tako još više gorsko zaleđe
ovoga kraja”, istakao je Malnar, “stane gotovo sve
vrste sitne i krupne divljači. Uz sva tri velika predatora


– smeđeg medvjeda, sivog vuka i euroazijskog risa, vinodolski
kraj zauzima jedno od prvih mjesta po kvaliteti
jelenske divljači”. Zaredali su istupi državnog tajnika
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
graditeljstva Hermana S u š ni k a , dipl. ing. šum., dopredsjednika
Lovačkog saveza Hrvatske Vladimira
Cvetka, člana Županijskog poglavarstva PGŽ dr. sc.
Vidoja Vujića i domaćina priredbe gradonačelnika
Novog Vinodolskog Olega Butkovića. Nakon više
otpjevanih skladbi i državne himne Pjevačkog zbora
“Matko Laginja” iz Klane, uz zvukove domaćih rogista,
presijecanjem zelene vrpce izložbu su proglasili
otvorenom Oleg Butković i Vidoje Vujić.


Jedna od posebnosti lovačke izložbe Novi Vinodolski
07 je, da su na njoj bile izložene samo kapitalne


Slika 2. Prvaci izložbe Novi Vinodolski 2007.: kljove vepra –


Slika 1. Riječi dobrodošlice predsjednika Organizacijskog odbora “Kupički vrh” Gerovo, 2004., J. Kukuljan – 131,15 t.,
mr. sc. Josipa Malnara na svečanosti otvorenja 5. lovačke rogovi jelena običnog – “Krmpote” Ledenice, 2007., M.
izložbe Primorsko-goranske županije u Novom VinodolFilipović
Žiga, 208,24 t., rogovi muflona – “Kalifront”
skom 27. listopada 2007. Rab, 2005., S. Matić, 220,90 t.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 94     <-- 94 -->        PDF

lovačke trofeje, što će reći samo one trofeje koje su po otpada 126 izložaka (Tablica 1). Za izlaganje odnosno
svojoj trofejnoj snazi u kategoriji jedne od medalja po upis u katalog konkurirale su, uz trofeje koje su stečene
mjerilima Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu od 2000. do 2007. g., i one trofeje koje do sada nisu
divljači (CIC-a). Katalogom izložbe ukupno je obu-bile izlagane ni upisane u kataloge do sada održanih
hvaćeno 945 trofeja od čega rogova jelena 246, jelena četiriju regionalnih lovačkih izložaba u Delnicama
lopatara 11, jelena aksisa 6, srnjaka 138, divokoze/di-1965., Rijeci 1977., Opatiji 1987. i Rijeci 2000 (Tablivojarca
18, muflona 56 i kljova veprova 145. Od trofejca
2). Od tog pravila bile su izuzete samo trofeje prvaci
nih krznašica najzastupljenija su bila krzna medvjeda, županije.
njih ukupno 197, dok na krzna i lubanje ostale zvjeradi


Tablica 1. Ocijenjene i nagrađene


Nagrađeno medaljama


Vrsta trofeje Zlatnom Srebrnom Brončanom Nenagrađeno Ukupno
Rogovi jelena običng -31 215 246
Rogovi elena lopatara -3 8 11
Rogovi jelen aksisa 2 4 -6
Rogovi srnjaka 6 33 99 138
Rogovi divokoze/divojarca 2 3 13 18
Rogovi muflona 23 18 15 56
Kljove vepra 46 43 58 147
Lubanja smeđeg medvjeda 16 11 2 29
Krzno smeđeg medvjeda 127 42 28 197
Lubanja vuka 2 4 2 8
Krzno vuka 5 4 3 12
Lubanja risa 4 3 7 14
Krzno risa 13 4 1 18
Lubanja divlje mačke -13 9 22
Krzno divlje mačke 14 4 2 20
Lubanja lisice --3 3
Lubanja jazavca --1 1
Krzno čaglja 1 --1
Sveukupno 259 220 466 945


Tablica 2. Izložene i ocijenjene trofeje na četiri lovačke izložbe Riječke regije


