DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Rijetko gdje na Velebitu, na ovako maloj površini
nalazimo takvu koncentraciju vrsta. Treba istaći kako
je ova površina znatno bila i je pod utjecajem čovjeka.
I na ovom primjeru pokazuje se kako se orhideje vežu
ponajviše upravo za ovakve biotope šumskih, ali n ostalih sastojina.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Slika 1. Deblo stare bukve u šumarku kod Prpića


LAKAITOVA VIŠKA KOKICA


Među utvrđenim vrstama orhideja na otoku Visu,
nalazi se i Lakaitova žuta, viška, kokica (Ophrys lacaitae
Lojacono), do sada nepoznata i nova vrsta u hrvatskoj
flori. Otkrivena je svibnja 2000. (K r a n jč e v,
2001). Njezino jedino poznato nalazište na Sredozemlju
i u Europi općenito je južna Italija i otok Sicilija,
gdje raste do visine 1200 m kao vrlo lokalna i vrlo rijetka
(D e l f o rg e , 1995). Do sada nisu postojali podaci
o njezinom nalaženju na bilo kojem drugom području
u Europi. Ovim nalazom njezin se areal proširuje i
postaje disjunktan.


Vrsta na Visu raste najčešće na degradiranim i razmjerno
vlažnijim livadnim staništima, gdje iskazuje
veliku vitalnost na suhim zapuštenim i ogoljelim terasama
na vapnencu, te po rubovima borovih šumskih
sastojina i gajeva u prorijeđenim garizima vriska (Erica
arborea L.) i bušina (Cistus salviifolius L.) na skeletnom
tlu i crvenici. Heliofit je do semiskiofit. Poznata
staništa na svim nalazištima na otoku pod znatnim
su utjecajem čovjeka i izložena brzim sukcesijama i
uništavanju.


Biljke narastu 10–25 (–38) cm visoko, a stabljika
nosi 5–10 (–12) zlatno žutih cvjetova. Variranje je slabo


Slika 1. Lakaitova viška kokica na Voščice polju otoka Visa
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 77     <-- 77 -->        PDF

izraženo. Populacije su brojne i lokalne. Cvate od sredine
IV do polovice VI mjeseca, najviše sredinom V.


Nalazišta: Otok Vis, sjeveroistočni dijelovi: Zlo
polje, oko 100 m; Voščice polje, oko 100 m, jugoistočni
rub Pliskog polja, predio Zoborje i put od glavne
ceste do njega.


Ovu novu vrstu u hrvatskoj flori, s obzirom na izvanredna
estetska svojstva i ekološki status biotopa na
svim poznatim lokalitetima, trebalo bi uvrstiti u Crvenu
knjigu biljnih vrsta Republike Hrvatske kao ugroženu.
Trebalo bi je i zakonski zaštititi, kao i sva njezina
staništa.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Slika 2. Cvjetovi


KATANIJIN LJILJAN


Među našim ljiljanima, uglednim cvjetovima na vi- vrtoglav (Lilion cattanie Vis.) kojega neki smatraju
sokoj stabljici, posebno se ističe Katanijin ljiljan ili samo podvrstom ljiljana zlatana (Lilion martagon L.).


" Slika 2. Cvijet


Slika 1. Primjerak Katanijinog ljiljana s Baških Oštarija