DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


NA KRAJU GODINE


I ova godina približila se, i to ubrzanim koracima svome kraju. Pamtit ćemo je po brojnim
šumskim požarima i po nezapamćenoj nesreći koja se dogodila našim vatrogascima u
Nacionalnome parku Kornati, koji praktički nema šume, nego samo rijetko prizemno rašće,
pa se još uvijek postavlja pitanje kako je toliko ljudi izgubilo živote.


Društvena aktivnost šumara bila je tijekom ove godine znatna i vrlo raznolika, a ovdje
navodimo samo nekoliko najznačajnijih.


Dani hrvatskoga šumarstva obilježeni su svečano u Gorskome kotaru uz 111. redovitu
skupštinu HŠD-a, stručno savjetovanje o daljinskim istraživanjima u šumarstvu i natjecanje
šumskih radnika.


Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva – Hrvatska udruga za biomasu, kojoj je na čelu
mr. sc. Josip Du nd ov ić , bila je izuzetno aktivna, a drvni otpad iz šume već se koristi za
grijanje u UŠP Gospić i Ogulin. U Osijeku je održan stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem
o obnovljivim izvorima energije iz biomase (najznačajniji udio drva), bioplina i
biogoriva, gdje su šumarski stručnjaci imali značajne referate, a na skupu u Našicama potpisan
je ugovor s HEP-om.


U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, na znanstvenom skupu govorilo se o hrvatskim
bukovo-jelovim prašumama, o prvom istraživaču te iskonske prirodne šume, akademiku
Milanu Ani ću , koji 1957. godine osniva i prvu pokusnu površinu u našoj najpoznatijoj
prašumi Čorkovoj uvali. Skup je inicirao akademik Slavko Mati ć i predsjednik Sekcije za
šumarstvo HAZU izv. prof. dr. sc. Igor Ani ć. Oduševilo je veliko zanimanje mladih istraživača
za tu posebnu školu prirode. Iz više referata, rezultati i kvalitetni zaključci mogu se
koristiti za poboljšanje postupaka s prirodnim gospodarskim prebornim šumama bukve i
jele, a isto tako zaključilo se kako prašuma u svome životnome putu ima razvojne faze u
kojima se smanjuju (faza starenja) ili potpuno gube (faza raspadanja) općekorisne funkcije,
što ukazuje na potrebu podržavanja aktivne
ee ššume i u zaštićenim površinama (parkovi prirode,
nacionalni parkovi, ekološka mreža, 5 %
%% zaštićenih površina po FSC-u).


U posljednje vrijeme puno se govorilo i pisalo o kanalu Dunav-Sava. Predsjednik Hrvatskoga
šumarskoga društva mr. sc. Petar Ju r jevi ć član je Povjerenstva za odobrenje Studije
o utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave. Na osnovi zaključka Povjerenstva,
Studija je vraćena na doradu.


Na kraju ove uredničke riječi, svim čitateljima “Šumarskoga lista”, u ime Uređivačkoga
savjeta, Uredništva, predsjednika Društva mr. sc. Petra Jurjevića, tajnika Damira De la ča,
dipl. ing., tehničkoga urednika Hranislava Jako vca , dipl. ing. i u svoje osobno, želim
čestit Božić te uspješnu i sretnu 2008. godinu.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
U zimskom ruhu, Uzgajalište divljači Kunjevci, UŠP Vinkovci
Vinter attire – Wildlife nursery in Kunjevci, Vinkovci Forest Administration


(Foto – Photo: Dražen Degmečić)


Naklada 1870 primjeraka