Vrsta trofeje Delnice 1965. Rijeka 1977. Opatija 1987. Rijeka 2000.
Rogovlje jelena običnog 45 153 190 88
Rogovlje jelena lopatara -7 29 2
Rogovlje jelena axisa -5 3 1
Rogovi srnjaka 498 496 242 60
Rogovi divokoze/divojarca 18 90 36 3
Rogovi muflona -2 23 5
Kljove vepra 18 111 129 74
Lubanja smeđeg medvjeda -10 38 5
Krzno smeđeg medvjeda 2 48 163 2
Lubanja sivog vuka -43 46 3
Krzno sivog vuka -45 23 5
Lubanja euroazijskog risa --33 10
Krzno euroazijskog risa --27 19
Lubanja divlje mačke -9 46 20
Krzno divlje mačke -6 15 16
Lubanja jazavca --26 4
Lubanja lisice --44 -
Demiopreparat tetrijeba gluhana --17 -
Ukupno izloženo trofeja 581 1025 1147 321
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Brojem i kvalitetom dominantne jelenske trofeje
Da su lovišta vinodolskog zaleđa pravi eldorado za
jelensku divljač, potvrdio je ne mali broj medaljnih rogova
stečenih u lovištima “Krmpote-Ledenice”, “Gradina”,
“Košutnjak” i “Trojbukve”, danas “Ričićko
bilo”. Uz službenog prvaka županije – “zlatnog” jelena
iz lovišta “Gradina”, odstrel iz 1990.g. lovca M. F i l i p
o vića , 217,48 t., na ovoj su izložbi dva prva mjesta
na ljestvici najboljih jelena županije zauzele trofeje
Milana F i l i p o v ić a Žige iz 2007.g. i Vladimira J ovanovića
iz 1965. g. s ocjenama od 208,24 i 204,77 t.
Iznad 200 CIC točaka bilo je izloženo 9 jelenskih rogova,
što je za surove prilike Visokog krša ravno visokom
zlatnom odličju baranjskog nizinskog soja jelena.
Općenito značajna je novina da iz godine u godinu, od
izložbe do izložbe, vidno jača napad kapitalnih jelena u
odnosu na srnjaka. Tako je primjerice na posljednjoj
izložbi u Rijeci 2000.g. bilo izloženo 60 rogova srnjaka
i za dvadeset i više jelena (84), da bi na ovoj izložbi taj
raskorak bio još uočljiviji: 138 rogova srnjaka naprama
246 rogova jelena u medalji! Posjetitelji su po prvi puta
mogli vidjeti novog prvaka županije u rogovima srnjaka
s otoka Krka (lov. jedinica Dobrinj), koji je s ocjenom
od 141,118 t. (K. Crvić 2005.) za punih 5 točaka nadmašio
dosadašnjeg prvaka županije iz lovišta “Kastav”


(V. Matetić, 1982 – 136,30 t.). Novijeg su datuma još
Slika 3. Primat u kvaliteti rogova srnjaka Primorsko-goranske žu


dva izložena “zlatna” srnjaka, jedan s Učke (T. Ne


panije od 2005. pripao je otoku Krku; rogovi srnjaka iz


g r i ć , 2007. – 132,55 t.) i drugi iz Mrkoplja (P. J e d


krčkog Dobrinja lovca Kristijana Crvića s ocjenom od
ri š k o, 2003 – 131,93 t.), što ulijeva nadu da i za ovu 141,18 t. novi prvak županije.


divljač dolaze bolji dani.


