DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ŠUMARSKA GENETIKA
Davorin Kajba i Dalibor Ballian


Novi sveučilišni udžbenik “Šumarska genetika”,
autora Davorina Kajbe i Dalibora Balliana, obrađuje
molekularno-biološka i genetička istraživanja
koja su se posljednjih nekoliko desetljeća intenzivno
razvijala i napredovala, a primjene mnogih od tih spoznaja
danas se iskorištavaju i u šumarstvu. Udžbenik
sadrži potrebno gradivo i donosi nove informacije, referencije
te praktične i osnovne znanstvene ideje o pitanjima
genetike šumskog drveća. Iako su u knjizi prikazana
relevantna svjetska iskustva, sadržaj je prilagođen
potrebama hrvatskog i bosansko-hercegovačkog
šumarstva, pri čemu su maksimalno korišteni primjeri
šumskih vrsta toga podneblja.


Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Šumarskog
fakulteta u Zagrebu i Sarajevu, a slikovnim je
prikazima pokušano olakšati razumijevanje temetskih
cjelina. Udžbenik sadržava i pojmovnik s objašnjenjima
određenih stručnih izraza, kako bi bio od pomoći
svima koji žele proširiti znanje iz tog znanstvenog područja.
Osim studentima matičnih fakulteta, udžbenik


je od koristi i za sve koji žele više saznati o sadašnjem
stanju bioloških istraživanja šumskog drveća (npr. djelatnicima
zaštićenih objekata prirode, stručnjacima koji
se bave zaštitom autohtone bioraznolikosti, zaposlenicima
u državnoj upravi i sl.).


Udžbenik Šumarska genetika autora Davorina
Kajbe i Dalibora Balliana sadrži 283 stranice B-5 formata,
25 tablica i 104 slike (crteža, fotografija crnobijelih
i u boji). Knjiga sadrži građu neophodnu za valjano
održavanje nastave na studijskim programima prediplomskog
i diplomskog studija Šumarstvo i urbano
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Namijenjena je
studentima Šumarskog fakulteta u Zagrebu II godine
III semestra prediplomskog studija Šumarstvo, za
predmet Šumarska genetika, studentima IV godine II
semestra Oplemenjivanje šumskog drveća, te studentima
II godine IV semestra Očuvanje genetske raznolikosti
šumskog drveća, kao i predmetima na poslijediplomskom
specijalistočkom studiju Genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća. U poglavlju literatura
navedena je relevantna i najnovija literatura koja se
odnosi na problematiku naslova djela.


Knjiga sadrži kompletno gradivo vezano uz šumarsku
genetiku i predstavlja jedan nov pogled te isrcpno
obrađuje najnovija saznanja u tom području. Slikovni
prikazi vrlo su kvalitetni i brojni, pa će znatno olakšati
opisane tematske cjeline. Posljednjih se desetljeća izuzetno
razvila i napredovala molekularno biološka i
genetička tehnička istraživanja šumskog drveća i njihove
primjene u šumarstvu, tako da je postojala potreba
za objavom nove knjige koja obrađuje i nove metode.
Sadržaj knjige iznesen je jasno i pregledno po poglavljima,
napravljena je lektura teksta, tako da odgovara
u jezičnom i konceptualnom smislu.


Udžbenik Šumarska genetika obrađuje sljedeća poglavlja:
Uvod; Osnovna građa stanice; Kromosomi;
DNK; razine organizacije i ekspresije genoma; Osnove
diobe stanice; Opća genetika; Vezani geni i rekombinacije;
Nasljeđivanje spola; Izvanuklearno nasljeđivanje;
Mutacije; Populacijska genetika; Primjena biokemijskih
i molekularno-genetičkih istraživanja u šumarstvu;
Korištena literatura; Pojmovnik; Kazalo.


Izdavači: Šumarski fakultet Sveučiliša u Zagrebu,
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Naklada:
1000 primjeraka


Dr. sc. Joso Gračan,


Šumarski institut, Jastrebarsko