DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Rijetko gdje na Velebitu, na ovako maloj površini
nalazimo takvu koncentraciju vrsta. Treba istaći kako
je ova površina znatno bila i je pod utjecajem čovjeka.
I na ovom primjeru pokazuje se kako se orhideje vežu
ponajviše upravo za ovakve biotope šumskih, ali n ostalih sastojina.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Slika 1. Deblo stare bukve u šumarku kod Prpića


LAKAITOVA VIŠKA KOKICA


Među utvrđenim vrstama orhideja na otoku Visu,
nalazi se i Lakaitova žuta, viška, kokica (Ophrys lacaitae
Lojacono), do sada nepoznata i nova vrsta u hrvatskoj
flori. Otkrivena je svibnja 2000. (K r a n jč e v,
2001). Njezino jedino poznato nalazište na Sredozemlju
i u Europi općenito je južna Italija i otok Sicilija,
gdje raste do visine 1200 m kao vrlo lokalna i vrlo rijetka
(D e l f o rg e , 1995). Do sada nisu postojali podaci
o njezinom nalaženju na bilo kojem drugom području
u Europi. Ovim nalazom njezin se areal proširuje i
postaje disjunktan.


Vrsta na Visu raste najčešće na degradiranim i razmjerno
vlažnijim livadnim staništima, gdje iskazuje
veliku vitalnost na suhim zapuštenim i ogoljelim terasama
na vapnencu, te po rubovima borovih šumskih
sastojina i gajeva u prorijeđenim garizima vriska (Erica
arborea L.) i bušina (Cistus salviifolius L.) na skeletnom
tlu i crvenici. Heliofit je do semiskiofit. Poznata
staništa na svim nalazištima na otoku pod znatnim
su utjecajem čovjeka i izložena brzim sukcesijama i
uništavanju.


Biljke narastu 10–25 (–38) cm visoko, a stabljika
nosi 5–10 (–12) zlatno žutih cvjetova. Variranje je slabo


Slika 1. Lakaitova viška kokica na Voščice polju otoka Visa