Mufloni iz Kalifronta među najboljima u Hrvatskoj


Impresivna je i brojka od 147 medaljnih kljova veprova,
od kojih je njih 46 bilo u zlatnoj, 43 u srebrnoj i
58 u brončanoj medalji. Kod ove za lov atraktivne divljači,
potvrđeno je iskustveno pravilo da svaki vepar s
ovog dijela Gorske Hrvatske koji navrši 7 godina starosti
nosi kljove u jednoj od medalja. Na prvo mjesto
izbila je kljova vepra iz lovišta “Kupički vrh” Gerovo
iz 2004. g. lovca Josipa Kukuljana, koja je na posljednjoj
izložbi u Zagrebu 2006. g. ocijenjena sa
131,15 t. Za svega jednu točku manje ocijenjena je
kljova iz lovišta “Košutnjak” Novi Vinodolski (Jurica
Tomić, 2003), dok su još 42 kljove “okićene” zlatnim
odličjem (kljove iznad 120 CIC točaka). Dodatkom
kataloga broj “zlatnih” kljova povećan je za još
dva eksponata. Corado Biassi stekao je neposredno
pred otvorenje izložbe kapitalnog vepra u lovištu “Košutnjak”,
koja s ocjenom od 129,30 t. konkurira za sam
vrh ljestvice najjačih trofeja županije.


Da su rogovi prva dva muflona iz lovišta “Punta
Križa” (o. Cres) izloženi i ocijenjeni na izložbi Rijeka
1977. bili samo najava pridolaska jednog novog šu-


Slika 4. Kapitalna kljova vepra iz lovišta “Košutnjak” Novi Vinopljorošca
na ove prostore, izložba Novi Vinodolski dolski (C. Biassi 2007. - 129,30 “K


t.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 96     <-- 96 -->        PDF

2007. to je zorno potvrdila. Prema kataloškim podacima
Primorsko-goranska županija dala je do sada 56
medaljnih muflona, od čega 23 u “zlatu” (205,00 t. i
više). Najveći broj tih vrhunskih trofeja potječe iz rapskog
lovišta “Kalifront” Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, od kojih su prva dva ocijenjena sa
233,60 t. zauzevši odlično 3. i 4. mjesto na ljestvici
najboljih muflona Hrvatske.


Slika 5. Zbirka medaljnih rogova muflona iz rapskog lovišta


“Kalifront” Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,


pravo otkriće izložbe.


Lubanja risa iz lovišta “Bjela kosa” četvrta na svijetu


Peta lovačka izložba Primorsko-goranske županije koliko po provenijenciji! Naime, medvjed koji ga je
Novi Vinodolski 2007 bila je nova potvrda da u trofeja-nosio nije odstrijeljen u Gorskom kotaru nego na otoku
ma krupnih krznašica ova županija nema premca. PrvaKrku,
gdje je do sada, s tretmanom štetočinca, glavom
ci su Hrvatske u lubanji i krznu smeđeg medvjeda, siplatilo
7 medvjeda! Donošenjem Plana gospodarenja
vog vuka i euroazijskog risa te u krznu divlje mačke! smeđim medvjedom na državnoj razini (2005.) otok
S ocjenom od 28,80 CIC t. (Zg-06) lubanja risa iz lovi-Krk je zajedno s užim priobaljem uvršten u zonu gdje
šta “Bjela kosa” – Vrbovsko lovca Nikole Hiblera medvjed nije poželjan zbog sukoba s lokalnim stanovzauzela
je odlično 4. mjesto na ljestvici najboljih lubaništvom
i gdje odstrel nije ograničen.
nja svijeta (Tablica 3). Posebnu pozornost plijenilo je Upada u oči malen broj izloženih lubanja (8) i krzna
“zlatno” krzno medvjeda lovca Borisa Latinovića vuka (12), odnosno lubanja (14) i krzna risa (18), što i


(kat. broj 95), ali ne toliko po trofejnoj snazi (319,90 t.) ne treba čuditi ako se ima na umu da su ove zvijeri


