DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 130     <-- 130 -->        PDF

ČEDOMIR DUNATO (1948 - 2004)


Početkom 2004. godine šumarska
struka otoka Krka pretrpjela je
veliki gubitak nenadanim “odlaskom”
dvojice domaćih šumara. Najprije
nas je napustio Čedo, a nakon
nekoliko dana i Antun Dijanić,
dipl. ing. šum; upravitelj Šumarije
Krk – njegov najbliži rođak. Kompletna
ekipa domaćih šumarskih
stručnjaka u zreloj životnoj dobi punoj
radnog potencijala, ostavila je
duboku prazninu u šumarstvu našeg
najvećeg otoka. U kratkoj i teškoj
bolesti Čedo je bio svjestan svog teškog
zdravstvenog stanja. Međutim,
njegov temperament i vedra narav
naprosto ga nisu napuštali do kraja
života. Dapače, to razdoblje proteklo
je u posvećenosti svojoj obitelji i prijateljima
te još većem radu. Na taj
način Čedo je prkosio svojoj bolesti.
Prema tim odlikama pripadao je maloj
skupini ljudi najvećih vrijednosti,
koji se najmanje boje smrti.


Čedomir “Čedo” Dunato rođen
je 1. 12. 1948. godine u Rijeci u
skromnoj višečlanoj obitelji poštanskog
službenika. Djetinjstvo provodi
u Šilu, rodnom mjestu svojih roditelja,
gdje pohađa niže razrede
osnovne škole. Više razrede osnovne
škole završava u Krku, a zatim
srednju građevinsku školu u Rijeci.
Nakon vojnog roka zapošljava se u
građevinarstvu, a zatim na kraće
vrijeme u Mjesnoj zajednici Krk.
Godine 1980. prelazi u Šumariju
Krk. Međutim, za poslove u šumarstvu
nema odgovarajuće stručne
spreme, pa zbog toga, uz rad, završava
i srednju šumarsku školu. Nakon
toga je raspoređen na mjesto referenta
šuma Šumarije Krk 1986.
godine. Uz to, dvije godine je obavljao
dužnost i upravitelja Šumarije
1990–92. godine, a nakon toga je
raspoređen na radno mjesto revirnika
i zamjenika upravitelja Šumarije,
gdje će ostati do kraja života. Kao
rođeni otočanin zabrinut je za loše
stanje šuma na otoku, koje je nastalo
zbog neracionalnog gospodarenja u
prošlosti. Njegov krupni doprinos u
struci vezan je za protupožarnu za


štitu šuma, i to: pojačanu izgradnju
protupožarnih prosjeka s elementima
šumskih cesta, uspješnu organizaciju
osmatračko-dojavne službe,
te pronalaženje i funkcioniranju
vrlo uspješnog modela sufinanciranja
tih radova s lokalnim vlastima.
U tom razdoblju Šumarija Krk, kao
prva na našoj obali, uvodi danonoćno
dežurstvo u protupožarnoj zaštiti
šuma za vrijeme ljetnih mjeseci.
Takva praksa pokazala se vrlo uspješnom
u očuvanju šuma od požara.
Svojski se zalaže za oživljavanje
zapuštenog maslinarstva, pa predlaže
ustupanje dijela znatnih površina
neobraslog šumskog zemljišta za
nove maslinike.


Međutim, glavnu smetnju u postizanju
boljih rezultata onemogućavaju
neadekvatni zakonski propisi.
Dobrom koordinacijom s lokalnim
vlastima i pastirskim odborima
uspješno se ostvaruje pašarenje na
neobraslim šumskim površinama.
Ovčarstvo je važna grana otoka
Krka, čiji vlasnici posjeduju preko


30.000 ovaca. Radovi na obnovi i
modernizaciji postojeće zgrade Šumarije
nisu prošli bez njegovog sudjelovanja.
Obavljao je i niz drugih odgovornih
dužnosti, od predsjednika
Radničkog savjeta te člana sindikata
Uprave šuma Senj i otoka Krka,
Radničkog vijeća, Općinskog vijeća
Dobrinj, Turističkog društva Do


brinj i Nadzornog odbora javnog
poduzeća “Hrvatske šume”. Bio je
istaknuti član HNS-a na županijskoj
i lokalnoj razini. Svoj politički angažman
stavio je, u prvom redu, u
službu cjelokupnog napretka svoga
otoka i šire regije. U tom izdvajamo
njegov izuzetni doprinos na izgradnji
modernog vodoopskrbnog sustava
otoka Krka. Dakako, nije pro-
šla gotova nijedna značajna akcija
na Krku i širem području bez njegovog
aktivnog sudjelovanja. Bio je
sudionik Domovinskog rata na
ličkom ratištu, gdje je zadobio i
ozbiljna tjelesna oštećenja.


Kao čovjek široke kulture u ophođenju
i egzistenciji drukčijih mišljenja,
s pravom ga možemo smatrati
pripadnikom mediteranskog
podneblja. U svakodnevnom životu
Čedo je bio jednostavan, neposredan,
otvoren i tolerantan, a u krugu
obitelji nježan suprug, otac i nono.
Neobično je volio klapsku pjesmu,
koju je s puno duše interpretirao
svojim toplim i melodioznim glasom.
Pri tome je istinski uživao, pogotovo
kada bi se pjesmi priključili
njegovi prijatelji Živko i Antun,
upravitelji Šumarije i rođeni otočani.
Iako nasilno otrgnut u zreloj
dobi i punoj snazi u dinamičnom životu
punog odricanja, Čedo je ostavio
duboki pečat svog djelovanja.
Njegov relativno kratki životni vijek
bio je zaista ispunjen davanjima
i plodovima življenja. Uostalom,
nesebični “dar” u uskoj je vezi s njegovim
prezimenom, jer Dunato ili
na latinskom donatus u prijevodu
znači “darovan” ili “žrtvovan”. Za
puni procvat šumarske struke na
kršu i cjelokupnog života na otoku
Krku bit će potrebno još takvih osoba
poput našeg Čede. Mlade generacije
zasigurno će u njemu pronaći
uzore i na tim zasadama nastavit će
izgrađivati ljepši i bogatiji Krk.


Za sve što je ostvario i dobro kojim
nas je obogatio, neka mu je
vječna hvala i slava.


Branimir Udovičić