Tablica 3. Lovačke trofeje – prvaci Hrvatske*


Vrsta trofeje Županija Lovište Godina odstrela Lovac Broj točaka Verifikacija
Rogovi jelena običnog BB Garjevica 2003. I. Todorić 261,81 Kmn - 03
Rogovi jelena lopatara BB Garjevica 2004. I. Todorić 212,34 Kmn - 05
Rogovi jelena aksisa I Brijuni 1966. L Krajačić 309,70 Lj - 86
Rogovi srnjaka OB Baranj. Petr. Selo 200L I. Kopilović 192,65 Zg - 02
Rogovi divojarca PG Snježnik 1966. M. Stimac 115,65 Zg - 81
Rogovi divokoze LS Jablanac 2004. B. Segota 118,92 Kmn - 05
Rogovi muflona BB Garjevica 2003. I. Todorić 235,70 Kmn - 03
Kljove vepra LS Perušić 1995. M. Hečimović 149,25 Bp - 96
Lubanja medvjeda PG Risnjak 2004. P. Balatinac 62,20 Kmn - 05
Krzno medvjeda PG Risnjak 2004. P. Balatinac 488,11 Kmn - 05
Lubanja vuka PG Snježnik 1993. J. Malnar 42,00 Zg - 96
Krzno vuka PG Snježnik 1993. J. Malnar 157,14 Bp - 96
Lubanja risa PG Bjela kosa 1990. N. Hibler 28,80 Zg - 06
Krzno risa PG Crna Gora 1994. V. Lipovac 174,02 Zg - 96
Lubanja divlje mačke K Velika Kapela 1977. M. Salopek 20,00 Ma - 77
Krzno divlje mačke PG Višnjevica 1991. N. Hibler 70,00 Zg - 06
Lubanja čaglja SM Posavske šume 2001. D. Abramović 27,83 Zg - 06
Krzno čaglja SM Opeke II 2006. M. Grabešić 47,38 Ma - 07
Lubanja lisice M Prelog 2001. M. Mezga 25,48 Zg - 06
Lubanja jazavca Z Sljeme 1991. I. Papec 23,37 Zg - 96


*Masnim slovima označeni su prvaci iz lovišta Gorskog kota ra
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Slika 6. “Zlatno” krzno smeđeg medvjeda s otoka Krka; B. Latinović,
2006. – 319,90 t.


1995. proglašene strogo zaštićenim životinjskim vrstama
i nisu više lovna divljač. Kako se vuk u Gorskom
kotaru brojčano vidno oporavio, što ima za posljedicu
pojačan utjecaj na divljač, Ministarstvo kulture odobrilo
je prošle i ove godine odstrel po dva vuka, što je i
izvršeno, ali se njihove trofeje nisu našle na izložbi.
Lijepi broj lubanja (22) i krzna divlje mačke (20)
izložili su lovci s područja primorskih lovišta, gdje ova
vrsta nije zaštićena. Prvakom izložbe proglašena je
lubanja divlje mačke kastavskog lovca Marina Mari ni
j a , koja je s ocjenom od 18,47 t. osvojila srebrno
odličje (prije desetak godina CIC je vidno pooštrio
uvjete za dodjelu medalja). Najbolje izloženo krzno te
divljači ocijenjeno je sa 70,00 t. i prvak je Hrvatske.
Trofejno najjača lubanja lisice (24,00 t.) potječe iz
Ćićarije (lovište “Permani”), a najbolja lubanja jazavca
iz lovišta “Litorić” (22,48 t.).


Slika 8. Bogata izdavačka djelatnost Lovačkog saveza Primorsko


goranske županije od ove je godine obogaćena s dva nova


naslova, katalogom lovačkih trofeja i monografijom


“Naše trofejno blago” Alojzije Frkovića i suradnika


Slika 7. U krznima trofejnih krznašica Č zaleđe Kvarnera
nema ozbiljnijeg suparnika


Izložba slika na temu lova i divljači


Iako po broju izloženih i u katalog upisanih trofeja


(945) 5. lovačka izložba Gorskog kotara, Hrvatskog
primorja i Kvarnerskih otoka u odnosu na četiri prethodne
regionalne izložbe zauzima tek treće mjesto, po
kvaliteti ih bitno nadmašuje. Kako je to u uvodu istaknuto,
sve izložene trofeje na toj su izložbi bile u kategoriji
jedne od medalja, što nije bio slučaj kod izložaba
ni u Delnicama, ni u Opatiji, ni u Rijeci.


Kažimo na kraju da je 5. lovačku izložbu Novi
Vinodolski 2007, pored izložbenog kataloga, pratila
posebna publikacija Lovačkog saveza Primorsko-goranske
županije “Naše trofejno blago” autora Alojzija